Open navigation

Công văn 406/TCT-DNNCN ngày 13/02/2023 Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/TCT-DNNCN

V/v Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, từ ngày 01/07/2022 hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối với toàn bộ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo đó, 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) đã sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường như hóa đơn có mã, hóa đơn không mã đã triển khai trong thời gian qua chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như: hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, kinh doanh vàng bạc,...

Đ đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử của những ngành nghề kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022. Đ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc, Tổng cục Thuế đã triển khai một số công việc sau:

- Tổng cục Thuế đã ban hành Quy trình quản lý HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo Quyết định số 1391/QĐ-TCT ngày 23/8/2022;

- Tổng cục Thuế đã xây dựng và chính thức vận hành hệ thống từ ngày 15/12/2022;

- Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3169/TCT-DNNCN, Công văn số 3170/TCT-DNNCN ngày 26/08/2022 và Công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày 05/12/2022 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, các Cục Thuế thực hiện rà soát, lập danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tổ chức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 (đến hết tháng 3/2023) đối với một số nhóm đối tượng như ngành hàng ăn uống, siêu thị, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch,....; rà soát, xác định và lập danh sách, báo cáo Tổng cục danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trin khai ngay trong giai đoạn 1.

- Tổng cục Thuế đã thực hiện tuyên truyền về điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai hình thức hóa đơn điện tử này và lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đến người dân, doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin. Với hình thức hóa đơn điện tử này doanh nghiệp, hộ kinh doanh không cần phải thay đổi hay trang bị mới máy móc thiết bị mà chỉ cần sử dụng phần mềm xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền phù hợp. Đ triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Tổng cục Thuế đã có chỉ đạo các Cục thuế cần tập trung, tăng cường việc tuyên truyền đến người nộp thuế về những lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền so với hóa đơn điện tử có mã thông thường như:

(i) Có thể xuất hóa đơn điện tử ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hay đêm khuya do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định;

(ii) Chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cui ngày không phải gửi tng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường;

(iii) Tại một địa điểm bán hàng có thể thiết lập nhiu máy tính tin theo quy định đ xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi.

(iv) Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cn hóa đơn đ tham gia dự thưởng do thông tin trên hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có thêm trường thông tin về CMND/CCCD trong trường hợp người mua hàng chưa có mã số thuế hoặc không nh mã s thuế.

Trong hơn một tháng triển khai từ 15/12/2022 đến nay đã đạt được kết quả bước đầu. Đ đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngày 07/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Thư gửi Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo tăng cường trong triển khai. Tiếp tục triển khai cho thời gian tới, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, cụ thể như sau:

1. Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

2. Các Cục Thuế cần quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đối với các Cục Thuế chưa triển khai cần phối hợp với Tổng cục Thuế (Vụ DNNCN, Cục CNTT) để quyết tâm triển khai ngay trong giai đoạn 1.

3. Trên cơ sở danh sách NNT thuộc diện có thể lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế lập kế hoạch, giao chỉ tiêu đến từng Phòng chuyên môn, Chi cục Thuế, từng Đội Thuế, từng công chức quản lý thuế để tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc người nộp thuế thuộc nhóm có thể triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo danh sách báo cáo Tổng cục Thuế, đảm bảo đảm bảo đến hết tháng 02/2023 phải đạt tối thiểu 70% số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và phấn đấu đến hết tháng 3/2023 triển khai đối với 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo danh sách báo cáo Tổng cục Thuế của giai đoạn 1. Riêng đối với Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Hải Phòng phấn đấu đạt mục tiêu 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh vàng bạc thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2023.

(Biu tng hợp gửi kèm theo Công văn này)

4. Mặc dù quy định cho phép người nộp thuế đồng thời được sử dụng HĐĐT có mã, không có mã và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nhưng cũng có quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần. Người mua hàng có quyền được nhận hóa đơn để minh bạch trong giao dịch mua bán, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngoài ra còn được quyền tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn do ngành Thuế đã triển khai rất hiệu quả thời gian vừa qua. Do đó Tổng cục thuế đề nghị các Cục Thuế:

(i) Tiếp tục chỉ đạo, quyết liệt rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ để thúc đẩy các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực bàn hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật.

(ii) Tăng cường tuyên truyền đến người dân về quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ.

(iii) Báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương phối hợp với cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, xử phạt các trường hợp bán lẻ không xuất hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật thuế, tập trung vào các cơ sở kinh doanh theo mô hình chuỗi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ,...

5. Phối hợp với Tổng cục Thuế (Cục CNTT) để tổ chức hội nghị trao đổi, làm việc với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để nghiên cứu giải pháp kỹ thuật hỗ trợ nhận thông tin người mua hàng (tên, số căn cước công dân) từ chip điện tử gắn trên thẻ căn cước công dân hoặc từ mã QR hoặc mã định danh trên thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe, thẻ thanh toán, ví điện tử, ứng dụng công nghệ ... giúp cho việc lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhanh chóng, thuận lợi.

6. Tiếp tục rà soát, xác định và lập danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, tập trung rà soát để bổ sung nhóm đối tượng: quản lý tập trung tại trụ sở chính chỉ có thể triển khai trên toàn hệ thống nếu trụ sở chính triển khai; hoạt động theo mô hình chuỗi; doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Việc rà soát và bổ sung nhóm đối tượng triển khai như nêu trên, Cục Thuế cần triển khai ngay và báo cáo Tổng cục danh sách trước ngày 27/02/2023. Cục Thuế liên hệ đầu mối của Tổng cục để tham khảo danh sách một số đơn vị hoạt động theo chuỗi và một số siêu thị, đơn vị kinh doanh vàng.

7. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện xuất và lấy hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Báo cáo danh sách bản mềm gửi về Tổng cục Thuế (Vụ DNNCN) theo địa chỉ thư điện tử: nbngoc02@gdt.gov.vn (Nguyễn Bích Ngọc).

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mc có thể liên hệ đu mi: Nguyn Thị Thùy Linh, Vụ QLT DNNCN - Tổng cục Thuế, điện thoại: 0916594907.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c); 

- Thứ trưng Cao Anh Tuấn (để b/c);
 - Lãnh đạo Tổng cục (đ
 báo cáo);
- Cục CNTT (TCT);
 - Lưu: VT
, DNNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc MinhBIỂU TỔNG HỢP DN, HKD TRIỂN KHAI HĐĐT CÓ MÃ CỦA CQT TỪ MÁY TÍNH TIỀN GIAI ĐOẠN 1
(Kèm theo Công văn số 406/TCT-DNNCN ngày 13/02/2023 của Tng cục Thuế)

STT

Cơ quan thuế

Tổng

Nhóm 1: Nhóm Kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn

Nhóm 2: Nhóm bán l hàng hóa (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng)

Nhóm 3: Nhóm bán lẻ thuốc tân dược

Nhóm 4: Nhóm dịch vụ khác (dịch vụ vui chơi giải trí, vé cầu đường, vé xe buýt, vé tham quan, du lịch,...)

 

 

Số lượng DN

Số lượng HKD

Số lượng DN

Số lượng HKD

Số lượng DN

Số lượng HKD

Số lượng DN

Số lượng HKD

Số lượng DN

Số lượng HKD

 

Tổng

1831

2070

1006

665

586

1324

77

73

162

8

1

Hà Nội

128

40

96

17

21

16

10

7

1

0

2

Hồ Chí Minh

150

50

101

23

32

7

7

20

10

0

3

Quảng Ninh

388

1429

283

365

67

1050

8

12

30

2

4

Bình Định

31

3

13

3

14

0

0

0

4

0

5

Phú Thọ

8

2

2

2

5

0

0

0

1

0

6

Hải Phòng

43

9

33

1

8

8

0

0

2

0

7

Đà Nng

56

17

29

12

24

2

0

3

3

0

8

Cần Thơ

24

6

10

6

9

0

2

0

3

0

9

An Giang

70

50

35

26

20

17

1

7

14

0

10

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

13

12

6

7

0

0

6

1

1

11

Bắc Giang

14

9

5

6

5

3

3

0

1

0

12

Bắc Kạn

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Bạc Liêu

3

0

2

0

1

0

0

0

0

0

14

Bắc Ninh

11

9

4

6

5

3

1

0

1

0

15

Bến Tre

11

27

11

27

0

0

0

0

0

0

16

Bình Dương

44

8

24

5

9

3

8

0

3

0

17

Bình Phước

30

6

0

3

27

0

3

3

0

0

18

Bình Thuận

24

4

13

2

9

0

0

2

2

0

19

Cà Mau

13

3

6

0

7

3

0

0

0

0

20

Cao Bằng

10

55

8

32

2

23

0

 

0

0

21

Đắk Lắk

15

0

4

0

10

0

0

0

1

0

22

Đắk Nông

3

0

1

0

2

0

0

0

0

0

23

Điện Biên

2

8

0

0

2

8

0

0

0

0

24

Đồng Nai

9

0

0

0

9

0

0

0

0

0

25

Đng Tháp

62

0

34

0

19

0

4

0

5

0

26

Gia Lai

7

9

7

3

0

6

0

0

0

0

27

Hà Giang

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

28

Hà Nam

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

29

Hà Tĩnh

8

0

0

0

8

0

0

0

0

0

30

Hi Dương

18

14

5

6

8

8

0

0

5

0

31

Hậu Giang

5

13

4

8

1

5

0

0

0

0

32

Hòa Bình

6

5

0

2

6

3

0

0

0

0

33

Hưng Yên

1

4

1

0

0

4

0

0

0

0

34

Khánh Hòa

7

0

3

0

2

0

0

0

2

0

35

Kiên Giang

61

13

39

5

10

6

8

2

4

0

36

Kon Tum

7

0

0

0

7

0

0

0

0

0

37

Lai Châu

2

9

0

1

2

8

0

0

0

0

38

Lâm Đồng

31

2

9

1

16

1

0

0

6

0

39

Lạng Sơn

6

2

0

0

6

2

0

0

0

0

40

Lào Cai

5

19

5

11

0

6

0

1

0

1

41

Long An

29

8

12

0

14

6

2

2

1

0

42

Nam Định

84

25

37

6

31

19

6

0

10

0

43

Nghệ An

11

1

2

1

5

0

0

0

4

0

44

Ninh Bình

2

3

0

0

2

3

0

0

0

0

45

Ninh Thuận

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

46

Phú Yên

10

4

4

1

5

2

0

0

1

1

47

Qung Bình

30

12

10

2

15

7

0

3

5

0

48

Quảng Nam

27

3

11

1

13

2

0

0

3

0

49

Quảng Ngãi

10

10

2

6

8

2

0

1

0

1

50

Quảng Trị

8

0

1

0

7

0

0

0

0

0

51

Sóc Trăng

10

12

8

9

0

3

2

0

0

0

52

Sơn La

18

7

7

2

7

5

2

0

2

0

53

Tây Ninh

2

60

0

0

2

60

0

0

0

0

54

Thái Bình

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

55

Thái Nguyên

12

5

2

5

4

0

2

0

4

0

56

Thanh Hóa

29

10

12

3

11

6

3

1

3

0

57

Thừa Thiên Huế

69

0

38

0

24

0

0

0

7

0

58

Tiền Giang

15

3

3

2

7

0

0

1

5

0

59

Trà Vinh

10

6

2

6

8

0

0

0

0

0

60

Tuyên Quang

8

6

1

1

7

5

0

0

0

0

61

Vĩnh Long

38

35

23

29

7

4

0

0

8

2

62

Vĩnh Phúc

55

8

25

7

20

1

3

0

7

0

63

Yên Bái

13

12

2

5

7

6

1

1

3

0

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.