Open navigation

Công văn 1399/BCT-XTTM ngày 21/03/2022 Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/BCT-XTTM

V/v Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc TW

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo) là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng được Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thường niên, nhằm phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ ngành hàng nông sản và công nghiệp thực phẩm của Việt Nam.

Qua 6 năm tổ chức, Vietnam Foodexpo đã khẳng định được uy tín và chất lượng cao trong công tác tổ chức. Triển lãm thể hiện sức hút mạnh mẽ, trở thành tâm điểm quy tụ số lượng lớn của các doanh nghiệp nông sản, công nghiệp thực phẩm trong nước và quốc tế, và là cầu nối hiệu quả kết nối các nhà sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm Việt Nam với hệ thống phân phối, bán lẻ thực phẩm trong nước và các nhà nhập khẩu trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội phát triển thương mại và đầu tư. Năm 2020 và 2021, Triển lãm Vietnam Foodexpo được tổ chức theo hình thức trực tuyến để hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại nhằm khắc phục các khó khăn trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

Tiếp nối thành công của những năm trước, Bộ Công Thương chủ trì giao Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Vietnam Foodexpo 2022 từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam Foodexpo 2022 dự kiến sẽ được tổ chức song song hai hình thức trực tiếp (physical) và trực tuyến (virtual) để đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương tại chỗ và qua các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm tăng cường tối đa hiệu quả xúc tiến thương mại và quảng bá truyền thông hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia.

Nhân dịp này, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Quý Ủy ban tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương trong công tác tổ chức Triển lãm, cụ thể như sau:

- Giao cơ quan phụ trách XTTM thuộc Quý Ủy ban nghiên cứu xây dựng kế hoạch và kinh phí tổ chức khu gian hàng chung giới thiệu sản phẩm thế mạnh của địa phương tại Vietnam Foodexpo 2022;

- Phổ biến thông tin Triển lãm và vận động các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sn, công nghiệp thực phẩm của địa phương tham gia trưng bày và giao dịch tại Triển lãm Vietnam Foodexpo 2022.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau:

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)

Địa chỉ: Tầng 7, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Tel: 024-39364792 (máy lẻ: 117); Fax: 024-393694793;

Email: foodexpo@vietrade.gov.vn; Website: www.foodexpo.vn; 

Người liên hệ: chị Bùi Thu Thủy (ĐT: 0904413575)./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, XTTM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Thắng Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.