Open navigation

Công văn 4117/TCHQ-GSQL ngày 03/10/2022 Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4117/TCHQ-GSQL

V/v vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: Đại sứ quán Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland. 
(Đ/c: Central Building, tầng 4, số 31 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà  hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland tại Hà Nội và xin trân trọng phúc đáp nội dung liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vươnquốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệp định UKVFTA) nêu tại công hàm MISC số 191 ngày 22/8/2022 như sau:

1. Các quy định của pháp luật Việt Nam về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong UKVFTA:

Điều 5 Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định UKVFTA. Việc khai và thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ (CTCNXX) được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm tra xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Điều 27 Thông tư 02/2021/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định UKVFTA. Theo đóđể áp dụng suất ưu đãi đặc biệt trong Hiệp định UKVFTA, hàng hóa cần đáp ứng các quy định dẫn trên.

2. Đối với các lô hàng của Công ty TNHH dược phẩm GSK phản ánh tại công hàm số 191:

Qua rà soát các tờ khai nhập khẩu, Công ty TNHH dược phẩm GSK Việt Nam đã đăng ký 42 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV I và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, cụ thể như sau:

- 26 tờ khai hải quan nhập khẩu đã nộp CTCNXX hợp lệ, được áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt;

- 16 tờ khai hải quan nhập khẩu áp dụng thuế suất thuế ưu đãi MFN do không nộp CTCNXX, trong đó có 03 từ khai đã khai báo chậm nộp CTCNXX.

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định trường hợp chưa nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan điện tử và nộp trong thời hạn quy định để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Theo đó, đối với các tờ khai đã khai báo chậm nộp CTCNXX tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp bổ sung chứng từ này trong thời hạn quy định để được kiểm tra và áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Đối với các tờ khai hải quan không khai báo chậm nộp, cơ quan hải quan không đủ cơ sở tiếp nhận chứng từ nộp bổ sung.

Trường hợp Công ty gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, đề nghị Đại sứ quán hướng dẫn Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để được kiểm tra và xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan Việt Nam xin trao đổi đ Đại sứ quán Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland tại Hà Nội được biết.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu VT, GSQL (03b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.