Open navigation

Công văn 5797/BHXH-TST ngày 09/10/2023 Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh_thành phố khác năm 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5797/BHXH-TST

V/v thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố khác năm 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 10 tháng năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố;
 - Các đại lý thu bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi thông tin các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại các tỉnh/thành phố khác quý 3/2023, như sau:

1. Nhận khám chữa bệnh BHYT:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Tuyên Quang

08126

Phòng khám đa khoa Hoàng Việt cơ sở 1

Được cấp

2

Quảng Nam

49923

Phòng khám đa khoa Đồng Nhân

Được cấp

3

Thái Bình

34374

Phòng khám đa khoa Tâm Đức

Được cấp

4

Bình Dương

74241

Phòng khám đa khoa Phương Nam thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Phương Nam

Được cấp

5

Long An

80231

Công ty Cổ phần Bệnh viện Sài Gòng TG- Phòng khám Đa khoa Sài Gòn TG

Được cấp

6

Nam Định

36aqy

Công ty TNHH Y Dược Nam Sông Hồng - Phòng khám đa khoa Nam Sông Hồng

Được cấp

7

Nam Định

36arq

Công ty cổ phần Dược Ý Yên - Phòng khám đa khoa chất lượng cao Xnah Medic

Được cấp

8

Hà Nội

01K05

Trạm Y tế xã Ngọc Liệp

Được cấp

9

Hà Nội

01K01

Trạm Y tế thị trấn Quốc Oai

Được cấp

10

Hà Nội

01K15

Trạm Y tế xã Đại Thành

Được cấp

11

Hà Nội

01K12

Trạm Y tế xã Nghĩa Hương

Được cấp

12

Hà Nội

01H64

Trạm Y tế xã Sơn Đông

Được cấp

13

Hà Nội

01H60

Trạm Y tế phường Trung Hưng

Được cấp

14

Hà Nội

01H55

Trạm Y tế phường Sơn Lộc

Được cấp

15

Hà Nội

01L01

Trạm Y tế thị trấn Chúc Sơn

Được cấp

16

Hà Nội

01L02

Trạm Y tế thị trấn Xuân Mai

Được cấp

17

Hà Nội

01L04

Trạm Y tế xã Tiên Phương

Được cấp

18

Hà Nội

01L05

Trạm Y tế xã Đông Sơn

Được cấp

19

Hà Nội

01L06

Trạm Y tế xã Đông Phương Yên

Được cấp

20

Hà Nội

01L10

Trạm Y tế xã Thủy Xuân Tiên

Được cấp

21

Hà Nội

01L12

Trạm Y tế xã Trung Hòa

Được cấp

22

Hà Nội

01L16

Trạm Y tế xã Lam Điền

Được cấp

23

Hà Nội

01L17

Trạm Y tế xã Tân Tiến

Được cấp

24

Hà Nội

01L29

Trạm Y tế xã Văn Võ

Được cấp

25

Hà Nội

01289

Công ty TNHH phòng khám đa khoa Quốc tế An Đạt

Được cấp

2. Chấm dứt hợp hợp đồng:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Thanh Hóa

38282

Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa

Không nhận

2

Hải Phòng

31015

Phân viện Quân y 7 thuộc Bệnh viện Quân Y 7- Cục hậu cần Quân khu 3

Không nhận

3

Hà Nội

01055

Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

Không nhận

3. Đổi tên cơ sở KCB BHYT:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB cũ

Tên cơ sở KCB mới

1

Cà Mau

96029

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau

Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng

2

Quảng Nam

49509

Trạm y tế xã Điện Phương

Trạm y tế phường Điện Phương

3

Quảng Nam

49503

Trạm y tế xã Điện Minh

Trạm y tế phường Điện Minh

4

Quảng Nam

49071

Trạm y tế xã Điện Thắng Nam

Trạm y tế phường Điện Thắng Nam

5

Quảng Nam

49070

Trạm y tế xã Điện Thắng Trung

Trạm y tế phường Điện Thắng Trung

6

Quảng Nam

49069

Trạm y tế xã Điện Thắng Bắc

Trạm y tế phường Điện Thắng Bắc


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ (để biết);
- VP, các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- BHXH TP.Thủ Đức, các Q, H (để t/h);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, TST(Nhàn).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.