Open navigation

Công văn 19297/CTHN-TTHT ngày 06/04/2023 Thuế thu nhập cá nhân đối với lệ phí thi chứng chỉ

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19297/CTHN-TTHT

V/v thuế TNCN đối với lệ phí thi chứng chỉ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam
(Đ/c: T13, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội - MST: 0106045931)

Trả lời công văn số 08/2023/CV-SAHN của Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) vướng mắc về thuế TNCN đối với lệ phí thi chứng chỉ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 62 Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội quy định về Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề:

“Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

...3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.”

- Căn cứ tiết đ.6 điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

...2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

...đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương; tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

...đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam có phát sinh khoản chi phí đào tạo nhân viên nhằm nâng cao trình độ, năng lực công việc của người lao động được ghi rõ trong quy chế lao động của Công ty và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động theo quy định tại đ.6 điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT2;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.