Open navigation

Công văn 1377/TĐC-TBT ngày 12/05/2023 Cảnh bảo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao bói sẵn

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/TĐC-TBT

V/v cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương;
- Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế;
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP);
- Hội khoa học và công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Nhằm thực hiện cảnh báo sớm cho Hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan về các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của các nước thành viên WTO, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng (TCĐLCL) xin gửi thông tin liên quan tới dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm như sau:

1. Ngày 21/4/2023, Nam Phi đã gửi thông báo số G/TBT/N/ZAF/250 cho các nước Thành viên WTO về dự thảo Quy định về Ghi nhãn và Quảng cáo Thực phẩm. Dự thảo quy định các điều khoản về ghi nhãn và quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Nam Phi theo Luật về Thực phẩm, Mỹ phẩm và Chất khử trùng số 54 năm 1972 của Nam Phi. Dự thảo sẽ áp dụng cho nhiều loại sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn trong đó có cà phê, trà, hạt tiêu, ngũ cốc, chế phẩm từ ngũ cốc, thịt, cá...vv (Xem Thông báo G/TBT/N/ZAF/250 gửi kèm Công văn)

Theo Nam Phi, dự thảo này được xây dựng nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm. Nam phi sẽ tiếp nhận ý kiến góp ý từ các nước Thành viên WTO đến hết ngày 21/6/2023 và dự kiến ban hành khi đã xem xét tất cả các góp ý nhận được. Biện pháp cũng sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố.

Văn bản đầy đủ của Dự thảo đề nghị tìm hiểu tại đường dẫn https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ZAF/23_9235_01_e.pdf hoặc theo mã QR code trong Phụ lục gửi kèm công văn.

2. Tổng cục TCĐLCL gửi Quý Cơ quan, đơn vị thông tin và đề nghị phản hồi cho Tổng cục TCĐLCL trước ngày 12/6/2023 trong trường hợp có góp ý đối với Dự thảo nêu trên của Nam Phi. Ý kiến của Quý cơ quan sẽ được Tổng cục TCĐLCL tổng hợp gửi cho cơ quan liên quan của Nam Phi để xem xét, tiếp thu.

Thông tin góp ý đối với dự thảo biện pháp xin gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng qua Văn phòng TBT Việt Nam, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại 02437912145, email: tbtvn@tcvn.gov.vn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Thứ 
trưởng Lê Xuân Định (để b/c);
- Phó TCT Phụ trách Hà Minh Hiệp (để b/c);
- Giám đốc VPTBTVN (để biết);
- Điểm TBT Bộ Y tế (để p/h);
 - Lưu: VT, TBT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hoàng Linh

 

PHỤ LỤC

DỰ THẢO QUY ĐỊNH CỦA NAM PHI VỀ GHI NHÃN VÀ QUẢNG CÁO THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI SẴN
(gửi kèm Công văn số 1377/TĐC
-TBT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.