Open navigation

Công văn 174/TCHQ-TXNK ngày 02/08/2022 Triển khai chuyên đề kiểm tra trị giá hải quan đối với mặt hàng ván bóc từ gỗ cây keo cây cao su xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Quý II/2021, Tổng cục Hải quan đã triển khai chuyên đề kiểm tra trị giá hải quan đối với mặt hàng ván bóc từ gỗ cây keo, cây cao su xuất khẩu. Qua theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu, Tổng cục Hải quan nhận thấy một số vấn đề sau:

1. Một số doanh nghiệp vẫn còn nợ thuế xuất khẩu nhưng đã hoàn thành thủ tục ngừng hoạt động và đóng mã số thuế, cụ thể:

- Công ty TNHH MTV dịch vụ XNK Thanh Trung (MST: 3801213703) đang nợ 2.755.580.736 đồng tiền thuế xuất khẩu. Công ty phát sinh nợ thuế xuất khẩu từ ngày 23/8/2021, phát sinh nợ lệ phí của tờ khai hải quan từ ngày 23/4/2020. Tra cứu trên hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế thì ngày 12/10/2021 công ty nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan thuế.

- Công ty TNHH Bình Minh Logistics Việt Nam (MST: 0316764837) đang nợ 2.641.454.992 đồng tiền thuế xuất nhập khẩu. Công ty phát sinh nợ thuế xuất khẩu từ ngày 06/10/2021, phát sinh nợ lệ phí hải quan từ ngày 12/7/2021. Tra cứu trên hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế thì ngày 19/10/2021 công ty nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 67 Luật Quản lý thuế 2019, Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính thì khi xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế phải đề nghị cơ quan hải quan xác nhận việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hoạt động XNK. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 71 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên qua rà soát, Tổng cục Hải quan chưa nhận được đề nghị xác nhận nợ thuế của 02 công ty này, vì vậy Tổng cục Hải quan chuyển thông tin nêu trên đến Tổng cục Thuế để có biện pháp quản lý phù hợp.

2. Theo kết quả phân tích của Tổng cục Hải quan thì một số doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng gỗ ván bóc/ván lạng có dấu hiệu gian lận về trị giá hải quan dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra sau thông quan để xác định đúng trị giá hải quan, thu bổ sung đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước 31/12/2022. Do vậy, các doanh nghiệp này có khả năng sẽ bị ban hành các quyết định ấn định thuế xuất khẩu và xử lý vi phạm về khai thuế. Để đề phòng doanh nghiệp bỏ trốn, giải thể, phá sản, tạm ngừng, ngừng hoạt động nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế phối hợp, theo dõi và không giải quyết cho các doanh nghiệp này làm thủ tục giải thể, phá sản, đóng mã số thuế trước khi cơ quan hải quan có kết luận cuối cùng (Chi tiết Danh sách doanh nghiệp tại Phụ lục kèm theo).

Rất mong nhận được sự phối hợp của Tổng cục Thuế.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu; VT, TXNK (Thư - 03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng


PHỤ LỤC

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CHUYỂN THÔNG TIN CHO TỔNG CỤC THUẾ
(Kèm theo công văn số 174/TCHQ-TXNK ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Tổng cục Hải quan)

STT

Mã số thuế

Tên doanh nghiệp

1

'0109195420

Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Và Xuất Nhập Khẩu Hpt Express

2

'0109462098

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quốc Tế Tài Lộc

3

'0109765656

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Funny

4

'0109936005

Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bắc Hà

5

'0201568554

Công ty TNHH Phát Triển Vận Tải Quốc Tế Anh Tú

6

'0202045892

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhã Linh

7

'0202088896

Công ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Trường Phát

8

'0202091176

Công ty TNHH Kết Nối Giao Thương Việt Trung

9

'0202061485

Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Indus Việt Nam

10

'0202091881

Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

11

'0202111143

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lâm Sản Sơn Hà

12

'0202125428

Công ty TNHH Quốc Tế Bình Hải

13

'0202133764

Công ty TNHH Phát Triển Vinh Thành Phát

14

'0202149958

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Nam Việt

15

'0317006145

Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất An Đại Vương

16

'0317032561

Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và Sản Xuất Mạnh Hùng

17

'0317160588

Công ty TNHH Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Thịnh Phát

18

'2400900400

Công ty TNHH Hán Đông Hân

19

'2400910977

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gia Bảo

20

'2400922348

Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bảo Trường

21

'2400924144

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Minh Quân Vina

22

'2400927226

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Trung Việt

23

'2901782892

Công ty TNHH Tư vấn Và Dịch Vụ Amd

24

'2901903709

Công ty TNHH Đài Duyên

25

'4601588295

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vũ Gia

26

'5400528280

Công ty TNHH Đỗ Gia Hb

27

'4001184011

Công ty TNHH Nghĩa Trần

28

'0104810337

Công ty TNHH Plywood Sunshine

29

'0106213103

Công ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Vĩnh Thịnh

30

'0109157337

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bảo Minh Châu

31

'0109633804

Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Kpn

32

'0202084852

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kim Lân

33

'0202097403

Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Kim Hải

34

'0313999365

Công ty TNHH Kenle

35

'2400899434

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nguyên Nguyên

36

'2400907438

Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại T&T Lg

37

'2400911970

Công ty TNHH Xnk Việt Trung Phát

38

'2400920693

Công ty TNHH Thương Mại & Xnk Đạt Đạt

39

'2601040018

Công ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tân Việt

40

'3702975468

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ân Nghĩa

41

'3801254957

Công ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Gỗ Thanh Bình

42

'4601583233

Công ty TNHH Thương Mại Đình Phong Thái Nguyên

43

'4900877954

Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Trung Hưng

44

'0316886352

Công ty TNHH Thương Mại Bright Sun

45

'0104755809

Công ty Cổ Phần Him Lam Mộc Dũng

46

'0105280844

Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Gk Việt Nam

47

'0105798837

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Cầu Việt Vgic

48

'0106675034

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thái Sơn

49

'0108310529

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Phú An Khang

50

'0109150821

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu An Thông

51

'0201721650

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Lan Phương

52

'0201729057

Công ty TNHH Quốc Tế Thiên Thảo

53

'0201780494

Công ty TNHH Thương Mại Hải Nguyên Phong

54

'0201915286

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh Thái Bình

55

'0201951446

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Gia Huy Phát

56

'0202100367

Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Thái Đức

57

'0316764509

Công ty TNHH Thương Mại Logistics Thuận Lợi Phát

58

'0801290036

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xnk Diệu Hoa

59

'2400849803

Công ty TNHH Anh An Phát

60

'2400853976

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Fulin Wood

61

'3801213703

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Trung

62

'4001231134

Công ty TNHH Thương Mại Nhân Lộc Phát

63

'4601579290

Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Bình Phát

64

'5200899633

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu G&C Việt Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.