Open navigation

Công văn 0135/XNK-NS ngày 13/02/2020 Điều chỉnh sản xuất phục vụ xuất khẩu để phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19

BỘ CÔNG THƯƠNG
 CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0135/XNK-NS

V/v điều chỉnh sản xuất phục vụ xuất khẩu để phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19

Hà Hội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội)

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) đang diễn biến phức tạp, khó lường và có tác động nhiều mặt tới nn kinh tế nói chung cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nói riêng, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, trái cây.

Để ứng phó, giảm thiểu tối đa những nguy cơ, tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông sản, trái cây của ta, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Cục phối hợp rà soát, đánh giá lại tình hình và chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cả nước có kế hoạch điều chỉnh sản xuất phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19, theo đó: (i) đối với các loại nông sản, trái cây đang dựa mạnh vào xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân biên giới (như thanh long và dưa hấu), có biện pháp khuyến nghị người nông dân điều tiết sản lượng, ít nhất là không sử dụng các cách thức để gia tăng sản lượng vào thời điểm này; (ii) đối với những diện tích chưa gieo trồng, xem xét chuyển sang các loại nông sản khác dễ tiêu thụ hơn như chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị thúc đẩy thương mại, phát triển sản xuất nông sản trước tác động của dịch bệnh Covid-19 ngày 03 tháng 02 năm 2020.

Bộ Công Thương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đang liên tục khuyến cáo, kêu gọi các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan theo dõi sát tình hình tại khu vực cửa khẩu biên giới, hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới, trừ trường hợp đưa lên đề xuất khẩu theo hình thức chính ngạch và phía đối tác Trung Quốc có khả năng nhận hàng; liên hệ với đối tác phía Trung Quốc để đàm phán chuyển đổi sang hình thức xuất khẩu chính ngạch và chủ động áp dụng các biện pháp sẵn sàng chuyển đổi như thay đổi bao bì, nhãn mác hàng hóa, dán tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm1...; tiếp tục khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp dịch vụ logistics (đặc biệt là các doanh nghiệp có kho lạnh) hỗ trợ thông qua việc ưu tiên bảo quản các loại trái cây đang gặp khó khăn, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, giảm phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa; đồng thời tiếp tục các nỗ lực để tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, trong đó có việc chỉ đạo toàn bộ hệ thống Thương vụ, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tham gia tìm kiếm và giới thiệu khách hàng mới, góp phần thúc đẩy chuyển hướng tiêu thụ nông sản và trái cây trong giai đoạn hiện nay.

Cục Xuất nhập khẩu trân trọng đề nghị quý Cục thường xuyên thông tin về việc triển khai các nội dung trên cũng như các vấn đề liên quan đến công tác sản xuất nông sản, trái cây phục vụ xuất khẩu về Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu theo địa chỉ email: xnk-ns@moit.gov.vn; linhntm@moit.gov.vn; 0912178739) để kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan xử lý vướng mắc phát sinh (nếu có).

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cục./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (để b/c);
 - UBND các 
tỉnh, TP trực thuộc TW (để b/c);
- Cục CB&PTTTNS (Bộ NN&PTNT);
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Thứ 
trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, NS, linhntm. 

KT. CỤC TRƯỞNG
 PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Trần Quốc Toản

 

 


1 Cục Xuất nhập khẩu đã và đang chỉ đạo các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực tại các địa phương ưu tiên cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi cho các lô hàng sẵn sàng chuyển sang hình thức xuất khẩu chính ngạch.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.