Open navigation

Công văn 13741/TCHQ-TXNK Phân loại hàng hóa mặt hàng kem trị mụn trứng cá


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  13741 / TCHQ - TXNK 

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng kem trị mụn trứng cá

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: - Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam; 

(Đ/c: Phòng 2B Tầng 15, Tòa nhà The Landmark, Quận 1, TP. HCM)

- Cơ quan kinh tế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam 

(Đ/c 57 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 0810/2014/GDC/EUC ngày 08/10/2014, số 1510/2014/GDC/EUC ngày 15/10/2014 của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và văn bản ngày 09/10/2014 của Cơ quan Kinh tế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng "Kem trị mụn trứng cá Locacid, Eclaran 5, Eryfluid". Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số  49 / 2010 / TT - BTC  ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông thư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN 2012) đã được thống nhất trong các nước ASEAN theo Danh mục HS của Tổ chức Hải quan thế giới (Chú giải bắt buộc 1e của Chương 30); Tham khảo Chú giải Chi tiết HS 2012 nhóm 33.04 của Tổ chức Hải quan Thế giới thì mặt hàng kem trị mục trứng cá: Eryfluid có chứa Erythromycine, dạng dung dịch được đóng gói trong lọ 30ml; Eclaran 5 có chưa Benzoyl Peroxid  5g / 100g , dạng gel lỏng được đóng gói trong tuýp 45g; Loacacid Cream có chứa Tretinonin, đóng gói trong tuýp 30g, do nhà sản xuất Pierre Fabre Medicament Production - Pháp sản xuất thuộc Danh mục dược phẩm do Bộ Y tế cấp dùng để chữa bệnh cũng bị loại trừ khỏi Chương 30 và thuộc Chương 33. Đồng thời mặt hàng kem trị mụn trứng cá đã được định danh tại Chương 33 của Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN 2012), mã số 3304.99.20 "- - - Anti-acne creams (Kem trị mụn trứng cá)".

Trong quá trình thực hiện phân loại từ năm 2006 đến nay, mặt hàng "kem trị mụn trứng cá" đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại công văn số  15350 / BTC - CST  ngày 06/12/2006 và Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số  2439 / TCHQ - TXNK  ngày 21/05/2012 phân loại thống nhất vào nhóm 33.04, mã số 3304.99.20.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và Cơ quan kinh tế Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam được biết./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.