Open navigation

Công văn 4582/BCT-XNK Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4582 / BCT - XNK

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 10521 / VPCP - KTTH ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng nhập khẩu không có giấy ủy quyền chính hãng sản xuất, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với các Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kiến nghị phương án giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương và thông báo cho thương nhân nhập khẩu xe ô tô chở người chưa qua sử dụng, loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống như sau:


Đối với các hợp đồng nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng đã ký trước ngày ban hành Thông tư số 20 / 2011 / TT - BCT (ngày 12 tháng 5 năm 2011) và có chứng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011, thương nhân được làm thủ tục nhập khẩu tại Cơ quan Hải quan theo quy định, không phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20 / 2011 / TT - BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương, với các điều kiện sau:


 1. Có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền xác nhận: 01 (một) bản sao đóng dấu sao y bản chính của đại diện có thẩm quyền của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán;


 2. Có văn bản xác nhận từ chối hoàn trả tiền đã thanh toán của khách hàng đối với số hàng người mua đã chuyển nhưng chưa nhận hàng;


 3. Có xác nhận của Tổng cục Hải quan về tình hình nhập khẩu các hợp đồng đã thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011.


  Tổng trị giá của các lô hàng nhập khẩu không được vượt quá số tiền còn lại mà doanh nghiệp đã thanh toán trước 12 tháng 5 năm 2011 và được ngân hàng thương mại xác nhận nêu trên. Các doanh nghiệp được gia hạn hợp đồng và ký phụ lục để điều chỉnh các thông số như năm sản xuất, đời xe, số lượng, đơn giá tương ứng với các loại xe được nêu trong các hợp đồng thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011, nhưng không được chuyển sang chủng loại, dòng xe khác trừ trường hợp chủng loại, dòng xe nêu trong hợp đồng không còn được hãng sản xuất.


 4. Hàng về đến cảng Việt Nam chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2015.

 5. Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan giám sát, thống kê tình hình nhập khẩu của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đã thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 và gửi báo cáo về Bộ Công Thương sau 6 tháng và khi hết hiệu lực của thông báo này.


Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cơ quan Hải quan địa phương và hướng dẫn thương nhân thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Các Bộ: Tài chính, Công an;

 • NHNNVN;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Vụ Pháp chế;

 • Lưu: VT, XNK.


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.