Open navigation

Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp-Trồng Cao Su

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CAO SU

MÃ SỐ NGHỀ: ………………………………

Cây cao su được trồng phổ biến ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Bộ và ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Cây cao su có giá trị lớn, mủ cao su làm nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, gỗ cao su làm nguyên liệu cho các ngành chế biến gỗ, chất đốt. Hiện nay xã hội đang có nhu cầu lớn về lao động trồng cây cao su. Những người làm nghề trồng cây cao su có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các trang trại hay tại hộ gia đình.

Tuỳ theo quy mô sản xuất, người hành nghề thực hiện nhiệm vụ trong các nhiệm vụ chính của nghề sau đây: Xây dựng vườn nhân gỗ ghép cây cao su; Sản xuất cây con; Chuẩn bị đất trồng; Trồng cây; Chăm sóc cây; Phòng trừ sâu bệnh cho cây; Phòng, chống cháy vườn cây; Khai thác mủ; Tiêu thụ sản phẩm; Tổ chức và quản lý sản xuất; Thực hiện vệ sinh, an toàn lao động và Phát triển nghề nghiệp.

Người lao động chủ yếu làm việc thủ công ở ngoài trời, điều kiện làm việc khó nhọc, phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, chịu đựng mưa nắng và độc hại do cây phát sinh ra, do thuốc bảo vệ thực vật hoặc do côn trùng đốt.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường, những người làm nghề Trồng cây cao su phải vận hành, sử dụng thành thạo các thiết bị, công cụ, nguyên vật liệu chuyên dùng trong nghề như: hệ thống tưới tiêu nước trong vườn ươm, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị phòng chống cháy, dao cạo mủ và các loại vật tư, hoá chất phục vụ sản xuất.


DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CAO SU MÃ SỐ NGHỀ:


TT

Mã số công việc


Công việc

Trình độ kỹ năng nghề

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

A

Xây dựng vườn nhân gỗ ghép cao su

1

A1

Chọn khu đất làm vườn nhân gỗ ghép

X

2

A2

Thiết kế vườn nhân gỗ ghép

X

3

A3

Làm đất vườn nhân gỗ ghép

X

4

A4

Xác định giống cao su trồng ở địa phương

X

5

A5

Trồng cây nhân gỗ ghép

X

6

A6

Tưới nước vườn nhân gỗ ghép

X

7

A7

Bón phân vườn nhân gỗ ghép

X

8

A8

Làm cỏ vườn nhân gỗ ghép

X

9

A9

Thanh lọc giống

X

10

A10

Nâng tầng lá

X

11

A11

Cắt cành gỗ ghép

X

12

A12

Bảo quản, vận chuyển cành gỗ ghép

X

13

A13

Định hình và cưa phục hồi

X

B

Sản xuất cây con

14

B1

Chọn đất làm vườn ương

X

15

B2

Thiết kế vườn ương

X

16

B3

Dọn vườn ương

X

17

B4

Đào rãnh vườn ương

X

18

B5

Lấy đất đóng bầu

XTT

Mã số công việc


Công việc

Trình độ kỹ năng nghề

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

19

B6

Xử lý đất đóng bầu

X

20

B7

Đóng bầu

X

21

B8

Tạo líp cát

X

22

B9

Chọn hạt

X

23

B10

Xử lý hạt

X

24

B11

Rấm hạt

X

25

B12

Chăm sóc líp rấm

X

26

B13

Trồng cây con vào bầu

X

27

B14

Cấy cây vào rãnh

X

28

B15

Tưới nước cây con

X

29

B16

Cấy dặm

X

30

B17

Bón phân cây con

X

31

B18

Ghép mắt cây cao su

X

32

B19

Chăm sóc sau ghép

X

33

B20

Xác định cây đạt tiêu chuẩn

X

34

B21

Bứng cây

X

35

B22

Xử lý cây sau khi bứng

X

36

B23

Chọn giống cây trồng phù hợp ở địa phương

X

C

Chuẩn bị đất trồng

37

C1

Khảo sát trạng thái bề mặt khu vực trồng

X

38

C2

Phân hạng đất trồng

X

39

C3

Khai hoang / Dọn cây bụi

X

40

C4

Phân lô

X

41

C5

Xây dựng băng đồng mức trên đất dốc

X

42

C6

Xây dựng mương chống xói mòn

X

43

C7

Thiết kế mương tiêu chống úng

X

44

C8

Giám sát việc làm đất bằng máy cày

X

45

C9

Phóng hàng

X

46

C10

Đào hố

X

47

C11

Phòng trừ côn trùng trong hố

X

48

C12

Bón lót phân

X

49

C13

Lấp hố

X

D

Trồng cây

50

D1

Chọn cây giống để trồng

X

51

D2

Vận chuyển cây giống

X

52

D3

Trồng cây tum trần

X

53

D4

Trồng cây bầu cắt ngọn

X

54

D5

Trồng cây bầu có tầng lá

X

55

D6

Kiểm tra sau khi trồng

X

56

D7

Trồng dặm

X

Đ

Chăm sóc cây trồngTT

Mã số công việc


Công việc

Trình độ kỹ năng nghề

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

57

Đ1

Làm cỏ

X

58

Đ2

Phúp bồn

X

59

Đ3

Bón thúc phân

X

60

Đ4

Tủ bồn

X

61

Đ5

Tỉa chồi

X

62

Đ6

Tạo tán

X

63

Đ7

Giám sát việc cày chăm sóc

X

64

Đ8

Quét vôi thân cây

X

65

Đ9

Trồng xen

X

66

Đ10

Xử lý cây gãy đổ

X

67

Đ11

Thiết lập hố đa năng

X

E

Phòng trừ sâu bệnh

68

E1

Phòng trị bệnh rễ nâu

X

69

E2

Phòng trị bệnh Corynespora

X

70

E3

Phòng trị bệnh nấm hồng

X

71

E4

Phòng trị bệnh phấn trắng

X

72

E5

Phòng trị bệnh héo đen đầu lá

X

73

E6

Phòng trị bệnh đốm mắt chim

X

74

E7

Phòng trị sâu hại

X

75

E8

Phòng trị bệnh loét sọc mặt cạo

X

76

E9

Phòng trị bệnh nứt vỏ

Botriodiplodia

X

77

E10

Phòng trị bệnh khô miệng cạo

X

78

E11

Phòng trị bệnh rụng lá mùa mưa

X

79

E12

Phòng trị bệnh lá cháy nắng

X

80

E13

Phòng trị bệnh khô ngọn cành

X

81

E14

Phòng trị bệnh cây con bị cháy nắng

X

82

E15

Phòng trị bệnh thân bị cháy nắng

X

G

Phòng chống cháy vườn cao su

83

G1

Diệt cỏ bằng phun thuốc

X

84

G2

Làm đường ngăn lửa

X

85

G3

Gom dọn cành nhánh

X

86

G4

Quét lá rụng mùa khô

X

87

G5

Trực gác vườn cao su

X

H

Khai thác mủ

88

H1

Kiểm kê vườn cây trước khi khai thác mủ

X

89

H2

Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cạo mủ

X

90

H3

Thiết kế miệng cạo

X

91

H4

Trang bị vật tư cho cây cạo

X

92

H5

Mở miệng cạo

X

93

H6

Bôi thuốc kích thích mủ

X

94

H7

Cạo miệng ngửa

XTT

Mã số công việc


Công việc

Trình độ kỹ năng nghề

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

95

H8

Cạo miệng úp

X

96

H9

Trút mủ

X

97

H10

Bóc mủ chén

X

98

H11

Vận chuyển mủ đến nơi thu gom

X

99

H12

Rửa dụng cụ, vật tư

X

100

H13

Bảo quản mủ cao su sau khai thác

X

101

H14

Kiểm tra miệng cạo

X

102

H15

Xử lý cạo phạm

X

103

H16

Gắn máng che mưa

X

I

Tiêu thụ sản phẩm

104

I1

Tính giá thành

X

105

I2

Khảo sát thị trường

X

106

I3

Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

X

107

I4

Chọn nguồn tiêu thụ sản phẩm

X

108

I5

Bán sản phẩm

X

K

Tổ chức và quản lý sản xuất

109

K1

Lập kế hoạch sản xuất

X

110

K2

Hạch toán kinh tế

X

111

K3

Quản lý nhân công

X

112

K4

Quản lý sản phẩm

X

113

K5

Quản lý cơ sở vật chất

X

114

K6

Hướng dẫn người mới vào nghề

X

115

K7

Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật

X

116

K8

Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp

X

117

K9

Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp

X

118

K10

Tham gia đánh giá môi trường làm việc

X

119

K11

Đánh giá tay nghề của người lao động

X

120

K12

Đánh giá quá trình và kết quả sản xuất

X

121

K13

Khảo sát nhu cầu người lao động

X

L

Thực hiện an toàn vệ sinh lao động

122

L1

Mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân

X

123

L2

Sơ cứu người bị tai nạn lao động

X

124

L3

Sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn

XTT

Mã số công việc


Công việc

Trình độ kỹ năng nghề

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

125

L4

Xây dựng phiếu an toàn hóa chất

X

M

Phát triển nghề nghiệp

126

M1

Chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp

X

127

M2

Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan

X

128

M3

Tham quan mô hình

X

129

M4

Tham gia lớp tập huấn

X

130

M5

Tổ chức luyện tay nghề

X

131

M6

Tổ chức thi tay nghề

X

132

M7

Tổ chức hội thảo

X

TÊN CÔNG VIỆC: Chọn khu đất làm vườn nhân gỗ ghép MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A1

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Chọn khu đất với tiêu chuẩn quy định làm vườn nhân gỗ ghép cao su rất quan trọng, các bước thực hiện công việc gồm: Khảo sát địa hình, khảo sát thực bì, khảo sát đất, khảo sát nguồn nước tưới, khảo sát đường giao thông, đo diện tích khu đất chọn làm vườn nhân giống.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Địa hình được mô tả một cách chính xác về độ cao, độ dốc, hướng dốc…

  • Khu đất có độ cao < 700 m, độ dốc < 70

  • Thảm thực vật được mô tả đúng hiện trạng tại địa điểm khảo sát

  • Loại đất, tầng đất được mô tả đúng với thực tế

  • Đất có thành phần cơ giới nhẹ, dễ thoát nước.

  • Tính toán đủ nguồn nước tưới cho cây con trong mùa khô

  • Khu vực chọn làm vườn nhân giống gần đường giao thông

  • Đo hết diện tích chọn làm vườn nhân giống, sai số cho phép < 5%

  • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

  • Thời gian thực hiện công việc theo định mức

  • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Quan sát

   • Điều tra, khảo sát

   • Sử dụng thước dây, địa bàn 3 chân, GPS

  2. Kiến thức

  • Các dạng địa hình

  • Một số loại thực bì chủ yếu cho từng vùng

  • Các loại đất, tầng đất.

  • Các phương pháp đo, tính diện tích.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Bảng phân loại đất, bảo hộ lao động, giấy, viết

  • Thước dây, thước mét, địa bàn cầm tay, địa bàn 3 chân, máy GPS, bản đồ, máy kinh vĩ…

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Địa hình được mô tả một cách chính xác về độ cao, độ dốc, hướng dốc…

 • Khu đất có độ cao < 700 m, độ dốc < 70


- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Thảm thực vật được mô tả đúng hiện trạng tại địa điểm khảo sát

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Loại đất, tầng đất được mô tả đúng với thực tế

- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chí

- Đất có thành phần cơ giới nhẹ, dễ thoát nước.

- Kiểm tra, đối chiếu với bảng thành phần cơ giới đất

- Tính toán đủ nguồn nước tưới cho cây con trong mùa khô

- Kiểm tra thực tế

- Khu vực chọn làm vườn nhân giống gần đường giao thông

- Kiểm tra thực tế

- Đo hết diện tích chọn làm vườn nhân giống, sai số cho phép < 5%

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Quan sát và kiểm tra thực tế

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường

TÊN CÔNG VIỆC: Thiết kế vườn nhân gỗ ghép MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A2

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Thiết kế các đường vận chuyển, phân chia lô, hàng trong vườn nhân gỗ ghép theo các tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: chuẩn bị dụng cụ, thiết kế đường vận chuyển chính, thiết kế đường vận chuyển phụ, phân chia ô, phân chia hàng trồng cây.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Các dụng cụ đủ tiêu chuẩn thực hiện

  • Đường vận chuyển chính rộng 5 m, dài bằng chiều dài của vườn

  • Đường vận chuyển phụ rộng 3 m, dài bằng chiều dài của vườn

  • Kích thước ô dài 50 – 100 m, rộng 20 – 30 m.

  • Khoảng cách các ô 3 m

  • Cây trồng theo hàng đơn, cây cách cây 0,5 m; hàng cách hàng 1,0 m.

  • Mật độ 20.000 gốc / ha (không tính diện tích đường đi).

  • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.

  • Thời gian thực hiện công việc theo định mức.

  • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Quan sát

   • Sử dụng thành thạo thước dây, máy tính

  2. Kiến thức

  • Các dụng cụ để thiết kế vườn nhân gỗ ghép.

  • Yêu cầu của đường vận chuyển chính.

  • Yêu cầu của đường vận chuyển phụ.

  • Tiêu chuẩn của ô trồng cây nhân gỗ ghép.

  • Yêu cầu của cây trồng hàng đơn.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Thước dây, bản đồ, sổ ghi chép, bảo hộ lao động, máy tính.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Các dụng cụ đủ tiêu chuẩn thực hiện

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Đường vận chuyển chính rộng 5 m, dài bằng chiều dài của vườn

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Đường vận chuyển phụ rộng 3 m, dài bằng chiều dài của vườn

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Kích thước ô dài 50 – 100 m, rộng 20 – 30 m.

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Khoảng cách các ô 3 m

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Cây trồng theo hàng đơn, cây cách cây 0,5 m; hàng cách hàng 1,0 m.

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Mật độ 20.000 gốc / ha (không tính diện tích đường đi).

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Quan sát và kiểm tra thực tế

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường

TÊN CÔNG VIỆC: Làm đất vườn nhân gỗ ghép MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A3

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Cày đất, đào rãnh, rạch hàng trên vườn nhân gỗ ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, xác định hướng cày, cày đất, đào rãnh, rạch hàng, bón phân lót.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Máy cày nhỏ, cuốc đủ tiêu chuẩn thực hiện

   • Cày lần 1 theo hướng nghịch

   • Cày lần 2 theo hướng thuận

   • Cày toàn bộ diện tích

   • Độ sâu từ 20 – 25cm

   • Đào rãnh rộng 40 cm, sâu 50 cm

   • Rạch hàng sâu bằng đường cày 20 – 25 cm

   • Bón phân chuồng hoai 20 tấn / ha hoặc phân hữu cơ, phân lân nung chảy 1,1 tấn / ha .

   • Rải phân theo rãnh

   • Trộn đều phân với đất

   • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

   • Thời gian thực hiện công việc theo định mức

   • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Quan sát

   • Sử dụng máy cày tay

   • Sử dụng cuốc

   • Tính toán lượng phân bón

  2. Kiến thức

  • Công dụng của máy cày nhỏ

  • Yêu cầu của đất cày

  • Yêu cầu của rãnh

  • Yêu cầu của rạch hàng

  • Các loại phân bón lót cho cây cao su

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Máy cày nhỏ, cuốc, bảo hộ lao động, phân chuồng hoai, phân hữu cơ, phân lân nung chảy, rổ…

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Máy cày nhỏ, cuốc đủ tiêu chuẩn thực hiện

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

 • Cày lần 1 theo hướng nghịch

 • Cày lần 2 theo hướng thuận

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

 • Cày toàn bộ diện tích

 • Độ sâu từ 20 – 25cm

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Đào rãnh rộng 40 cm, sâu 50 cm

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Rạch hàng sâu bằng đường cày 20 – 25 cm

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Bón phân chuồng hoai 20 tấn / ha hoặc phân hữu cơ, phân lân nung chảy 1,1 tấn / ha .

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Rải phân theo rãnh

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Trộn đều phân với đất

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Quan sát và kiểm tra thực tế

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định giống cao su trồng ở địa phương MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A4

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Chọn giống cao su phù hợp trồng ở địa phương để cho năng suất tốt nhất, các bước thực hiện công việc gồm: thu thập thông tin, chọn giống, chọn nơi cung cấp giống.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Thu thập thông tin chính xác

   • Chọn giống đúng theo cơ cấu giống khuyến cáo do tập đoàn công nghiệp cao su VN ban hành

   • Nơi cung cấp giống đủ tin cậy

   • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

   • Thời gian thực hiện công việc theo định mức

   • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Quan sát, Xử lý thông tin

  2. Kiến thức

  • Thu thập thông tin

  • Bộ tiêu chuẩn giống của tập đoàn cao su Việt Nam

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Internet, báo, đài, tạp chí, tài liệu tham khảo

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Thu thập thông tin chính xác

- Kiểm tra trực tiếp người thực hiện

Chọn giống đúng theo cơ cấu giống khuyến cáo do tập đoàn công nghiệp cao su VN ban hành

- Kiểm tra trực tiếp người thực hiện

- Nơi cung cấp giống đủ tin cậy

- Kiểm tra trực tiếp người thực hiện

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Quan sát và kiểm tra thực tế

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

TÊN CÔNG VIỆC: Trồng cây nhân gỗ ghép MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A5

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Trồng cây nhân gỗ ghép bằng cây tum rễ trần và cây có bầu gồm các bước công việc: cuốc hố, tạo lỗ trồng, cắt đáy bầu, đặt cây xuống hố, lỗ, rút dần túi bầu lên, lấp đất, tưới nước và thu gom túi bầu.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Đủ dụng cụ, đảm bảo kỹ thuật;

   • Cây giống tum rễ trần dài 30 – 40 cm, rễ thẳng

   • Cây giống có bầu cao 30 – 40 cm;

   • Hố sâu từ 40 – 50 cm, rộng 40 - 50 cm, chính giữa hàng;

   • Cây cách cây 50 x 50 cm, hàng cách hàng 1 - 1,5 m;

   • Tạo lỗ sâu 40 – 50 cm, chính giữa hàng;

   • Cây cách cây 50 x 50 cm, hàng cách hàng 1 - 1,5 m;

   • Đáy bầu được cắt đứt ngang phần rễ cọc nhô ra ngoài;

   • Rạch 2/3 chiều cao bầu từ dưới lên trên;

   • Mắt ghép cách mặt đất 1-3cm, quay về hướng gió chính;

   • Cây có bầu, đất được nén chặt vừa phải (3 lần), lấp bằng mặt đất;

   • Bầu không bị vỡ;

   • Tạo bồn xung quanh gốc sâu 1 – 3cm, cách gốc cây 15 -20cm;

   • Cây rễ trần, đất được nén chặt;

   • Tạo bồn xung quanh gốc sâu 1 – 3cm, cách gốc cây 15 -20cm;

   • Tưới 0,5 - 1 lít/ cây ngay sau khi trồng xong;

   • Túi bầu được thu gom vào nơi quy định.

   • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

   • Thời gian thực hiện công việc theo định mức

   • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Sử dụng dụng cụ;

   • Rút túi bầu.

  2. Kiến thức

  • Trồng cây nhân giống.

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Cuốc, kéo, liềm, xe rùa, xà beng, xăm trồng cây;

  • Cây giống.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

 • Đủ dụng cụ, đảm bảo kỹ thuật.

 • Cây giống tum rễ trần dài 30 – 40 cm, rễ thẳng

 • Cây giống có bầu cao 30 – 40 cm


- Kiểm tra trực tiếp người thực hiện

 • Hố sâu từ 40 – 50cm, rộng 40- 50cm, chính giữa hàng

 • Cây cách cây 50 x 50cm, hàng cách hàng 1- 1,5m

 • Tạo lỗ sâu 40 – 50cm, chính giữa hàng

 • Cây cách cây 50 x 50cm, hàng cách hàng 1- 1,5m


- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn

 • Đáy bầu được cắt đứt ngang phần rễ cọc nhô ra ngoài

 • Rạch 2/3 chiều cao bầu từ dưới lên trên


- Quan sát quá trình thực hiện

- Mắt ghép cách mặt đất 1-3cm, quay về hướng gió chính

- Quan sát quá trình thực hiện

 • Cây có bầu, đất được nén chặt vừa phải (3 lần), lấp bằng mặt đất

 • Bầu không bị vỡ

 • Tạo bồn xung quanh gốc sâu 1 – 3cm, cách gốc cây 15 -20cm

 • Cây rễ trần, đất được nén chặt

 • Tạo bồn xung quanh gốc sâu 1 – 3cm, cách gốc cây 15 -20cm


- Quan sát quá trình thực hiện

- Tưới 0,5 - 1 lít/ cây ngay sau khi trồng xong.

- Quan sát quá trình thực hiện

- Túi bầu được thu gom vào nơi quy định.

- Quan sát quá trình thực hiện

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Quan sát và kiểm tra thực tế

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường

TÊN CÔNG VIỆC: Tưới nước vườn nhân gỗ ghép MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A6

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Tưới nước cho cây con trong vườn nhân gỗ ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc: Kiểm tra hệ thống tưới, xác định thời điểm tưới, chuẩn bị nước tưới, vận hành hệ thống tưới.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Phát hiện và khắc phục các hư hỏng của hệ thống tưới

   • Tưới nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây và thời tiết.

   • Nước đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng

   • Tưới ướt đều tất cả các cây

   • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

   • Thời gian thực hiện công việc theo định mức

   • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Nhận biết nguồn nước tưới sạch

   • Khắc phục các sự cố

  2. Kiến thức

  • Quy trình tưới nước cho vườn nhân giống.

  • Cấu tạo và hoạt động của hệ thống tưới

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Nguồn nước

  • Hệ thống dẫn nước

  • Hệ thống tưới

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Phát hiện và khắc phục các hư hỏng của hệ thống tưới

- Quan sát quá trình thực hiện

- Tưới nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây và thời tiết.

- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn

- Nước đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng

- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn

- Tưới ướt đều tất cả các cây

- Quan sát quá trình thực hiện

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Quan sát và kiểm tra thực tế

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường

TÊN CÔNG VIỆC: Bón phân vườn nhân gỗ ghép MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A7

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Bón phân vào từng gốc cây trong vườn nhân gỗ ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Xác định thời điểm bón, chọn loại phân bón, tính lượng phân bón, bón phân, lấp đất.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây cao su và điều kiện môi trường

   • Loại phân bón được chọn phù hợp với sinh trưởng của cây cao su và điều kiện sản xuất

   • Phân bón được tính đầy đủ đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây cao su

   • Phân được bón đúng cách, đúng liều lượng, thời gian, chủng loại

   • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

   • Thời gian thực hiện công việc theo định mức

   • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Bón phân

  2. Kiến thức

  • Quy trình chăm sóc cây giống năm 2007 của tập đoàn cao su Việt Nam

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Phân bón, cuốc, dụng cụ đựng phân, bảo hộ lao động

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây cao su và điều kiện môi trường


- Kiểm tra, quan sát quá trình thực hiện

- Loại phân bón được chọn phù hợp với sinh trưởng của cây cao su và điều kiện sản xuất

- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn

- Phân bón được tính đầy đủ đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây cao su

- Kiểm tra trực tiếp người thực hiện

- Phân được bón đúng cách, đúng liều lượng, thời gian, chủng loại

- Quan sát quá trình thực hiện

- Đất phải được lấp kín hết phân

- Quan sát quá trình thực hiện

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Quan sát và kiểm tra thực tế

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường

TÊN CÔNG VIỆC: Làm cỏ vườn nhân gỗ ghép MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A8

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Dẫy cỏ xung quanh gốc cây cao su, trên các hàng cây trong vườn nhân gỗ ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, dẫy, nhổ cỏ, gom cỏ bỏ nơi quy định.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

   • Dẫy sạch cỏ, cỏ sát gốc dùng tay nhổ

   • Cỏ được gom sạch bỏ đúng nơi quy định

   • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

   • Thời gian thực hiện công việc theo định mức

   • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Rẫy cỏ

   • Gom cỏ

  2. Kiến thức

  • Công dụng của dụng cụ

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Cuốc, cào, xe rùa

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Quan sát người thực hiện

- Dẫy sạch cỏ, cỏ sát gốc dùng tay nhổ

- Quan sát quá trình thực hiện

- Cỏ được gom sạch bỏ đúng nơi quy định

- Quan sát quá trình thực hiện

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Quan sát và kiểm tra thực tế

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường

TÊN CÔNG VIỆC: Thanh lọc giống MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A9

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Loại bỏ các chồi thực sinh, chồi lẫn giống trong vườn nhân gỗ ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra vườn nhân gỗ ghép, cắt bỏ chồi thực sinh, chồi lẫn giống.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

  • Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu

  • Quan sát, kiểm tra hết diện tích vườn nhân gỗ ghép

  • Chồi thực sinh, chồi lẫn giống được cắt hết, cắt sát vào thân cây

   • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

   • Thời gian thực hiện công việc theo định mức

   • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Quan sát

   • Sắp xếp dụng cụ hợp lý

   • Sử dụng kéo cắt cành

  2. Kiến thức

  • Công dụng của kéo cắt cành chuyên dùng

  • Các loại chồi dại, chồi thực sinh của cây cao su

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Kéo cắt cành chuyên dùng, bỏ hộ lao động

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu

- Kiểm tra, quan sát quá trình thực hiện

- Quan sát, kiểm tra hết diện tích vườn nhân gỗ ghép

- Quan sát quá trình thực hiện

- Chồi thực sinh, chồi lẫn giống được cắt hết, cắt sát vào thân cây

- Kiểm tra, quan sát quá trình thực hiện

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Quan sát và kiểm tra thực tế

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường

TÊN CÔNG VIỆC: Nâng tầng lá MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A10

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Nâng tầng lá nhằm mục đích tạo ra mắt ghép đủ tiêu chuẩn để ghép gồm các việc sau: Chuẩn bị dụng cụ, chọn cành ghép đủ tiêu chuẩn lấy mắt ghép, cắt cuốn lá.

 2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Chọn cành đủ 4 tầng lá trở lên, tầng trên cùng ổn định

   • Cành lấy mắt cao từ 1,2m trở lên.

   • Đường kính gốc từ 15mm trở lên, không sâu bệnh

   • Cành đủ nước

   • Nâng tầng lá trước khi cắt cành 20 – 25 ngày

   • Lá được cắt từ gốc lên.

   • Cắt chừa cuống còn 1cm đến 2 cm.

   • Chừa lại 2 tầng lá trên cùng

   • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

   • Thời gian thực hiện công việc theo định mức

   • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

 3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

   • Quan sát

   • Cắt cuốn lá

  2. Kiến thức

  • Nâng tầng lá

 4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Kéo cắt lá loại vừa, dao ghép chuyên dùng.

 5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

  Tiêu chí đánh giá

  Cách thức đánh giá


  - Kiểm tra, quan sát quá trình thực hiện

  - Nâng tầng lá trước khi cắt cành 20 – 25 ngày

  - Kiểm tra, quan sát quá trình thực hiện


  - Quan sát quá trình thực hiện

  - Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

  - Quan sát và kiểm tra thực tế

  - Thời gian thực hiện công việc theo định mức

  - Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc

  - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

  - Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường

  • Cành đủ 4 tầng lá trở lên, tầng trên cùng ổn định

  • Cành lấy mắt cao từ 1,2m trở lên.

  • Đường kính gốc từ 15mm trở lên, không sâu bệnh

  • Cành đủ nước

  • Lá được cắt từ gốc lên.

  • Cắt chừa cuống còn 1cm đến 2 cm.

  • Chừa lại 2 tầng lá trên cùng.

  TÊN CÔNG VIỆC: Cắt cành gỗ ghép MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A11

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

   Cắt cành gỗ ghép để lấy mắt ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chọn cành ghép đủ tiêu chuẩn, dùng cưa nhỏ cắt cành, cắt ngọn đúng kỹ thuật, gom cành và đặt vào nơi thoáng mát để lấy mắt ghép.

  2. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

   • Dụng cụ đủ số lượng, đạt yêu cầu

   • Cành có tuổi tương ứng với gốc ghép

   • Cành có tầng lá trên cùng ổn định

   • Tróc vỏ tốt, không bị sâu bệnh

   • Cắt cách chỗ phát chồi 10 cm, vết cắt gọn, nghiêng một góc 450 so với gốc cắt

   • Cắt ngang ngọn hết phần có lá

   • Bôi vaselin kín vết cắt gốc cây

   • Dùng tay nâng từng cành, không gom nhiều cành một lúc

   • Bó 10 cành thành một bó (Tùy theo yêu cầu người sử dụng, bỏ vào thùng xốp…)

   • Mắt cành được xếp xen kẻ nhau tránh bị dập mắt

   • Để vào nơi thoáng mát

   • Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

   • Thời gian thực hiện công việc theo định mức

   • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

  3. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

   1. Kỹ năng

    • Sử dụng cưa chuyên dùng

    • Nâng nhẹ nhàng từng cành

    • Bó cành

   2. Kiến thức

   • Tiêu chuẩn cành ghép

   • Tác dụng của vaselin

  4. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

   • Cưa, kéo cắt cành chuyên dùng, vaselin

   • Dây cột

  5. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

- Dụng cụ đủ số lượng, đạt yêu cầu

- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn

 • Cành có tầng lá trên cùng ổn định

 • Tróc vỏ tốt, không bị sâu bệnh

- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn

 • Cành có tuổi tương ứng với gốc ghép

 • Cắt lần đầu cách gốc 20 cm, nghiêng một góc 450 so với gốc cắt

 • Cắt ngang ngọn hết phần có lá


- Quan sát quá trình thực hiện

- Bôi vaselin kín vết cắt gốc cây

- Quan sát quá trình thực hiện

- Dùng tay nâng từng cành, không gom nhiều cành một lúc