Open navigation

Công văn 268/BHXH-KHTC Mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietinbank


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  268 / BHXH - KHTC 

V/v lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, kể từ ngày 01/02/2015 , BHXH Thành phố Hồ Chí Minh mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN (gọi chung là bảo hiểm xã hội) tại hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Tại BHXH Thành phố Hồ Chí Minh và BHXH các quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Bình Tân.


BHXH TP. HCM xin thông báo như sau:


 1. Đối với các đơn vị đang tham gia và nộp tiền thu bảo hiểm xã hội tại BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, có mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Vietinbank: Đề nghị chuyển tiền thu bảo hiểm về BHXH Thành phố Hồ Chí Minh theo thông tin sau đây:


  • Tên giao dịch: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh


   - Số tài khoản: 902010000000059.


  • Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank). Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

 2. Đối với các đơn vị đang tham gia và nộp tiền thu bảo hiểm xã hội tại 17 BHXH quận, huyện (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Bình Tân), có mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Vietinbank: Đề nghị chuyển tiền thu bảo hiểm về BHXH các quận này theo danh sách dưới đây:


  STT

  Đơn vị

  Ngân hàng

  Số tài khoản

  1

  BHXH TP. Hồ Chí Minh

  Vietinbank- CN TP. HCM

  902010000000059

  2

  BHXH Quận 1

  Vietinbank- CN 1

  902020000000056

  3

  BHXH Quận 2

  Vietinbank- CN Thủ Thiêm

  902180000000057

  4

  BHXH Quận 3

  Vietinbank- CN 3

  902040000000050

  5

  BHXH Quận 4

  Vietinbank- CN 4

  920050000000057

  6

  BHXH Quận 5

  Vietinbank- CN 5

  902060000000054


  7

  BHXH Quận 6

  Vietinbank- CN 6

  902070000000051

  8

  BHXH Quận 7

  Vietinbank- CN Nam Sài Gòn

  902160000000053

  9

  BHXH Quận 8

  Vietinbank- CN 8

  902090000000055

  10

  BHXH Quận 10

  Vietinbank- CN 10

  902110000000058

  11

  BHXH Quận 11

  Vietinbank- CN 11

  902120000000055

  12

  BHXH Quận Bình Tân

  Vietinbank- CN Tây Sài Gòn

  902170000000050

  13

  BHXH Quận Củ Chi

  Vietinbank- CN Bắc Sài Gòn

  902150000000056

  14

  BHXH Quận Bình Thạnh

  Vietinbank- CN 7

  902080000000058

  15

  BHXH Quận Gò Vấp

  Vietinbank- CN 9

  902100000000051

  16

  BHXH Quận Phú Nhuận

  Vietinbank- CN 2

  902030000000053

  17

  BHXH Quận Tân Bình

  Vietinbank- CN 12

  902130000000052

  18

  BHXH Quận Thủ Đức

  Vietinbank- CN Thủ Đức

  902140000000059


 3. Các doanh nghiệp mở tài khoản ở hệ thống ngân hành khác thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số  3962 / BHXH - KHTC  ngày 10/12/2014 về việc thí điểm mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Ngân hàng Viecombank.


Xin thông báo để các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh biết và thục hiện theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (Phóng Kế hoạch Tài chính, Phòng Thu) để được hướng dẫn, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PGĐ (phụ trách thu);

 • Website;

 • Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC


Cao Văn Sang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.