Open navigation

Công văn 2169/TCT-TVQT ngày 22/06/2022 Chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2169/TCT-TVQT

V/v chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Thực hiện Công văn số 731/KHTC - QT ngày 13/6/2022 của Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia, Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị, hệ thống thuộc Tổng cục Thuế khẩn trương triển khai thực hiện việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia, với các nội dung sau:

1. Công tác tham mưu chỉ đạo:

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về cấm uống rượu, bia; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu thực hiện nghiêm chỉnh quy định đã uống rượu, bia không lái xe trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế. Nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, đặc biệt tuyên truyền, giáo dục lối sống lành mạnh, những kiến thức và kỹ năng phòng, chống tác hại của rượu, bia; có hình thức xử lý nghiêm đối với cá nhân tập thể vi phạm uống rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc.

2. Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe của con người, gia đình và cộng đồng, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội, ngoài những tác hại dễ nhận thấy sau khi uống rượu, bia như: đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, chất cồn trong rượu, bia còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, gây ra nhiều tác hại cho cơ thể mà chúng ta không ngờ tới; đáng lưu ý nhất là rượu, bia gây hại mạnh nhất lên gan, có thể dẫn tới các bệnh lý nghiêm trọng trên gan, khiến gan không chuyển hóa được chất độc, làm các độc tố tồn ứ trong cơ thể, gây độc cho cơ thể, gây độc cho các cơ quan trong cơ thể. Việc này tạo thành vòng lặp lại khiến cơ thể suy yếu nhanh chóng và rất dễ mắc các bệnh lý về gan như xơ gan, ung thư gan, ngoài các bệnh lý về gan, những người ung rượu, bia còn phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề về sức khỏe như bệnh lý tim mạch, gút, viêm loét dạ dày - tá tràng, tiđường, cao huyết áp...

- Tạp chí thuế, cổng thông tin điện tử của các đơn vị, hệ thống Thuế tăng cường số lượng các tin, bài đăng trên báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt tăng cường cả về s lượng và chất lượng các tin, bài viết chuyên sâu tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chng tác hại của rượu, bia.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Tổng cục Thuế khẩn trương chỉ đạo, triển khai tại đơn vị thực hiện chấp hành các quy định phòng, chống tác hi của rượu, bia nhằm đảm bảo kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả triển khai gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Tài vụ - Quản trị) trước ngày 15/11 hàng năm đ tng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Lưu: VT, TVQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Chí Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.