Open navigation

Công văn 318/GSQL-GQ1 ngày 15/03/2024 Xuất khẩu tinh dầu quế

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/GSQL-GQ1

V/v xuất khẩu tinh dầu quế

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp và Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam về vướng mắc khi xuất khẩu tinh dầu chiết xuất từ gia vị (tinh dầu quế) phải áp dụng quy định về kinh doanh dược liệu, dẫn tới phát sinh chi phí, thủ tục trong quá trình sản xuất kinh doanh. Liên quan tới nội dung này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 5 Điều 2 Luật Dược quy định: "Dược liệu là nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, động vật, khoáng vật và đạt tiêu chuẩn làm thuốc";

Hiện Danh mục hàng hóa là dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/02/2018 của Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BYT ngày 04/03/2021 của Bộ Y tế.

2. Tại khoản 5 Điều 60 Luật Dược quy định: "5. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc được phép xuất khẩu không cần giấy phép của Bộ Y tế, trừ dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát, thuốc phải kiểm soát đặc biệt, nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, dược chất gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc chất phóng xạ theo danh mục do Chính phủ ban hành.". Hiện Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát được quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế (Danh mục này không bao gồm mặt hàng sản phẩm tinh dầu quế).

3. Tại Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định:

"Ngoài các giấy tờ phải nộp, xuất trình theo quy định của pháp luật về hải quan, cơ sở kinh doanh dược, tổ chức, cá nhân phải xuất trình và nộp các giấy tờ sau khi thông quan xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc:

1. Thông quan xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc:

a) Xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực và nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở xuất khẩu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở xuất khẩu đối với trường hợp cơ sở xuất khẩu là cơ sở kinh doanh dược;

b) Nộp bản sao giấy phép xuất khẩu có đóng dấu xác nhận của cơ sở xuất khẩu và xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực để đối chiếu trong trường hợp xuất khẩu dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát; thuốc phải kiểm soát đặc biệt trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này..."

Do vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ các quy định dẫn trên, đối chiếu với hồ sơ, thực tế hàng hóa xuất khẩu để xác định chính sách quản lý đối với mặt hàng tinh dầu quế xuất khẩu và giải quyết thủ tục theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Thọ (để b/cáo);
- Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế);
- Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam;
 - Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thế Việt

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.