Open navigation

Công văn 3222/BHXH-CSXH ngày 27/08/2015 Tăng cường quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3222/BHXH-CSXH

V/v tăng cường quản lý Giấy chng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được báo cáo của một số BHXH địa phương: Thái Bình, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Đà Nng, về việc mt phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (phôi C65-HD) tại một số  sở khám chữa bệnh (KCB) trên địa bàn, điển hình như Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh bị mất 08 cuống quyển C65-HD2 với tổng số 134 phôi mẫu. Các phôi C65-HD bị mất trong tình trạng chưa có chữ ký của y, bác sỹ; chưa hoặc đã được đóng dấu trên phôi.

Để đảm bảo thực hiện chế độ chính sách BHXH chặt chẽ, đúng quy định, ngăn chặn việc trục lợi chế độ BHXH, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra việc cấp, quản lý phôi C65-HD đối với các cơ sở KCB trên địa bàn. Phi hp chặt chẽ với ngành Y tế thông báo đến các cơ sở KCB quản lý chặt chẽ việc cấp và quản lý phôi C65-HD theo đúnquy định; làm rõ trách nhiệm của các cơ sở KCB làm mất phôi C65-HD.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ để thẩm định, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản phải rà soát, kiểm tra kỹ hồ sơ để loại các giấy tờ trong hồ sơ chưa đúng quy định, làm giả.

3. Khi phát hiện ra tình trạng mất phôi C65-HD trên địa bàn thông báo ngay đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an tiến hành điều tra, làm rõ, triệt phá và xử lý đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm trong việc cấp, quản lý, làm giả, mua bán phôi C65-HD để trục lợi./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: Tài chính-Kế toán, Kiểm tra;
 - Lưu: VT, CSXH (2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.