Open navigation

Công văn 2847/TCHQ-GSQL ngày 12/07/2022 Rà soát mặt hàng muối nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/TCHQ-GSQL

V/v Rà soát mặt hàng muối nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Nam Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam 

Qua công tác giám sát, quản lý, theo dõi việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng muối (áp dụng đối với toàn bộ mã HS 8 số thuộc nhóm HS 2501), Tổng cục Hải quan phát hiện một số tờ khai nhập khẩu mặt hàng muối tại các đơn vị được áp dụng mức thuế suất trong hạn ngạch thuế quan (HNTQ) chưa đúng quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương, cụ thể: 

Khoản 1 Điều 13 Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định thương nhân được Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập khẩu theo HNTQ hoặc được Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu thì được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong HNTQ đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trong Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hoặc ghi trong thông báo quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu.

Riêng mặt hàng muối có xuất xứ từ các nước ASEAN, căn cứ Thông tư 04/2018/TT-BCT ngày 02/04/2018 của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng HNTQ nhập khẩu muối có xuất xứ từ các nước ASEAN, nếu doanh nghiệp nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Thông tư 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN cho lô hàng nhập khẩu thì không phải nộp cho cơ quan hải quan giấy phép nhập khẩu/Văn bản thông báo giao quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu muối.

Đê đảm bảo việc tính thu thuế đúng quy định, yêu cầu các đơn vị rà soát các tờ khai nhập khẩu mặt hàng muối làm thủ tục nhập khẩu tại đơn vị không đáp ứng quy định nêu trên để thực hiện ấn định thuế theo mức thuế suất ngoài HNTQ tương ứng với từng Biểu thuế nhập khẩu và xử lý vi phạm theo quy định (theo danh sách tờ khai gửi kèm). Báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) trước ngày 29/7/2022.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.