Open navigation

Công văn 5725/TCHQ-TXNK ngày 07/11/2023 Phân loại các dụng cụ thiết bị đánh golf

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5725/TCHQ-TXNK

V/v phân loại các dụng cụ, thiết bị đánh golf

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc phân loại các trang thiết bị và dụng cụ chơi golf, để đảm bảo việc phân loại hàng hóa được thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Sáu quy tắc tổng quát về phân loại hàng hóa:

Nội dung nhóm 95.04: “Các máy và bộ điều khiển trò chơi video, dụng cụ dùng cho giải trí, cho các trò chơi trên bàn hoặc trong phòng khách, kể cả bàn sử dụng trong trò chơi bắn bi (pin-table), bi-a, bàn chuyên dụng dùng cho trò chơi ở sòng bạc và các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động”;

Nội dung nhóm 95.06: “Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools)”;

Nội dung Chú giải phân nhóm thuộc Chú giải pháp lý Chương 95:

"1. Phân nhóm 9504.50 bao gồm:

(a) Thiết bị trò chơi điện tử video mà hình ảnh được tái tạo trên một bộ thu truyền hình, một màn hình hoặc bề mặt bên ngoài khác; hoặc

(b) Các máy trò chơi video loại có màn hình video, loại xách tay hoặc không”;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2022,

Các mặt hàng là dụng cụ, thiết bị đánh golf được phân loại như sau:

1. Mặt hàng Bộ thiết bị đánh golf ảo (Golf simulator system/Virtual reality golf simulator) gồm các thành phần chính như: Thiết bị điều khiển trung tâm dạng kiosk màn hình cảm ứng hoặc một đơn vị PC (kiosk để máy tính và một CPU được đặt trong kiosk này), camera cảm biến, máy nhả bóng tự động, loa. Bộ thiết bị này có thể có thêm: Thảm phát bóng, máy chiếu, màn hiển thị, chuột, bàn phím.

Đây là bộ thiết bị được lắp đặt trong không gian hẹp (thường là trong phòng hoặc trong các trung tâm tập luyện), có chức năng tái hiện, mô phỏng đường đi của bóng golf, không tham gia vào các động tác chính của môn thể thao golf như thực hiện động tác đánh bóng và di chuyển trên sân golf.

Với cấu tạo và tính năng như mô tả, Bộ thiết bị đánh golf ảo có đặc trưng của một thiết bị công nghệ điện tử video mô phỏng môn thể thao golf mà hình ảnh được tái tạo trên một bộ thu truyền hình/một màn hình, phục vụ mục đích giải trí và tập luyện trong không gian hẹp, đáp ứng mô tả tại nhóm 95.04 và chú giải phân nhóm 9504.50. Do đó, bộ thiết bị nêu trên phù hợp phân loại vào nhóm 95.04, phân nhóm 9504.50 “- Các máy và thiết bị trò chơi điện tử video, trừ loại thuộc phân nhóm 9504.30”, mã số 9504.50.90 “- - Loại khác”.

2. Đối với các dụng cụ, thiết bị chơi golf gồm gậy/bộ gậy chơi golf, bóng golf, mốc phát bóng: là các dụng cụ chơi golf được người chơi sử dụng kết hợp hoặc không kết hợp cùng với Bộ thiết bị đánh golf ao nêu trên. Các dụng cụ, thiết bị này tham gia trực tiếp vào các động tác chính của môn thể thao golf như thực hiện động tác đánh bóng, di chuyển trôn sân golf, được phân loại vào nhóm 95.06, cụ thể:

- Gậy và bộ gây chơi golf: 9506.31.00.

- Bóng golf: 9506.32.00.

- Mốc phát bóng golf: 9506.39.00.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Các đơn vị: Cục Thuế XNK, Cục GSQL,
Cục KĐHQ, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ,
Cục QLRR, Vụ TTKT (để biết);
 - Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.