Open navigation

Công văn 729/TCHQ-TXNK ngày 21/02/2023 Thuế chống bán phá giá

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 729/TCHQ-TXNK

V/v thuế chống bán phá giá

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Các Công ty theo danh sách gửi kèm.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của doanh nghiệp về việc xác định đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1991/QĐ-BCT ngày 30/9/2022 của Bộ Công Thương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 13/02/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-BCT ngày 13/02/2023 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bàn, ghế, được phân loại theo các mã HS 9401.31.00, 9401.39.00, 9401.41.00, 9401.49.00, 9401.61.00, 9401.69.90, 9401.71.00, 9401.79.90, 9401.80.00, 9403.30.00 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quyết định số 235/QĐ-BCT ngày 13/02/2023 của Bộ Công Thương có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 13/02/2023, thời hạn áp dụng 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Nội dung chi tiết về tên gọi và đặc tính cơ bản, mã HS của hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức và hàng hóa được loại trừ áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức, thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

2. Về việc hoàn thuế chống bán phá giá tạm thời đã nộp theo Quyết định số 1991/QĐ-BCT ngày 30/9/2022 và Quyết định số 2958/QĐ-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương đối với hàng hóa không thuộc diện áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức theo Quyết định số 235/QĐ-BCT, thực hiện theo hướng dẫn tại mục 6 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Quyết định số 235/QĐ-BCT ngày 13/02/2023 của Bộ Công Thương. Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến xác định đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá, đề nghị liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Công ty theo danh sách đính kèm;
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt CườngDANH SÁCH CÁC CÔNG TY
(kèm theo công văn số 729/TCHQ-TXNK ngày 21/02/2023 của Tổng cục Hải quan)

STT

Doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Công ty cổ phần Kinh doanh Quốc tế Fingroup

Tầng 21 tháp A tòa nhà Sông Đà, số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

2

Công ty CP thiết bị Cao Phát.

234 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

3

Công ty TNHH Nội Thất Q-MAX

Lô B11 (Ô B11.4) KCN KSB-Khu A, ấp Tân Lợi, Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

4

Công ty TNHH Kỹ Nghệ gỗ Hoa Nét

Lô D5ACN, D5CCN, D5ECN, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương

5

Công ty TNHH Millennium Furnitrure

Số 1 đường số 1 KCN Việt Nam - Singgapore, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.