Open navigation

Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp-Trồng Thuốc Lá


TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY THUỐC LÁ MÃ SỐ NGHỀ:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46 / 2013 / TT - BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

GIỚI THIỆU CHUNG

 1. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

  1. Căn cứ pháp lý xây dựng bộ TCKNNQG: Quyết định số 09 / 2008 / QĐ - LĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; căn cứ Quyết định số 1951 / BNN - TCCB , ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban Chủ nhiệm XDTCKNNQG.

  2. Các bước công việc chính khi triển khai xây dựng TCKNNQG:

   • Thu thập các thông tin chung, tài liệu và tiêu chuẩn liên quan đến nghề.

   • Khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có liên quan đến nghề:

    Công ty cổ phần thuốc lá Ngân Sơn ở huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Năng tỉnh Lạng Sơn; Công ty cổ phần Thuốc lá Mai Hoa, Bắc Sơn, Lạng Sơn; Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam; Các mô hình sản xuất tại các huyện Bắc Sơn –Lạng Sơn, Chi Lăng – Lạng Sơn, Hữu Lũng- Lạng Sơn; Mường Khương-Lào Cai.

   • Trên cơ sở khảo sát thực tế, lựa chọn đơn vị có công nghệ sản xuất đặc trưng và phù hợp với xu thế phát triển, có trang thiết bị công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực có chất lượng để tham gia xây dựng “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia”.

   • Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề.

   • Xây dựng phiếu phân tích công việc (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 09 / 2008 / QĐ - BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

   • Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện phiếu phân tích công việc.

   • Xây dựng danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 09 / 2008 / QĐ - BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

   • Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề.

   • Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 09 / 2008 / QĐ - BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

   • Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

  3. Thành viên tham gia xây dựng bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: 10 người, số thành viên thuộc cơ sở đào tạo là 5; số thành viên thuộc các công ty, cơ sở sản xuất là 5; thỏa mãn điều kiện thành viên thuộc Bộ chủ trì không vượt quá 1/2.

  4. Thành viên tham gia thẩm định bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề là 09, trong đó có 5 thành viên làm việc tại các doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện >=1/3 thành viên là người làm trong các doanh nghiệp.

 2. ĐỊNH HƯỚNG

  Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây thuốc lá sau khi được thẩm định và ban hành là tài liệu sử dụng cho công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động, giúp cho quy trình kiểm tra đánh giá kết quả quá trình người học và kết quả đánh giá xếp bậc thợ các cơ sở sản xuất để xếp bậc lương, tuyển dụng, sắp xếp nhân lực... cho khoa học và hợp lý.

 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

 1. Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề


  TT

  Họ và tên

  Nơi làm việc

  1

  Nguyễn Thành Vân

  Hiệu Trưởng,Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

  2

  Nguyễn Văn Lân

  Trưởng phòng đào tạo, Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  3

  Nguyễn Cảnh Chính

  Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

  4

  Nguyễn Tiên Phong

  Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

  5

  Vũ Thị Trâm

  Chuyên viên, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT

  6

  Đỗ Khắc Ngữ

  Trưởng phòng, Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT

  7

  Trần Đại Dũng

  Phó trưởng phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn

  8

  Nguyễn Chí Thanh

  Phó giám đốc, Công ty cổ phần Ngân Sơn, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

  9

  Hoàng Ngọc Long

  Trạm trưởng, Trạm Khuyến nông, Chi Lăng, Lạng Sơn

 2. Thành viên Tiểu ban phân tích nghề


  TT

  Họ và tên

  Nơi làm việc

  1

  Nguyễn Cảnh Chính

  Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

  2

  Nguyễn Bình Nhự

  Trưởng khoa, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

  3

  Nguyễn Quang Chung

  Phó trưởng phòng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

  4

  Nguyễn Tiên Phong

  Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

  5

  Hoàng Ngọc Long

  Trạm trưởng, Trạm Khuyến nông, Chi Lăng, Lạng Sơn

  6

  Nguyễn Thị Hưng

  Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

  7

  Bùi Thị Tĩnh

  Trạm trưởng, Trạm Khuyễn nông, Hữu Lũng, Lạng Sơn

  8

  Dương Văn Thành

  Chủ tịch, UBND xã Vũ Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn

  9

  Hoàng Thị Đảm

  Phó bí thư, Đảng ủy xã Long Đống, Bắc Sơn, Lạng Sơn


  10

  Vi Văn Hiển

  Cán bộ, Trạm Khuyến nông, Chi Lăng, Lạng Sơn  TT

  Họ và tên

  Nơi làm việc

  1

  Phạm Hùng

  Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT

  2

  Lê Văn Đức

  Trưởng phòng, Cục trồng trọt

  3

  Phùng Hữu Cần

  CVC, Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT

  4

  Nguyễn Thiên Lương

  CVC, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT

  5

  Nguyễn Đình Điệp

  Phó chi cục trưởng, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản tỉnh Bắc Kạn

  6

  Nguyễn Công Bình

  Giám đốc, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn

  7

  Tào Ngọc Tuấn

  Phó trưởng phòng, Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá

  8

  Đỗ Mạnh Lân

  Trưởng phòng, Công ty Cổ phân Ngân Sơn, TCT Thuốc lá Việt Nam

  9

  Đào Thị Hương Lan

  Phó trưởng phòng, Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT

  MÔ TẢ NGHỀ

  Phạm vi nghề: Nghề trồng cây thuốc lá là nghề sản xuất ra sản phẩm lá thuốc khô, cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất thuốc lá điếu, bao gồm các nhiệm vụ: Nghiên cứu thị trường thuốc lá; lập phương án sản xuất kinh doanh thuốc lá; thiết kế và xây dựng vườn ươm cây giống; thiết kế vườn trồng; sản xuất cây giống thuốc lá bằng phương pháp bầu đất, khay lỗ; chuẩn bị đất trồng; trồng cây; chăm sóc; điều tiết sinh trưởng phát triển; xây dựng lò sấy; thu hoạch; sơ chế sản phẩm; bảo quản sản phẩm; Nhận biết một số giống thuốc lá chính đang được trồng tại Việt Nam; tiêu thụ và hạch toán sản phẩm và phát triển nghề nghiệp.

  Vị trí làm việc: Làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình và các dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây thuốc lá.

  Thiết bị, dụng cụ: Thiết bị, dụng cụ làm đất; hệ thống tưới nước, tiêu nước; thiết bị thu hoạch, bảo quản, sơ chế sản phẩm và các công cụ thủ công, đồng thời sử dụng có hiệu quả các vật tư, hóa chất liên quan đến sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và môi trường.

  Đặc điểm môi trường làm việc: Chủ yếu trong vườn và ngoài trời; điều kiện làm việc phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu và vùng sinh thái.  TT

  Mã công việc


  Công việc

  Trình độ kỹ năng nghề

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  A

  Nghiên cứu thị trường thuốc lá

  1

  A1

  Lựa chọn nội dung nghiên cứu

  x

  2

  A2

  Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường

  x

  3

  A3

  Thiết kế công cụ và phương pháp thu thập thông tin

  x

  4

  A4

  Thực hiện nghiên cứu thị trường

  x

  5

  A5

  Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập

  x

  6

  A6

  Phân tích khả năng đáp ứng của cơ sở

  x

  7

  A7

  Xác định nhu cầu của thị trường

  x

  B

  Lập phương án sản xuất kinh doanh thuốc lá

  8

  B1

  Thu thập thông tin

  x

  9

  B2

  Lập kế hoạch sản xuất

  x

  10

  B3

  Lập kế hoạch tài chính

  x

  11

  B4

  Lập kế hoạch tiêu thụ

  x

  12

  B5

  Dự tính tổng doanh thu và lỗ lãi cho phương án sản xuất

  x

  C

  Thiết kế và xây dựng vườn ươm cây giống


  13

  C1

  Khảo sát hiện trạng bề mặt đất

  x

  14

  C2

  Xác định tính chất của đất

  x

  15

  C3

  Lựa chọn kiểu vươn ươm

  x

  16

  C4

  Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị

  x

  17

  C5

  Chia lô vườn ươm

  x

  18

  C6

  Thực hiện làm vườn ươm

  x

  D

  Thiết kế vườn trồng cây thuốc lá

  19

  D1

  Khảo sát trạng thái bề mặt

  x

  20

  D2

  Xác định tính chất của đất

  x

  21

  D3

  Phân lô

  x

  22

  D4

  Chia khoảnh

  x

  23

  D5

  Thiết kế lô

  x

  24

  D6

  Thiết kế đường đi

  x

  25

  D7

  Thiết kế nhà xưởng, kho chứa

  x

  26

  D8

  Thiết kế hệ thống tưới, tiêu

  x

  E

  Sản xuất cây giống bằng phương pháp bầu đất

  27

  E1

  Lựa chọn thời vụ gieo ươm

  x

  28

  E2

  Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu nhân giống

  x

  29

  E3

  Làm đất gieo ươm

  x

  30

  E4

  Xử lý đất gieo ươm

  x

  31

  E5

  Bón phân lót

  x

  32

  E6

  Xử lý hạt giống

  x

  33

  E7

  Gieo hạt lên luống

  x

  34

  E8

  Làm giàn che và điều khiển mái che cho luống gieo ươm

  x

  35

  E9

  Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho luống gieo

  x

  36

  E10

  Làm đất đóng bầu

  x

  37

  E11

  Đóng bầu

  x

  38

  E12

  Cấy cây con vào bầu

  x

  39

  E13

  Làm mái che cho luống bầu

  x

  40

  E14

  Chăm sóc cho luống bầu

  x

  41

  E15

  Phòng trừ sâu bệnh cho luống bầu

  x


  42

  E16

  Xác định tiêu chuẩn cây bầu đem trồng

  x

  F

  Sản xuất cây giống bằng phương pháp khay lỗ

  43

  F1

  Chọn địa điểm đặt khay ươm

  x

  44

  F2

  Chuẩn bị vật liệu và giá thể gieo ươm

  x

  45

  F3

  Khử trùng giá thể và khay ươm

  x

  46

  F4

  Xử lý hạt giống

  x

  47

  F5

  Gieo hạt trên khay lỗ

  x

  48

  F6

  Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho khay ươm

  x

  49

  F7

  Làm giá thể cấy cây con

  x

  50

  F8

  Làm mái che cho khay giâm

  x

  51

  F9

  Cấy cây con vào khay lỗ

  x

  52

  F10

  Chăm sóc cây con khay lỗ

  x

  53

  F11

  Phòng trừ sâu bệnh hại cho cây khay lỗ

  x

  54

  F12

  Xác định tiêu chuẩn cây khay lỗ đem trồng

  x

  G

  Chuẩn bị đất trồng

  55

  G1

  Vệ sinh đất trồng

  x

  56

  G2

  Làm đất

  x

  57

  G3

  Điều chỉnh pH trong hố trồng

  x

  58

  G4

  Lên luống

  x

  59

  G5

  Rạch hàng

  x

  60

  G6

  Tạo hố

  x

  61

  G7

  Xử lý mầm bệnh trong đất

  x

  62

  G8

  Bón phân lót

  x

  H

  Trồng cây

  63

  H1

  Xác định thời vụ trồng

  x

  64

  H2

  Chọn cây giống để trồng

  x

  65

  H3

  Xử lý cây giống

  x

  66

  H4

  Vận chuyển cây giống đến nơi trồng

  x

  67

  H5

  Trồng cây thuốc lá

  x

  68

  H6

  Tưới nước sau trồng

  x


  69

  H7

  Trồng dặm

  x

  I

  Chăm sóc

  70

  I1

  Phòng trừ cỏ

  x

  71

  I2

  Vun xới

  x

  72

  I3

  Tưới nước

  73

  I4

  Bón phân thúc

  x

  74

  I5

  Bấm ngọn

  x

  75

  I6

  Tỉa mầm nách

  x

  76

  I7

  Phòng trừ sâu, bệnh hại

  x

  J

  Điều tiết sinh trưởng phát triển

  77

  J1

  Đánh giá sinh trưởng phát triển của cây

  x

  78

  J2

  Lựa chọn phương pháp điều tiết sinh trưởng

  x

  79

  J3

  Chuẩn bị dụng cụ vật tư

  x


  80


  J4

  Điều tiết sinh trưởng bằng biện cách bấm ngọn, tỉa mầm nách


  x

  81

  J5

  Điều tiết sinh trưởng bằng biện hóa chất

  x

  82

  J6

  Điều tiết sinh trưởng bằng biện pháp tưới nước

  x

  83

  J7

  Điều tiết sinh trưởng bằng biện pháp bón phân

  x

  K

  Xây dựng lò sấy

  84

  K1

  Lựa chọn kiểu lò sấy

  x

  85

  K2

  Lựa chọn vị trí

  x

  86

  K3

  Đọc bản vẽ kỹ thuật

  x

  87

  K4

  Chuẩn bị các vật tư, thiết bị để xây dựng lò sấy

  x

  88

  K5

  Xây lò sấy

  x

  M

  Thu hoạch

  89

  M1

  Xác định thời điểm thu hoạch

  x

  90

  M2

  Hái lá

  x

  91

  M3

  Vận chuyển lá về địa điểm phân loại

  x

  92

  M4

  Phân loại lá tươi

  x

  93

  M5

  Bảo quản lá tươi

  x


  N

  Sơ chế sản phẩm

  94

  N1

  Kiểm tra lò sấy

  x

  95

  N2

  Buộc lá thuốc vào sào

  x

  96

  N3

  Xếp các sào thuốc vào lò Sấy

  x

  97

  N4

  Sấy

  x

  98

  N5

  Ra lò

  x

  99

  N6

  Phân loại sản phẩm

  x

  O

  Bảo quản sản phẩm

  100

  O1

  Chuẩn bị thiết bị, vật tư bảo quản sản phẩm

  x

  101

  O2

  Đóng gói sản phẩm

  x

  102

  O3

  Bảo quản sản phẩm trong kho thông thường

  x

  103

  O4

  Bảo quản sản phẩm bằng tác nhân vật lý

  x

  104

  O5

  Bảo quản sản phẩm bằng biện pháp phòng ngừa

  x

  105

  O6

  Bảo quản sản phẩm bằng biện pháp cách ly

  x

  106

  O7

  Bảo quản sản phẩm bằng biện pháp trừ diệt

  x


  P

  Nhận biết một số giống thuốc lá chính đang được trồng tại Việt Nam

  107

  P1

  Nhận biết giống C176

  x

  108

  P2

  Nhận biết giống K326

  x

  109

  P3

  Nhận biết giống C71

  x

  110

  P4

  Nhận biết giống C91

  x

  Q

  Tiêu thụ sản phẩm và hạch toán hiệu quả kinh tế

  111

  Q1

  Khảo sát thị trường

  x

  112

  Q2

  Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm

  x

  113

  Q3

  Bán sản phẩm

  x

  114

  Q4

  Hạch toán hiệu quả kinh tế

  x

  R

  Phát triển nghề nghiệp

  115

  R1

  Nghiên cứu tài liệu chuyên môn

  x

  116

  R2

  Trao đổi kinh nghiệm

  x


  117

  R3

  Đúc kết kinh nghiệm

  x

  118

  R4

  Nâng cao kiến thức chuyên môn

  x

  119

  R5

  Tham dự thi tay nghề

  x

  120

  R6

  Kèm cặp thợ bậc thấp

  x

  Tên công việc: LỰA CHỌN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

  Mã số công việc: A1

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

   Nội dung nghiên cứu được lựa chọn chính xác thuận lợi cho việc phân tích và đánh giá các kết quả nghiên cứu thị trường, bao gồm các công việc: định hướng nghiên cứu; phân tích, lựa chọn đúng vấn đề cần nghiên cứu; lựa chọn nội dung nghiên cứu.

  2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Định hướng đúng và phân tích đầy đủ các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực trồng cây thuốc lá.

   • Lựa chọn nội dung nghiên cứu chi tiết và phù hợp với định hướng nghiên cứu.

  3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

   1. Kỹ năng

    • Có năng lực đọc, xác định và tổng hợp vấn đề;

    • Có năng lực phân tích, đánh giá hiệu quả các vấn đề nghiên cứu;

    • Thành thạo việc lựa chọn các nội dung nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực trồng cây thuốc lá.

   2. Kiến thức

   • Tổng hợp, phân tích đánh giá các vấn đề thị trường;

   • Các phương pháp nghiên cứu thị trường;

  4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

   • Giấy bút, bản kết quả phân tích về nội dung nghiên cứu, báo cáo về tình hình sản xuất, sản phẩm cây thuốc lá.

  5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

.- Vấn đề nghiên cứu được chọn, phân tích và đánh giá chính xác, khách quan có tính khả thi.

- Nội dung nghiên cứu được liệt kê chi tiết và phù hợp với định hướng nghiên cứu.

 • Đọc, phân tích, đánh giá các vấn đề được lựa chọn nghiên cứu.

 • Đọc và so sánh với định hướng nghiên cứu.

Tên công việc: LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Mã số công việc: A2

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định mục tiêu, kết quả, hoạt động, địa điểm, điều kiện và nguồn lực và lên bảng kế hoạch nghiên cứu.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  - Xác định mục tiêu kế hoạch cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, có tính khả thi;

  • Xác định kết quả mong đợi, hoạt động và thời gian phù hợp với mục tiêu;

  • Xác định địa điểm thực hiện nghiên cứu, các nguồn lực đầy đủ và phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu;

  • Lên bản kế hoạch nghiên cứu có tính khả thi.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Viết mục tiêu;

   • Phân tích, tổng hợp, đánh giá và viết kết quả;

  2. Kiến thức

  • Hiểu biết về thị trường thuốc lá;

  • Lập kế hoạch sản xuất, marketing;

  • Phương pháp nghiên cứu thị trường;

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Danh mục mục tiêu, kết quả, các hoạt động;

  • Giấy, bút;

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Xác định mục tiêu kế hoạch cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, có tính khả thi;

 • Xác định kết quả mong đợi, hoạt động và thời gian phù hợp với mục tiêu;

 • Bản kế hoạch có tính khả thi.

 • Đọc, đánh giá và đối chiếu với thực tế.

 • Đọc, đánh giá và đối chiếu với mục tiêu.

 • Đọc, đối chiếu với nhu cầu thực tế.


TIN

Tên công việc: THIẾT KẾ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG


Mã số công việc: A3

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định thông tin cần thu thập, đối tượng cung cấp thông tin, chọn phương pháp để thu

  thập, thiết kế công cụ theo phương pháp lựa chọn, thử nghiệm và hoàn thiện công cụ.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Xác định loại thông tin, đối tượng cung cấp thông tin định đầy đủ và phù hợp với loại thông tin cần thu thập;

  • Chọn phương pháp thu thập thông tin, thiết kế công cụ thu thập thông tin phù hợp đối tượng thu thập, nội dung thu thập;

  • Thử nghiệm và hoàn thiện công cụ thu thập thông tin đáp ứng yêu cầu khảo sát.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Liệt kê, phân tích, lựa chọn;

   • Đặt câu hỏi, sử dụng máy vi tính;

   • Quan sát, đặt câu hỏi, phân tích

  2. Kiến thức

  • Hiểu biết về kiến thức chuyên ngành

  • Marketing;

  • Phương pháp điều tra thu thập thông tin.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Tài liệu chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực trồng và kinh doanh cây thuốc lá.

  • Kinh nghiệm.

  • Giấy, bút, danh sách nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, thông tin liên quan đến sản phẩm hàng hóa;

  • Đối tượng cung cấp thông tin, nội dung thông tin cần thu thập.

  • Máy vi tính.

  • Công cụ điều tra.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Xác định loại thông tin, đối tượng cung cấp thông tin.

 • Thử nghiệm và hoàn thiện công cụ thu thập thông tin.

 • Kiểm tra, đối chiếu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

 • Dựa theo yêu cầu của kế hoạch nghiên cứu.

Tên công việc: THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Mã số công việc: A4

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Lập và thống nhất lịch làm việc, thực hiện thu thập thông tin, tập hợp số liệu và khảo sát bổ sung, giao nộp thông tin.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Lập và thống nhất lịch làm việc giữa người cung cấp thông tin và người khảo sát sự thể, rõ ràng;

  • Tập hợp và thu thập thông tin đúng, đủ nội dung và chính xác;

  • Giao nộp thông tin đầy đủ, đúng thời gian cho người phụ trách.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Lập lịch làm việc;

   • Giao tiếp, đàm phán;

   • Ghi chép, hỏi, xử lý tình huống;

   • Tổng hợp tài liệu;

   • Kinh nghiệm bản thân.

  2. Kiến thức

  • Lập kế hoạch;

  • Điều tra thu thập thông tin.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Giấy, bút, phương tiện liên lạc;

  • Bảng hỏi, phiếu điều tra bút, máy ghi âm, máy ảnh;

  • Tài liệu kết quả điều tra thu thập, biên bản giao nhận.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Lịch làm việc giữa người cung cấp thông tin và người khảo sát sự thể, rõ ràng.

 • Thông tin được thu thập đầy đủ, đúng nội dung và chính xác.

 • Kiểm tra và đối chiếu với kế hoạch thực hiện.

 • Đọc, kiểm tra và so sánh với mục tiêu nghiên cứu.

Tên công việc: TỔNG HỢP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THU THẬP

Mã số công việc: A5

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Phân loại và mã hóa thông tin, nhập dữ liệu vào máy, xử lý thông tin, tổng hợp và phân tích thông tin, viết báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Phân loại và mã hóa thông tin theo nhóm và theo quy ước, dễ nhớ.

  • Nhập dữ liệu vào máy tính và xử lý thông tin đầy đủ, chính xác, đúng theo yêu cầu phân tích;

  • Tổng hợp, phân tích số liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường đầy đủ, chính xác, theo mục tiêu nghiên cứu.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Phân tích, sắp xếp, sử dụng máy vi tính;

   • Đọc, quan sát;

   • Phân tích, tổng hợp;

   • Viết báo cáo;

  2. Kiến thức

  • Tin học;

  • Marketing;

  • Nghiên cứu chiều hướng thị trường.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Tài liệu về kết quả thu thập thông tin, bút, giấy, máy vi tính, phần mềm xử lý chuyên dụng;

  • Bản kết quả xử lý thông tin;

  • Kết quả tổng hợp và phân tích số liệu.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Phân loại và mã hóa thông tin theo quy ước và dễ nhớ, dễ làm.

 • Nhập dữ liệu và xử lý thông tin đầy đủ, chính xác.

 • Bản báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường đầy đủ nội dung theo mục tiêu nghiên cứu, bố cục đẹp, dễ xem.

 • Kiểm tra, theo dõi và đối chiếu với quy ước mã hóa thông tin.

 • Kiểm tra và đối chiếu với số liệu trên thực tế.

 • Đọc, quan sát báo cáo, đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu.

Tên công việc: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA CƠ SỞ

Mã số công việc: A6

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Phân tích về nguồn nhân lực, vốn và khả năng huy động vốn, điều kiện về đất đai, nhà xưởng, các mối quan hệ với các bên liên quan, tổng hợp đánh giá khả năng của bản thân.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Phân tích khả năng về nguồn nhân lực theo tiêu chí về kinh nghiệm và trình độ về quản lý, sản xuất, khả năng áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến…;

  • Phân tích về vốn và khả năng huy động cụ thể và khả thi;

  • Phân tích về các điều kiện đất đai, nhà xưởng...chính xác, đầy đủ theo hiệu quả và khả năng đáp ứng;

  • Tổng hợp đánh giá khả năng bản thân đầy đủ, chính xác.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Có năng lực xác định và tổng hợp vấn đề;

   • Thành thạo các thao tác phân tích kinh tế, nguồn nhân lực, điều kiện đất đai...

   • Có năng lực phân tích, đánh giá tiềm năng từ đó lựa chọn được phương án kinh doanh phù hợp.

  2. Kiến thức

  • Am hiểu về phân tích nguồn nhân lực;

  • Marketing;

  • Quản lý nguồn nhân lực.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Giấy, bút, tài liệu về nguồn lực, tiêu chí về năng lực;

  • Tài liệu về nguồn vốn, tài chính, các quy định liên quan của ngân hàng, tổ chức tín dụng;

  • Tài liệu về cơ sở vật chất, bản vẽ thiết kế, bản hướng dẫn sử dụng;

  • Danh sách, các tài liệu cơ bản của bên liên quan.

  • Bản kết quả phân tích về nguồn lực, điều kiện, mối quan hệ của cơ sở;

  • Máy vi tính.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Phân tích khả năng về nguồn nhân lực bám sát theo các tiêu chí kinh nghiệm và trình độ.

 • Phân tích về vốn và khả năng huy động cụ thể và khả thi.

 • Phân tích về các điều kiện đất đai, nhà xưởng...chính xác, đầy đủ theo hiệu quả và khả năng đáp ứng.

 • Tổng hợp đánh giá khả năng bản thân đầy đủ, chính xác.

 • Đọc và đối chiếu với các tiêu chí theo quy định.

 • Kiểm tra phân loại các nguồn vốn, các giải pháp huy động vốn, đối chiếu với thực tế.

 • Kiểm tra điều kiện đất đai, nhà xưởng, so sánh với quy định.

 • Dựa theo mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: XÁC ĐỊNH NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

Mã số công việc: A7

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  So sánh kết quả phân tích về bản thân và xử lý thông tin về thị trường, liệt kê các nhu cầu định hướng, phân tích nhu cầu, lựa chọn hướng sản xuất cây thuốc lá.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • So sánh kết quả phân tích bản thân và kết quả xử lý thông tin về thị trường về thời điểm, cách bán hàng, nơi bán hàng, giá bán, các nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, văn bản pháp luật… đầy đủ, chính xác, kịp thời;

  • Liệt kê các nhu cầu định hướng đầy đủ theo kết quả xử lý thông tin;

  • Phân tích các nhu cầu đầy đủ cụ thể, đáp ứng việc so sánh năng lực của cơ sở;

  • Lựa chọn hướng sản xuất kinh doanh về các sản phẩm cây thuốc lá phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của cơ sở.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Có năng lực so sánh kết quả phân tích;

   • Có năng lực phân tích, tổng hợp và lựa chọn hướng sản xuất kinh doanh.

  2. Kiến thức

  • Am hiểu về marketing.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bản kết quả xử lý thông tin, bản phân tích năng lực cơ sở, giấy, bút;

  • Bản so sánh kết quả phân tích năng lực cơ sở với kết quả xử lý thông tin, bản liệt kê các nhu cầu định hướng.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • So sánh kết quả phân tích và kết quả xử lý thông tin về thị trường đầy đủ, chính xác, kịp thời.

 • Phân tích nhu cầu thị trường đầy đủ, chính xác.

 • Lựa chọn hướng sản xuất kinh doanh về sản phẩm cây thuốc lá phù hợp với nhu cầu thị trường.

 • Đối chiếu với thực tế.

 • Kiểm tra, so sánh với thị trưởng thực tế.

 • Dựa theo mục tiêu nghiên cứu và kết quả nghiên cứu thị trường.

Tên công việc: THU THẬP THÔNG TIN Mã số công việc: B1

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Thu thập thông tin về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, hình thức quảng bá sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, chính sách pháp luật và khoa học công nghệ, tổng hợp xử lý thông tin, xác định quy mô sản xuất kinh doanh.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Thu thập thông tin về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và hình thức quảng bá sản phẩm; khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các bên liên quan; chính sách, khoa học, pháp luật đầy đủ;

  • Tổng hợp và xử lý thông tin đầy đủ và xử lý chính xác;

   - Xác định quy mô sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng và năng lực sản xuất của hộ gia đình, doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Giao tiếp, hỏi, nghe, quan sát, đánh giá và ghi chép;

   • Tính toán, sử dụng máy tính;

   • Phân tích và ra quyết định.

  2. Kiến thức

  • Phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin;

  • Am hiểu giá cả thị trường, marketting;

  • Phân tích điểm mạnh, yếu, thời cơ, thách thức.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Giấy, bút, máy ảnh, máy tính;

  • Bảng, phiếu điều tra, thu thập thông tin;

  • Tài liệu thống kê tình hình sản xuất và tiêu thụ cây thuốc lá;

  • Bảng biểu tổng hợp, đánh giá số liệu.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá


 • Thu thập các thông tin về sản phẩm và thực trạng thị trường sản xuất tại thời điểm điều tra;

 • Tổng hợp và xử lý các thông tin ;

 • Xác định quy mô sản xuất.

 • Kiểm tra, đối chiếu với bảng thống kê về tình hình sản xuất, buôn bán thuốc lá trên thị trường;

 • Quan sát, đánh giá các thông tin;

 • Đối chiếu quy mô sản xuất với các điều kiện có thể có của hộ gia đình, doanh nghiệp và nhu cầu thị trường.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Mã số công việc: B2

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định mục tiêu sản xuất, kết quả mong đợi của chu kỳ sản xuất kinh doanh, liệt kê các hoạt động, dự kiến thời gian và các nguồn lực để thực hiện, xác định địa điểm, lên khung và hoàn thiện kế hoạch.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Xác định mục tiêu và kết quả mong đợi cho phương án sản xuất cụ thể, rõ ràng và phù hợp với quy mô sản xuất của hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất;

  • Dự kiến thời gian để thực hiện các hoạt động rõ ràng; nguồn nhân lực để thực hiện các công việc đúng theo tính toán và định mức;

  • Hoàn thiện kế hoạch sản xuất theo quy định đảm bảo tính khả thi.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Thành thạo kỹ năng viết mục tiêu cho phương án sản xuất;

   • Có năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá;

   • Thành thạo kỹ năng tính toán, xác định mùa vụ và chu kỳ sản xuất.

  2. Kiến thức

  • Am hiểu quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế bảo quản thuốc lá;

  • Am hiểu quy hoạch phát triển cây thuốc lá;

  • Hiểu cách xác định mục tiêu;

  • Hiểu phương pháp lập kế hoạch, định mức kinh tế - kỹ thuật;

  • Các yêu cầu cần có của một bản kế hoạch sản xuất.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Tài liệu quy hoạch phát triển cây thuốc lá;

  • Tài liệu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;

  • Tài liệu quy trình trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế, bảo quản thuốc lá;

  • Số liệu phân tích, đánh giá và xác định nhu cầu thuốc lá.

  • Giấy, bút, thước, máy tính.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Xác định mục tiêu và kết quả mong đợi cho phương án sản xuất cụ thể, rõ ràng và phù hợp với nhu cầu và quy mô sản xuất.

 • Dự kiến thời gian và nguồn nhân lực để thực hiện các hoạt động đúng theo tính toán và định mức.

 • Bản kế hoạch sản xuất đầy đủ nội dung và có tính khả thi.


 • Đọc, kiểm tra, đối chiếu với quy tắc viết mục tiêu và thực tế.

 • Kiểm tra theo dõi các hoạt động của phương án sản xuất.

 • So sánh với các điều kiện sản xuất thực tế.

Tên công việc: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Mã số công việc: B3

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Lập dự toán, xác định tổng số vốn cần thiết, nguồn vốn hiện có, nguồn vốn thiếu hao hụt và các giải pháp huy động vốn đáp ứng mục tiêu cho kế hoạch sản xuất đạt hiệu quả.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Lập dự toán cho các hoạt động sản xuất đầy đủ, đảm bảo tính khánh quan, khả thi;

  • Xác định tổng số vốn cần thiết và số vốn hiện có để thực hiện kế hoạch được thống kê đầy đủ về cả số lượng và bằng tiền ở thời điểm hiện tại.

  • Lên bảng cân đối, xác định số vốn thiếu hụt cho 1 chu kỳ sản xuất được liệt kê đầy đủ;

  • Xác định các giải pháp có tính khả thi để huy động vốn và nguồn lực được liệt kê đầy đủ, chi tiết.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Cần có năng lực lập dự toán cho các hoạt động sản xuất;

   • Tính toán chi phí sản xuất;

   • Tính toán, ghi chép, tổng hợp;

   • Tính toán và tổng hợp nguồn vốn hiện có;

   • Lập bảng cân đối nguồn vốn;

   • Tìm kiếm thông tin tài chính;

   • Phân tích, đánh giá và lập kế hoạch vay vốn.

  2. Kiến thức

  • Am hiểu các định mức chi phí cho các hoạt động sản xuất;

  • Hiểu phương pháp lập dự toán sản xuất ngành trồng trọt; phương pháp xác định tổng số vốn đầu tư cho sản xuất; phương pháp thống kê và tính toán nguồn vốn hiện có của gia đình và doanh nghiệp; phương pháp cân đối nguồn vốn;

  • Nêu được các thông tin về các nguồn cung cấp và các nguồn lực.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Giấy, bút, máy tính;

  • Bảng kê giá của tài sản, trang thiết bị.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


  Tiêu chí đánh giá

  Cách thức đánh giá

  • Lập dự toán cho các hoạt động sản xuất đầy đủ, đảm bảo tính khánh quan, khả thi;

  • Liệt kê số lượng và giá trị bằng tiền các loại tài sản, trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất phải được;

  • Liệt kê các giải pháp có tính khả thi để huy động nguồn vốn sản xuất.

  • Kiểm tra kết quả tính toán trong các hoạt động sản xuất;

  • Kiểm tra, đối chiếu với quy trình sản xuất và dự toán kinh phí;

  • Nghiên cứu các giải pháp và so sánh với mục tiêu của kế hoạch sản xuất.

  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  Tên công việc: LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ Mã số công việc: B4

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

   Tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng loại sản phẩm, dự kiến giá bán, xác định phương thức bán, địa điểm bán và các hoạt động giới thiệu sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán, xác định các hoạt động chăm sóc khách hàng, tổng hợp và lên bảng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.

  2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Tập hợp chi phí cho từng loại sản phẩm theo kế hoạch và tính giá thành cho một đơn vị sản phẩm được liệt kê đầy đủ, chính xác;

   • Xác định phương thức bán, địa điểm bán hàng, các hoạt động giới thiệu sản phẩm phù hợp với loại sản phẩm và với điều kiện của bản thân, tiện lợi cho khách hàng;

   • Lựa chọn các phương thức thanh toán thuận lợi nhất cho khách hàng và thuận lợi cho việc thu hồi vốn của bản thân;

   • Tổng hợp và lên bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đầy đủ, chính xác.

  3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

   1. Kỹ năng

    • Phân loại và tập hợp chi phí;

    • Tính toán, ghi chép;

    • Phân tích, phán đoán, lựa chọn, ra quyết định;

    • Quan sát, sáng tạo, phân tích;

    • Tổng hợp, viết kế hoạch.

   2. Kiến thức

   • Chi phí tính, giá thành sản phẩm, dịch vụ;

   • Marketing về giá, tiêu thụ sản phẩm và các phương pháp xác định giá..

   • Am hiểu tâm lý khách hàng; các phương pháp, hình thức quảng bá sản phẩm; các phương pháp, hình thức thanh toán đang có trong thực tế;

   • Lập kế hoạch.

  4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

   • Giấy, bút, máy tính;

   • Kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất;

   • Giá thành kế hoạch của từng loại sản phẩm dịch vụ;

   • Các thông tin thực tế thị trường;

   • Khung mẫu kế hoạch.

  5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Tập hợp chi phí cho từng loại sản phẩm và tính giá thành cho một đơn vị sản phẩm được liệt kê đầy đủ, chính xác.

 • Xác định phương thức bán, địa điểm bán hàng, các hoạt động giới thiệu sản phẩm phù hợp với loại sản phẩm và với điều kiện của bản thân, tiện lợi cho khách hàng.

 • Bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đầy đủ, chính xác.


 • Tính toán, kiểm tra với kế hoạch tài chính.

 • Ứng dụng tại thực tiễn.

 • Dựa theo mục tiêu, nội của phương án sản xuất.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: DỰ TÍNH TỔNG DOANH THU VÀ LỖ LẠI CHO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Mã số công việc: B5

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Dự tính tổng số sản phẩm, tổng doanh thu; tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh; dự kiến lỗ lãi cho kế hoạch sản xuất.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Dự tính tổng số sản phẩm trong chu kỳ sản xuất, kinh doanh đúng, đầy đủ theo đúng kế hoạch sản xuất;

  • Dự tính tổng doanh thu nếu tiêu thụ hết sản phẩm theo kế hoạch và giá dự toán được xác định đầy đủ, chính xác;

  • Tổng hợp chi phí theo phương án sản xuất kinh doanh được xác định đầy đủ.

  • Dự kiến lỗ lãi đúng, chính xác.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Tính toán năng suất thu hoạch sản phẩm;

   • Tổng hợp doanh thu sản xuất cây trồng;

   • Tổng hợp chi phí cho sản xuất cây trồng;

   • Dự tính lỗ lãi, hạch toán cho sản phẩm cây trồng;

  2. Kiến thức

  • Phương pháp dự tính sản phẩm;

  • Phương pháp tính doanh thu cho sản xuất cây trồng;

  • Phương pháp tính tổng chi phí cho sản xuất cây trồng;

  • Phương pháp xác định lợi nhuận và hạch toán cho sản xuất cây trồng.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Giấy, bút, máy tính;

  • Tài liệu dự tính doanh thu, hạch toán cho quá trình sản xuất kinh doanh;

  • Số liệu để dự tính doanh thu và hạch toán cho quá trình sản xuất.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá


 • Dự tính tổng số sản phẩm cung cấp cho thị trường;

 • Dự toán tổng số tiền thu được nếu tiêu thụ hết sản phẩm theo kế hoạch và giá dự toán;

 • Liệt kê các loại chi phí cho sản xuất kinh doanh.

 • Kiểm tra, đối chiếu với bản kế hoạch sản xuất kinh doanh và sản phẩm trên thực tế;

 • Tính toán theo sản phẩm và giá thực tế trên thị trường;

 • Kiểm tra, đối chiếu với nội dung của các hoạt động trong kế hoạch sản xuất.

Tên công việc: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG BỀ MẶT ĐẤT

Mã số công việc: C1

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Khảo sát thực tế về địa hình, thảm thực vật và phẫu diện đất nơi định xây dựng vườn ươm.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Khảo sát địa hình, thảm thực vật chính xác;

  • Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đào và mô tả hình thái phẫu diện đất;

  • Lấy mẫu đất đại diện cho vùng, đúng dung lượng và tiêu chuẩn quy định.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Có năng lực quan sát, đánh giá, phân tích địa hình, thảm thực vật;

   • Thành thạo trong việc lấy mẫu đất.

  2. Kiến thức

  • Khảo sát địa hình;

  • Đo đạc;

  • Am hiểu mối quan hệ giữa thực bì và độ phì nhiêu của đất;

  • Phương pháp mô tả và đánh giá phẫu diện

  • Cách bảo quản mẫu;

  • Quy định về các loại mẫu đất.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Thước dây, thước mét;

  • Sổ sách ghi chép;

  • Dụng cụ đào phẫu diện;

  • Thước cm;

  • Kính lúp;

  • Các dụng cụ lấy mẫu và đựng mẫu.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Khảo sát địa hình, thảm thực vật chính xác.

 • Đào và mô tả phẫu diện đất đúng vị trí, hình thái phẫu diện được thể hiện chính xác.

 • Lấy mẫu đất đại diện cho vùng, đúng dung lượng và tiêu chuẩn quy định.


 • Điểu tra và đánh giá trên thực tế.

 • Quan sát và kiểm tra trên thực tế.

 • Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT Mã số công việc: C2

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Chuẩn bị mẫu đất, phân tích các chỉ tiêu lý tính, sinh tính, hóa tính của đất.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Xác định đúng, đầy đủ các tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất;

  • Xử lý kết quả phân tích một cách chính xác.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Xử lý mẫu đất;

   • Thực hiện xây dựng mẫu;

   • Phân tích;

   • Khách quan trong việc đánh giá kết quả phân tích;

   • Sử dụng các loại trang thiết bị xử lý mẫu và phân tích đất.

   • Sử dụng máy vi tính.

  2. Kiến thức

  • Am hiểu các phương pháp xác định thành phần cơ giới đất;

  • Am hiểu các phương pháp xác định tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất;

  • Phưởng pháp xử lý số liệu;

  • Phương pháp xử lý mẫu đất;

  • Quy định về các loại mẫu;

  • Phương pháp xây dựng mẫu đất;

  • Mối liên hệ giữa lý tính và các tính chất khác của đất;

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bàn chia mẫu, các loại khay, sàng, rây đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm;

  • Cân kỹ thuật, tủ bảo quản mẫu, nhãn ghi tên mẫu;

  • Cân kỹ thuật, cân điện tử, các loại khay, sàng đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm, tủ bảo quản mẫu. mẫu, đèn cồn, lọ các loại, chai đựng mẫu, máy li tâm, máy lắc;

  • Máy vi tính, máy tính;

  • Giấy bút ghi chép.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Xác định đúng, đầy đủ các tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất.

 • Xử lý kết quả phân tích một cách chính xác.

 • Rút mẫu để đánh giá trên thực tế.

 • Theo dõi quá trình xử lý, ghi chép số liệu.

Tên công việc: LỰA CHỌN VÀ THIẾT KẾ VƯỜN ƯƠM

Mã số công việc: C3

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Thu thập, lựa chọn các kiểu vườn ươm và thiết kế hệ thống tưới tiêu, nhà che phủ, hệ thống điện.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Thu thập đầy đủ các thông tin về các bản vẽ mẫu các loại vườn ươm;

  • Lựa chọn kiểu vườn ươm phù hợp với loài cây thuốc lá và điều kiện sản xuất thực tế;

  • Vẽ và thiết kế vườn ươm đúng, đầy đủ các hệ thống tưới, tiêu; hệ thống che phủ; hệ thống điện;

  • Lập dự toán xây dựng chính xác với bản vẽ thiết kế và thị trường thời điểm hiện tại.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Đọc bản vẽ kỹ thuật;

   • Lựa chọn các loại vườn ươm;

   • Thiết kế nhà xưởng;

   • Thiết kế hệ thống điện;

   • Đo đạc, tính toán, ghi chép;

   • Kỹ năng viết, tính toán;

  2. Kiến thức

  • Am hiểu về các kiểu mẫu vườn ươm;

  • Năm chắc các tiêu chuẩn về các hệ thống tưới, tiêu; hệ thống nhà che phủ; hệ thống điện;

  • Phương pháp lập kế hoạch, dự toán.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bản vẽ, danh mục các loại vườn ươm.

  • Máy tính, giấy bút, thước đo các loại…

  • Giấy A0, máy tính, thước các loại

  • Máy tính, sổ sách…

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Thu thập đầy đủ các thông tin về các bản vẽ mẫu các loại vườn ươm.

 • Vẽ và thiết kế vườn ươm đúng, đầy đủ các hệ thống tưới, tiêu; hệ thống che phủ; hệ thống điện;

 • Lập dự toán xây dựng chính xác với bản vẽ thiết kế và thị trường thời điểm hiện tại.

 • Đọc, kiểm tra kết quả thu thập.

 • So sánh với bản thiết kế và với yêu cầu sử dụng.

 • Kiểm tra, đối chiếu với bản thiết kế.

Tên công việc: CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

Mã số công việc: C4

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, tính toán số lượng và lựa chọn nhà cung cấp. Nhận và kiểm tra vận hành thử các loại công cụ sau đó phân loại sắp xếp, bảo quản.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị đầy đủ, đúng số lượng theo quy trình kỹ thuật sản xuất;

  • Lựa chọn nhà cung cấp hàng đảm bảo uy tín, chất lượng;

  • Dụng cụ, vật tư được giao nhận, kiểm tra đúng như theo đơn đặt hàng trong hợp đồng.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Phân tích, lựa chọn;

   • Tính toán;

   • Phân tích, giao tiếp, đàm phán;

   • Quan sát, ghi chép, đọc bản hướng dẫn, vận hành.

  2. Kiến thức

  • Am hiểu về kỹ thuật làm vườn ươm;

  • Am hiểu quy trình trồng cây thuốc lá;

  • Hiểu cách viết hợp đồng kinh tế;

  • Có kiến thức sơ bộ về cơ khí nông nghiệp.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bản kế hoạch sản xuất;

  • Giấy, bút;

  • Danh mục nhà cung cấp, mẫu hợp đồng, đơn đặt hàng.;

  • Danh mục vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, bản hướng dẫn sử dụng;

  • Sổ nhập hàng, thiết bị , hợp đồng, dụng cụ đo đạc, kiểm tra.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị đầy đủ, đúng số lượng theo quy trình kỹ thuật sản xuất.

 • Giao nhận, kiểm tra đúng như theo đơn đặt hàng trong hợp đồng.

 • Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ, vật tư và thiết bị để nhân giống cây thuốc lá.

 • Kiểm tra, đối chiếu với hợp đồng.


Tên công việc: CHIA LÔ VƯỜN ƯƠM Mã số công việc: C5

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Đo đặc, định vị trí lô, chia lô theo thiết kế xây dựng vườn ươm

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Vị trí các lô vườn ươm được đo đạc, chia phù hợp và đúng theo yêu cầu kỹ thuật xây dựng vườn ươm;

  • Ranh giới lô được xác định rõ ràng, đúng yêu cầu kỹ thuật.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Có năng lực tổng hợp, quy hoạch vườn ươm thành thạo;

   • Thành thạo xác định vị trí, ranh giới lô;

  2. Kiến thức

  • Am hiểu các phương pháp quy hoạch và thiết kế vườn ươm;

  • Năm được các phương pháp đo đặc, tính toán diện tích khu vực.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Cuốc, dao, cây, que để làm cọc;

  • Thước đo;.

  • Thước đo, dây căng để chia ranh giới.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Quy hoạch, phân chia các lô vườn ươm phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế.

 • Kết quả phân chia lô rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng.

 • So sánh đối chiếu với bản thiết kế và điều kiện thực tế.

 • Quan sát, kiểm tra sử dụng.


Tên công việc: THỰC HIỆN LÀM VƯỜN ƯƠM Mã số công việc: C6

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Đọc bản vẽ, khảo sát hiện trường, nhận vật tư, thực hiện lắp đặt và vận hành thử

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Bản vẽ được đọc, phân tích đầy đủ về bố cục, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

  • Vườn ươm được làm đúng theo thiết kế và quy trình kỹ thuật;

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Có năng lực đọc bản vẽ kỹ thuật và lắp ráp các thiết bị làm vườn ươm;

   • Tính toán, phân tích;

   • Vận hành, kiểm tra.

  2. Kiến thức

  • Am hiểu về vẽ kỹ thuật; sức bền vật liệu

  • Khảo sát, thiết kế;

  • Toán học;

  • An toàn lao động;

  • Cơ - điện;

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bản vẽ thiết kế, các dụng cụ đo vẽ;

  • Số ghi chép, phiếu ghi kết quả khảo sát, dụng cụ đo;

  • Bản dự toán, số giao nhận, kho bãi;

  • Vật tư trang thiết bị, bản hướng dẫn lắp đặt, dụng cụ lắp đặt

  • Quy trình hướng dẫn, vật liệu che phủ, dụng cụ lắp ráp;

  • Bản hướng dẫn sử dụng, nhà che phủ, dụng cụ, trang thiết bị phù trợ;

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Đọc, phân tích bản vẽ kỹ thuật.

 • Hệ thống vườn ươm có thể hoạt động tốt, không gặp sự cố, hỏng hóc trong quá trình sử dụng.

 • Dựa theo kết quả đã có trên bản thiết kế tổng thể.

 • Theo dõi quá trình sử dụng,


Tên công việc: KHẢO SÁT TRẠNG THÁI BỀ MẶT ĐẤT

Mã số công việc: D1

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Khảo sát thực tế về địa hình, thảm thực vật và phẫu diện đất nơi định xây dựng vườn ươm.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Khảo sát địa hình, thảm thực vật chính xác;

  • Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đào và mô tả hình thái phẫu diện đất;

  • Lấy mẫu đất đại diện cho vùng, đúng dung lượng và tiêu chuẩn quy định.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Có năng lực quan sát, đánh giá, phân tích địa hình, thảm thực vật;

   • Thành thạo trong việc lấy mẫu đất.

  2. Kiến thức

  • Khảo sát địa hình;

  • Đo đạc;

  • Am hiểu mối quan hệ giữa thực bì và độ phì nhiêu của đất;

  • Phương pháp mô tả và đánh giá phẫu diện

  • Cách bảo quản mẫu;

  • Quy định về các loại mẫu đất.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Thước dây, thước mét;

  • Sổ sách ghi chép;

  • Dụng cụ đào phẫu diện;

  • Thước cm;

  • Kính lúp;

  • Các dụng cụ lấy mẫu và đựng mẫu.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Khảo sát địa hình, thảm thực vật chính xác.

 • Đào và mô tả phẫu diện đất đúng vị trí, hình thái phẫu diện được thể hiện chính xác.

 • Lấy mẫu đất đại diện cho vùng, đúng dung lượng và tiêu chuẩn quy định.


 • Điểu tra và đánh giá trên thực tế.

 • Quan sát và kiểm tra trên thực tế.

 • Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

Tên công việc: XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT Mã số công việc: D2

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Chuẩn bị mẫu đất, phân tích các chỉ tiêu lý tính, sinh tính, hóa tính của đất.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Xác định đúng, đầy đủ các tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất;

  • Xử lý kết quả phân tích một cách chính xác.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Xử lý mẫu đất;

   • Thực hiện xây dựng mẫu;

   • Phân tích;

   • Khách quan trong việc đánh giá kết quả phân tích;

   • Sử dụng các loại trang thiết bị xử lý mẫu và phân tích đất.

   • Sử dụng máy vi tính.

  2. Kiến thức

  • Am hiểu các phương pháp xác định thành phần cơ giới đất;

  • Am hiểu các phương pháp xác định tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất;

  • Phưởng pháp xử lý số liệu;

  • Phương pháp xử lý mẫu đất;

  • Quy định về các loại mẫu;

  • Phương pháp xây dựng mẫu đất;

  • Mối liên hệ giữa lý tính và các tính chất khác của đất;

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bàn chia mẫu, các loại khay, sàng, rây đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm;

  • Cân kỹ thuật, tủ bảo quản mẫu, nhãn ghi tên mẫu;

  • Cân kỹ thuật, cân điện tử, các loại khay, sàng đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm, tủ bảo quản mẫu. mẫu, đèn cồn, lọ các loại, chai đựng mẫu, máy li tâm, máy lắc;

  • Máy vi tính, máy tính;

  • Giấy bút ghi chép.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Xác định đúng, đầy đủ các tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất.

 • Xử lý kết quả phân tích một cách chính xác.

 • Rút mẫu để đánh giá trên thực tế.

 • Theo dõi quá trình xử lý, ghi chép số liệu.

Tên công việc: PHÂN LÔ Mã số công việc: D3

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định vị trí, diện tích các lô trong khu vực xây dựng vườn.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Khảo sát thực địa và xác định diện tích, hướng lô chính xác, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật;

  • Phân lô đúng ranh giới, theo thiết kế vườn trồng.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Khảo sát thực địa;

   • Sử dụng các loại dụng cụ máy móc dùng để đo;

   • Thành thạo trong việc xác định hướng lô; đánh dấu ranh giới lô.

   • Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ và máy móc;

  2. Kiến thức

  • Am hiểu kiến thức về đất, đo đạc trong nông lâm nghiệp;

  • Phương pháp khảo sát địa hình;

  • Am hiểu quy hoạch, thiết kế vườn trồng.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Cuốc, dao, các loại thước đo;

  • Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;

  • Máy đo diện tích;

  • Sổ sách ghi chép;

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Xác định diện tích, hướng lô chính xác, đúng theo thiết kế.

 • Phân lô đúng ranh giới, theo thiết kế vườn trồng.

 • Đo tính, kiểm tra hướng lô bằng dụng vụ đo đạc.

 • Kiểm tra, đối chiếu theo bản thiết kế.

Tên công việc: CHIA KHOẢNH Mã số công việc: D4

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định vị trí, diện tích các khoảng trong khu vực xây dựng vườn

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Khảo sát thực địa về tình trạng thực địa và vị trí địa hình, thảm thực vật được mô tả chính xác;

  • Xác định diện tích khoảnh và đánh dấu ranh giới khoảnh đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật;

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Có năng lực khảo sát thực địa;

   • Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ máy móc dùng để đo;

   • Thành thạo trong việc đánh dấu ranh giới khoảnh.

  2. Kiến thức

  • Am hiểu kiến thức về đất, đo đạc trong nông lâm nghiệp;

  • Phương pháp khảo sát địa hình;

  • Am hiểu quy hoạch, thiết kế vườn trồng.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Cuốc, dao, các loại thước đo;

  • Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;

  • Máy đo diện tích;

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Mổ tả tình trạng thực địa về vị trí địa hình, thảm thực vật chính xác đầy đủ.

 • Xác định diện tích và ranh giới khoảnh đúng theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế.

 • Kiểm tra và đối chiếu với thực tế.

 • Kiểm tra, đối chiếu theo bản thiết kế.

Tên công việc: THIẾT KẾ LÔ Mã số công việc: D5

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định vị trí, diện tích các lô trồng trong khu vực vườn

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Thực hiện đúng quy trình thiết kế lô trồng;

  • Lô trồng đúng, đủ về diện tích và chính xác về hướng theo thiết kế.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Thiết kế lô trồng cây;

   • Thành thạo sử dụng các máy móc dùng để đo đạc.

  2. Kiến thức

  • Hiểu biết về kỹ thuật thiết kế lô cây trồng;

  • Phương pháp khảo sát địa hình

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Cuốc, dao, các loại thước đo;

  • Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;

  • Máy đo diện tích;

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Lô trồng được thiết kế đầy đủ diện tích và đúng hướng, thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc, khai thác vận chuyển.

- So sánh đối chiếu với bản thiết kế vườn trồng cây thuốc lá.

Tên công việc: THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐI Mã số công việc: D6

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định vị trí, diện tích đường đi trong khu vực vườn.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Thực hiện đúng quy trình thiết kế đường đi trong vườn;

  • Đường đi được thiết kế đúng vị trí, diện tích và hướng.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Thiết kế đường đi;

   • Thành thạo sử dụng các máy móc dùng để đo đạc;

   • Thành thạo trong việc xác định diện tích đường đi và đánh dấu ranh giới đường.

   • Tính toán diện tích.

  2. Kiến thức

  • Hiểu biết về kỹ thuật thiết kế đường đi;

  • Phương pháp khảo sát địa hình;

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Cuốc, dao, các loại thước đo;

  • Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;

  • Máy đo diện tích;

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Đường đi được thiết kế đầy đủ diện tích và đúng hướng, thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc, khai thác vận chuyển.

- So sánh đối chiếu với bản thiết kế vườn trồng cây thuốc lá.

Tên công việc: THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG, KHO CHỨA

Mã số công việc: D7

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định vị trí, diện tích nhà xưởng, kho chứa trong khu vực xây dựng vườn

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Thực hiện đúng quy trình thiết kế nhà xưởng, kho chứa;

  • Nhà xưởng, kho chứa được thiết kế đúng vị trí, diện tích, hướng và được xác định cụ thể về ranh giới.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Thiết kế nhà xưởng, kho chứa;

   • Thành thạo sử dụng các máy móc dùng để đo đạc;

   • Thành thạo trong việc xác định diện tích nhà xưởng, kho chứa và đánh dấu ranh giới.

   • Tính toán diện tích.

  2. Kiến thức

  • Hiểu biết về kỹ thuật thiết kế nhà xưởng, kho chứa;

  • Phương pháp khảo sát địa hình;

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Cuốc, dao, các loại thước đo;

  • Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;

  • Máy đo diện tích;

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Nhà xưởng, kho chứa được thiết kế đầy đủ diện tích và đúng hướng, thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc, khai thác vận chuyển và lưu trữ các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- So sánh đối chiếu với bản thiết kế vườn trồng cây thuốc lá.

Tên công việc: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU

Mã số công việc: D8

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định loại hệ thống tưới, vị trí, diện tích trong khu vực vườn trồng

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Thu thập thông tin về các hệ thống tưới, tiêu đầy đủ, chính xác;

  • Thực hiện đúng quy trình thiết kế hệ thống tưới tiêu;

  - Xác định vị trí và diện tích dành cho hệ thống tưới phù hợp, chính xác và đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Thiết kế hệ thống tưới, tiêu;

   • Thành thạo sử dụng các máy móc dùng để đo đạc;

   • Tính toán diện tích;

   • Thành thạo trong việc sử dụng hệ thống tưới.

  2. Kiến thức

  • Hiểu biết về kỹ thuật thiết kế hệ thống tưới, tiêu;

  • Hiểu các tiêu chuẩn, tính năng tác dụng của hệ thống tưới.

  • Phương pháp khảo sát địa hình;

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bản vẽ, giấy bút ghi chép;

  • Bản vẽ, thiết kế, sơ đồ;

  • Dụng cụ, trang thiết bị xác định diện tích.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Hệ thống tưới, tiêu được thiết kế đầy đủ diện tích và đúng hướng, đúng vị trí, thuận tiện cho việc chăm sóc và gây trồng cây thuốc lá.

- So sánh đối chiếu với bản thiết kế vườn trồng cây thuốc lá.

Tên công việc: LỰA CHỌN THỜI VỤ GIEO ƯƠM Mã số công việc: E1

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định đặc điểm điều kiện khí hậu nơi trồng; lựa chọn loại giống cây thuốc lá phù hợp để trồng; xác định thời vụ gieo ươm.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Đặc điểm điều kiện khí hậu của khu vực trồng được xác định đầy đủ, chính xác ( độ ẩm, lượng mưa, nhiệt độ bình quân, mực nước ngầm...).

  • Loại giống cây thuốc lá được lựa chọn phù hợp điều kiện khí hậu, sản xuất và nhu cầu của thị trường.

  • Thời vụ gieo ươm được lựa chọn đúng, phù hợp với điều kiện khí hậu và phương thức sản xuất cây con thuốc lá.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Tổng hợp, điều tra;

   • Phân tích, lựa chọn;

  2. Kiến thức

  • Khí tượng học, sinh thái học;

  • Phương pháp xác định loại giống cây thuốc lá;

  • Đặc điểm của các loại giống cây thuốc lá;

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bút, giấy, sổ ghi chép;

  • Danh mục các loại giống cây thuốc lá;

  • Sổ sách ghi chép;

  • Tài liệu khí hậu nơi trồng;

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá


 • Xác định các điều kiện khí hậu của khu vực trồng cây thuốc lá;

 • Lựa chọn được giống phù hợp điều kiện khí hậu, sản xuất và nhu cầu của thị trường.

 • Lựa chọn được thời vụ gieo ươm đúng, phù hợp với điều kiện khí hậu và phương thức sản xuất cây con thuốc lá.

 • Kiểm tra, đối chiều với các đặc điểm khí hậu của khu vực nơi trồng.

 • Kiểm tra, đối chiếu với các tiêu chuẩn của giống cây thuốc lá tốt, đối chiếu với nhu cầu thực tế của thị trường.

 • Kiểm tra kết quả, so sánh với đặc điểm khí hậu, điều kiện tự nhiên của nơi trồng.

Tên công việc: CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG

Mã số công việc: E2

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, tính toán số lượng, đặt hàng, giao nhận hàng, phân loại, sắp xếp và bảo quản đúng quy định.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị đầy đủ, đúng số lượng theo quy trình kỹ thuật sản xuất;

  • Lựa chọn nhà cung cấp hàng đảm bảo uy tín, chất lượng;

  • Dụng cụ, vật tư được giao nhận, kiểm tra đúng như theo đơn đặt hàng trong hợp đồng.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Phân tích, lựa chọn;

   • Tính toán;

   • Phân tích, giao tiếp, đàm phán;

   • Quan sát, ghi chép, đọc bản hướng dẫn, vận hành.

  2. Kiến thức

  • Am hiểu về kỹ thuật làm vườn ươm;

  • Am hiểu quy trình trồng cây thuốc lá;

  • Hiểu cách viết hợp đồng kinh tế;

  • Có kiến thức sơ bộ về cơ khí nông nghiệp.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bản kế hoạch sản xuất;

  • Giấy, bút;

  • Danh mục nhà cung cấp, mẫu hợp đồng, đơn đặt hàng.;

  • Danh mục vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, bản hướng dẫn sử dụng;

  • Sổ nhập hàng, thiết bị , hợp đồng, dụng cụ đo đạc, kiểm tra.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị đầy đủ, đúng số lượng theo quy trình kỹ thuật sản xuất.

 • Giao nhận, kiểm tra đúng như theo đơn đặt hàng trong hợp đồng.

 • Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ, vật tư và thiết bị để nhân giống cây thuốc lá.

 • Kiểm tra, đối chiếu với hợp đồng.

Tên công việc: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM Mã số công việc: E3

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Chọn đất; cày bừa đất; lên luống gieo ươm

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Đất được chọn có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, có độ pH 5,8-7, chủ động tưới tiêu; đất vụ trước không trồng cây thuốc lá, cây họ cà, dưa chuột;

  • Đất phải đủ ánh sáng, sạch cỏ dại, sạch nguồn gây bệnh cho cây thuốc lá;

  • Đất phải được cày, bừa, cuốc lần 1 sâu 20-25 cm, phơi ải trước ngày gieo 3-4 tuần;

  • Đất được đập nhỏ, lên thành luống rộng 0,8-1m, cao từ 20-25 cm. Khoảng cách giữa 2 luống 40-50 cm;

  • Bề mặt luống được xới và làm nhỏ, sâu 7-8 cm; được loại bỏ gốc, rễ cây và tạp vật ra khỏi mặt luống.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Xác định thành phần cơ giới, tổng hợp, lựa chọn đất;

   • Cày, bừa, lên luống gieo ươm;

   • Tính toán, đo đạc;

  2. Kiến thức

  • Nắm được các loại đất chính và cách xác định thành phần cơ giới;

  • Kỹ thuật làm đất để gieo hạt cây thuốc lá;

  • Đo đạc, tính toán thủ công đơn giản;

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bảo hộ lao động;

  • Dụng cụ làm đất và phòng trừ sâu bệnh hại;

  • Dụng cụ cân, đong phân;

  • Thước đo dài, đo cao;

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá


 • Chuẩn bị dụng cụ, vật tư theo kế hoạch;

 • Lựa chọn đất;

 • Đập nhỏ và phơi ải đất;

 • Lên luống;

 • An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 • Đếm về số lượng, kiểm tra chất lượng từng dụng cụ;

 • Kiểm tra thành phần cơ giới bằng phương pháp vê con giun;

 • Quan sát và theo dõi quá trình làm đất;

 • Quan sát, dùng thước để đo chiều rộng, chiều cao của luống gieo hạt;

 • Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ đối với quy định làm đất để gieo hạt.

Tên công việc: XỬ LÝ ĐẤT GIEO ƯƠM Mã số công việc: E4

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Xác định thời gian xử lý; xác định phương pháp xử lý đất; thực hiện xử lý đất.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Đất được xử lý trước khi gieo 3-5 ngày;

  • Xác định được hai phương xử lý đất ( phương pháp hóa chất và phương pháp nhiệt);

  • Xử dụng được một số loại dung dịch hóa chất Ridomil 0,3% (30 g Ridomil trong 10 lít nước) hoặc dung dịch CuSO4 1% với định mức 30 lít dung dịch / 10 m2 mặt luống;

  • Đốt rơm rạ, lá cây hoặc tủ kín mặt luống bằng nilon.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

    • Đọc tài liệu, tổng hợp;

   • Tính toán nồng đồng dung dịch;

   • Xử lý đất.

  2. Kiến thức

  • Kỹ thuật xử lý đất gieo ươm;

  • Kỹ thuật sản xuất cây con thuốc lá.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bút, giấy;