Open navigation

Công văn 2417/BTTTT-TTĐN ngày 26/06/2023 Phối hợp quảng bá hình ảnh Việt Nam và địa phương ra nước ngoài trên Cổng Vietnamvn

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2417/BTTTT-TTĐN

V/v phối hợp quảng bá hình ảnh Việt Nam và địa phương ra nước ngoài trên Cổng Vietnam.vn

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ các Nghị định: 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, chính sách đầu tư cũng như nét văn hóa đặc sắc của các tỉnh, thành phố giới thiệu trong nước và ra thế giới trên Cổng Thông tin điện tử đối ngoại (https://www.vietnam.vn), Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp cung cấp các tên miền, đường link của các cơ quan báo chí, Cổng/Trang thông tin điện tử chính thức của tỉnh để liên kết, quảng bá hình ảnh địa phương trên Cổng Vietnam.vn; cử đầu mối là người làm truyền thông cho địa phương, thông báo cho Cục Thông tin đối ngoại để phối hợp.

Cổng thông tin điện tử đối ngoại Vietnam.vn là nền tảng quảng bá hình ảnh quốc gia, đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới về Việt Nam. Nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam được ứng dụng công nghệ quét tin tự động kết hợp trí tuệ nhân tạo với nhiều tính năng tiên tiến, được tích hợp công cụ dịch tự động sang nhiều ngôn ngữ, giúp người dùng không phải mất thêm thao tác tìm công cụ dịch, giúp tăng cường hiệu quả, thúc đẩy phát triển hình ảnh địa phương ra thế giới.

Văn bản trả lời đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông, qua Cục Thông tin đối ngoại (địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội; Điện thoại: 0985.339.955; Email:vttu@mic.gov.vn), trước ngày 28/6/2023.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Lưu: VT, TTĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thanh Lâm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.