Open navigation

Công văn 274/BHXH-CST ngày 03/02/2021 Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 274/BHXH-CST

V/v thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố;
 - Các đại lý thu bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi thông tin các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại các tỉnh/thành phố năm 2021, như sau:

1. Nhận khám chữa bệnh BHYT:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Quảng Ninh

22-282

TYT phường Đông Mai – Quảng Yên

Được cấp

2

Quảng Ninh

22-064

TYT phường Minh Thành – Quảng Yên

Được cấp

3

Yên Bái

15-050

Bệnh viện ĐK Trường Đức

Được cấp

4

Sóc Trăng

91-168

PK CN Cty TNHH Hoàng Tuấn – TT Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

Được cấp

5

Bắc Giang

24-297

PKĐK Tâm Việt thuộc CN Cty CP Đông nam dược Bắc Giang

Được cấp

6

Bắc Giang

24-298

PKĐK Tâm Phúc thuộc CN Cty CP y tế Tâm Phúc

Được cấp

7

Bắc Giang

24-300

PKĐK Trường Đăng thuộc Cty CP y tế Trường Đăng

Được cấp

8

Nam Định

36-098

PKĐK Bảo An Cty CP DV y tế PKĐK Bảo An

Được cấp

9

Nam Định

36-957

PKĐK An Nhiên 3 – Cty TNHH DV Y dược An Nhiên

Được cấp

10

Đồng Nai

75-416

PKĐK Quốc tế Sỹ Mỹ - Taekwang 2

Được cấp

11

Khánh Hòa

56-191

CN Cty CP BVĐK quốc tế Vinmec – BVĐK Quốc tế Vinmec Nha Trang

Được cấp

12

Khánh Hòa

56-194

Cty TNHH MTV PKĐK Nhân Tín

Được cấp

13

Bình Phước

70-100

Phòng khám đa khoa Vũ Anh

Được cấp

14

Phú Yên

54-162

PKĐK Đức Tín thuộc CN Cty TNHH Dược phẩm Đức Tín

Được cấp

15

Hải Dương

30-381

PKĐK Phúc Hưng thuộc Cty CP y tế kỹ thuật cao Vạn Phúc Thành

Được cấp

16

Bình Định

52-208

Bệnh viện Bình Định

Được cấp

17

Thanh Hóa

38-786

PKĐK An Thịnh

Được cấp

18

Thanh Hóa

38-787

PKĐK Hồng Phát

Được cấp

19

Thanh Hóa

38-788

PKĐK An Phúc

Được cấp

20

Thanh Hóa

38-791

PKD9K Chợ Kho

Được cấp

21

Thanh Hóa

38-793

PKĐK Mai Thanh

Được cấp

2. Chấm dứt hợp hợp đồng:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Nghệ An

40-565

Bệnh viện Da Liễu Nghệ An

Không nhận

2

Quảng Ninh

22-018

PKĐK khu vực Biểu Nghi thuộc TTYT thị xã Quảng Yên

Không nhận

3

Đồng Nai

75-199

PKĐK KV Thanh Sơn thuộc BVĐK KV Định Quán

Không nhận

4

Đồng Nai

75-029

PKĐK KV Phú Túc thuộc BVĐK KV Định Quán

Không nhận

5

Đồng Nai

75-230

PKĐK KV Phú Lập thuộc TTYT huyện Tân Phú

Không nhận

6

Đồng Nai

75-165

PKĐK KV Cây Giáo thuộc TTYT huyện Trảng Bom

Không nhận

7

Đồng Nai

75-031

PKĐK KV Xuân Hưng thuộc TTYT huyện Xuân Lộc

Không nhận

8

Đồng Nai

75-028

PKĐK KV Long Phước thuộc BVĐK KV Long Thành

Không nhận

9

Nam Định

36-045

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định

Không nhận

10

Hà Nội

01-042

Cty TNHH KCB và tư vấn sức khỏe Ngọc Khánh

Không nhận

11

Hà Nội

01-110

Y tế cơ quan trường Đại học Y Hà Nội

Không nhận

12

Quảng Nam

49-076

PKĐK KCN Điện Nam –Điện Ngọc

Không nhận

13

Cao Bằng

04-213

Bệnh xá Quân dân Y 44, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng

Không nhận

14

Cao Bằng

04-021

Bệnh xá Đoàn kinh tế - Quốc phòng 799

Không nhận

15

Bạc Liêu

98-495

Bệnh xá Công an tỉnh Bạc Liêu

Không nhận

16

Bình Định

52-203

Bệnh viện ĐK tỉnh Bình Định – phần mở rộng

Không nhận

17

Hà Giang

02-147

TYT xã Bản Péo thuộc TTYT huyện Hoàng Su Phì

Không nhận

18

Hà Nội

01-937

TT thừa kế ứng dụng Đông Y

Không nhận

3. Đổi tên cơ sở KCB BHYT:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB cũ

Tên cơ sở KCB mới

1

Bắc Ninh

27-666

PKĐK Thiện Nhân

Bệnh viện ĐK Thiện Nhân

2

Thái Nguyên

19-019

Bệnh viện Trường Đại học Y khoa

Bệnh viện Trường ĐH Y – Dược, trực thuộc Trường ĐH Y-Dược, ĐH Thái Nguyên

3

Đồng Nai

75-296

PKĐK Tâm An Pou chen – CN Cty TNHH Xây dựng – Y tế Tâm An

PKĐK Tâm An Pou chen – CN Cty TNHH Xây Y khoa Tâm Anh

4

Đồng Nai

75-287

Cty TNHH bệnh viện Sài Gòn Tam Phước – PKĐK

Cty TNHH PKĐK Sài Gòn Tam Phước

5

Đồng Nai

75-265

CN Cty CP TMDV Huỳnh Phụng – PKĐK Hoàng Dũng

CN Cty CP đầu tư phát triển Thiện Bảo Phúc – PKĐK Hoàng Dũng

6

Đồng Nai

75-271

Cty CP DV Y tế Bệnh viện Mẹ Âu Cơ

Cty CP DV Y tế Bệnh viện Âu Cơ

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ (để biết);
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ (để thực hiện);
- BHXH TP.Thủ Đức, các quận, huyện (để thực hiện);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, CST(Nhàn).

GIÁM ĐỐC
 Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.