Open navigation

Công văn 2071/BHXH-TT ngày 07/07/2023 Đẩy mạnh truyền thông trên Fanpage ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2071/BHXH-TT

V/v đẩy mạnh truyền thông trên Fanpage ngành BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, công tác truyền thông trên mạng xã hội Facebook của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các hoạt động của ngành BHXH Việt Nam đã được truyền tải nhanh chóng, kịp thời đến cộng đồng.

Ngày 08/6/2023, trang Fanpage BHXH Việt Nam đã được Facebook cấp dấu tích xanh, xác nhận đây là fanpage chính thức của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://www.facebook.com/baohiemxahoi.gov.vn, giúp người dùng mạng xã hội nhận biết, phân biệt với các fanpage giả mạo. Đến nay, Fanpage BHXH Việt Nam đã có gần 31.000 người theo dõi. Các tin, bài đăng tải luôn thu hút được hàng trăm, hàng nghìn like, chia sẻ và hàng chục nghìn lượt tương tác. Tại các địa phương, Fanpage BHXH của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH các tỉnh) đã được thành lập và thu hút được sự quan tâm, theo dõi ngày càng đông đảo của các tầng lớp Nhân dân nhất là các độc giả trẻ.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên nền tảng mạng xã hội Facebook, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 2705/BHXH-TT ngày 27/8/2021 về việc tăng cường truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên môi trường Internet, mạng xã hội, chú trọng triển khai các hoạt động truyền thông trên trang Fanpage ngành BHXH Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Nội dung truyền thông trên trang fanpage

- Tiếp tục truyền thông về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, giá trị thiết thực của chính sách BHXH, BHYT, BHTN với người dân; giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách đối với việc chăm sóc sức khỏe và ổn định đời sống Nhân dân một cách lâu dài, an toàn và bền vững; giá trị thiết thực, hiện hữu của chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với mỗi người dân khi không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thất nghiệp…Đồng thời, khuyến cáo những rủi ro, thiệt thòi khi nhận BHXH một lần, từ đó khuyến nghị người lao động không lựa chọn hưởng BHXH một lần.

- Chú trọng truyền thông, vận động người dân cài đặt ứng dụng VssID- BHXH số để nhận các thông tin hữu ích về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát quá trình tham gia - thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN; sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng thay thẻ giấy để đi khám chữa bệnh BHYT; sử dụng các dịch vụ công về BHXH, BHYT, BHTN trên ứng dụng;...

- Tăng cường truyền thông kết quả, nỗ lực của ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện Đề án 06, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tập trung truyền thông, giới thiệu những mô hình mới, sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Đẩy mạnh truyền thông cảnh báo về các trường hợp mạo danh trang Fanpage của BHXH Việt Nam và các địa phương, mạo danh công chức, viên chức, người lao động của ngành BHXH Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

2. Hình thức truyền thông trên fanpgae

- Sản xuất, biên tập, đăng tải các sản phẩm truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngắn gọn, cô đọng, súc tích, gần gũi, phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương.

- Định kỳ tổ chức các Hội nghị trực tuyến tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Chú trọng xây dựng, đăng tải các sản phẩm truyền thông hiện đại như: Infographic, motiongraphic, video, banner đồ họa chuyển động truyền thông theo các chủ đề, chuyên đề và nhân dịp các ngày lễ lớn của Ngành.

- Lựa chọn tổ chức các cuộc thi như thi ảnh, video, infographic đẹp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Tích cực, chủ động tương tác để trả lời, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các câu hỏi, bình luận về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh: Chỉ đạo, triển khai các nội dung trên trong toàn đơn vị. Phát động toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị theo dõi, chia sẻ, giới thiệu về trang Fanpage BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://www.facebook.com/baohiemxahoi.gov.vn đến người thân, bạn bè.

3.2. Trung tâm Truyền thông: Đảm bảo quản lý, vận hành trang Fanpage BHXH Việt Nam an toàn, hiệu quả. Chủ động tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ngành triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên Fanpage BHXH Việt Nam nhằm thu hút ngày càng đông đảo sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng người dùng mạng xã hội.

3.3. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng: Kịp thời tư vấn, giải đáp các câu hỏi về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của độc giả trên trang Fanpage BHXH Việt Nam.

3.4. Trung tâm Công nghệ thông tin: Phối hợp đảm bảo an toàn cho hoạt động của trang Fanpage BHXH Việt Nam.

3.5. Công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tích cực theo dõi, like, chia sẻ các bài viết được đăng tải trên trang Fanpage BHXH Việt Nam và trang Fanpage của BHXH các địa phương.

Đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần trao đổi, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông, số điện thoại: 02432151423) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
 - Lưu: VT, TT.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đào Việt Ánh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.