Open navigation

Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 10/09/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2023 

 NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2023

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ, ý kiến các đại biểu dự họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023, tổ chức vào ngày 09 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

I. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong tháng 8, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; nhiều nền kinh tế lớn chưa phục hồi hoặc phục hồi chưa bền vững, tăng trưởng thấp, lạm phát neo ở mức cao; các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản và an ninh lương thực, an ninh năng lượng toàn cầu tiềm ẩn rủi ro; biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, hạn hán diễn biến khó lường ... Ở trong nước, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp tình hình, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ động giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài và ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) tháng 8 chuyển biến tích cực; nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn tháng 7, tiếp tục xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, góp phần cải thiện kết quả chung của 8 tháng đầu năm 2023.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục xu hướng giảm, tháng 8 tăng 2,96%, bình quân 8 tháng tăng 3,1%. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định; mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm; điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường; bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Thu ngân sách nhà nước 08 tháng bằng 69,4% dự toán, bảo đảm cho các nhiệm vụ chi. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 tăng 8,8% so với tháng trước, tính chung 8 tháng xuất siêu ước đạt 19,9 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục xu hướng tích cực, đến hết tháng 8 ước đạt 42,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm trước về tỷ lệ (39,15%) và số tuyệt đối (cao hơn khoảng 87 nghìn tỷ đồng). An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm, tính đến tháng 8 xuất khẩu gần 6 triệu tấn gạo với kim ngạch gần 3,2 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ; thị trường lao động phục hồi tích cực, cơ bản bảo đảm cân đối cung cầu lao động.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyển biến tích cực, các khó khăn, vướng mắc tiếp tục được tập trung tháo gỡ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; là điểm sáng và là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế trong khó khăn. Khu vực công nghiệp tiếp tục đã phục hồi; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 tăng 2,9% so với tháng 7 và tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước; nhiều địa bàn công nghiệp trọng điểm phục hồi, tăng trưởng khá. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất trong tháng 8 đã tăng trở lại, đạt 50,5 điểm. Khu vực dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 7,6% so với cùng kỳ, tính chung 8 tháng tăng 10%; lượng khách du lịch tăng cao, trong đó khách nội địa ước đạt 86 triệu lượt người, khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng ước đạt 7,8 triệu lượt người, gấp 5,4 lần cùng kỳ. Trong tháng 8 có trên 14 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 17,9% so cùng kỳ, tính chung 8 tháng đạt khoảng 103,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,3%. Tổng vốn FDI đăng ký 8 tháng đạt gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2%; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 13,1 tỷ USD, tăng 1,3% so cùng kỳ. Trong tháng 8, một số dự án quy mô lớn, quan trọng quốc gia, liên vùng được khởi công, tăng tốc thực hiện, đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và mở ra không gian phát triển mới. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục đánh giá tích cực về tình hình và triển vọng của kinh tế Việt Nam.

Công tác người có công, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt; đời sống nhân dân được bảo đảm; kịp thời xuất cấp gạo cứu đói giáp hạt, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Các hoạt động kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ người lao động được đẩy mạnh... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; cả nước tổ chức nhiều hoạt động trang trọng, ý nghĩa, an toàn, thiết thực kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tích cực chuẩn bị năm học mới 2023 - 2024, khai giảng năm học mới diễn ra an toàn, lành mạnh, vui tươi trên cả nước. Công tác khám, chữa bệnh, phòng ngừa dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm được thực hiện hiệu quả; nhiều vướng mắc trong mua sắm thuốc, vật tư y tế được tập trung chỉ đạo, xử lý tháo gỡ.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chú trọng và đạt nhiều kết quả, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Quốc phòng, an ninh được giữ vững; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh thông tin được tăng cường, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Tổ chức chu đáo, hiệu quả, thành công các hoạt động đối ngoại cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước lớn, đối tác của Việt Nam; tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút nguồn lực cho phát triển và củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế nước ta còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; áp lực chỉ đạo, điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế gia tăng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục khó khăn về thị trường, nguồn lực tài chính. Các thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường lớn, truyền thống suy giảm hoặc tăng thấp. Thu ngân sách nhà nước giảm so cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng thấp, còn vướng mắc trong tiếp cận tín dụng; nợ xấu có xu hướng tăng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng, nhất là các gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng và 120 nghìn tỷ đồng chưa đạt yêu cầu. Thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp. Thiên tai, bão lũ, hạn hán, tình hình sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo. Tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn tiếp diễn, dẫn đến sự trì trệ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp...

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, mặc dù nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục xu hướng phục hồi và có triển vọng tích cực; nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã và đang phát huy hiệu quả; nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhất là áp lực trong điều hành kinh tế vĩ mô, tăng trưởng, tỷ giá, các cân đối lớn và bảo đảm an sinh xã hội. Do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, linh hoạt, nhịp nhàng, chặt chẽ, đồng bộ các chính sách, giải pháp trên các lĩnh vực cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tranh thủ thời gian, tận dụng mọi cơ hội, phát huy các động lực tăng trưởng mới để tạo bứt phá trong phát triển KTXH.

Trong tháng 9 và quý IV năm 2023, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trong trung và dài hạn, nhất là 03 đột phá chiến lược, 06 nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nỗ lực phấn đấu để hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2023; trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

a) Chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và xử lý công việc theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo ưu tiên cho tăng trưởng, nhất là 3 động lực: tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư; thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan trong hệ thống chính trị. Nắm chắc tình hình để kịp thời phản ứng chính sách hiệu quả trước các tình huống phát sinh. Thường xuyên theo dõi, lắng nghe, đánh giá về tác động của chính sách trên tinh thần cầu thị, kịp thời có giải pháp phù hợp đối với các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc.

b) Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nhanh, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt chú trọng triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tiến độ, chất lượng các báo cáo, tờ trình, đề án, tài liệu phục vụ Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2023).

c) Chú trọng triển khai tích cực hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, các chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; thực thi quyết liệt, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư và các chính sách khác để thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có các chính sách về khơi thông nguồn vốn tín dụng, huy động các nguồn lực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí...; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

d) Tập trung phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ, yếu tố gây nên lạm phát trong nước; thực hiện hiệu quả và linh hoạt vai trò điều tiết, bình ổn giá các mặt hàng Nhà nước quản lý. Chủ động xây dựng phương án, lộ trình điều chỉnh giá đồng bộ, cụ thể gắn với mức độ, thời điểm phù hợp điều chỉnh các mặt hàng Nhà nước quản lý; đồng thời, đánh giá kỹ tác động và có phương án giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với người nghèo và những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước những tác động từ việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu.

đ) Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, các dự án công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ trọng điểm; công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch quốc gia, ngành quốc gia, vùng, tỉnh và triển khai quyết liệt các quy hoạch đã được phê duyệt.

e) Chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2023; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 10 năm 2023.

g) Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ căn cứ phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các sàn giao dịch về bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất), việc làm, khoa học công nghệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số: 5890/VPCP-KGVX ngày 02 tháng 8 năm 2023, 6069/VPCP-CN ngày 08 tháng 8 năm 2023, 752/TTg-NN ngày 21 tháng 8 năm 2023 và của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 26 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

h) Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp bảo đảm sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên cho năm học 2023 - 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2023.

i) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng tháng theo chỉ đạo tại văn bản số 6745/VPCP-CN ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa, tại các khu dân cư, nhà văn hóa... về lợi ích, hiệu quả, hướng dẫn và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công liên thông trên địa bàn.

k) Các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương nâng cấp khắc phục các tồn tại của phần mềm dịch vụ công liên thông, phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành của từng cơ quan bảo đảm kết nối thông suốt, hiệu quả với phần mềm dịch vụ công liên thông, hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và thế giới, tăng cường phân tích, dự báo, kịp thời cập nhật phương án, kịch bản tăng trưởng và đề xuất các giải pháp để phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

b) Nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực, trình độ khoa học công nghệ, các dự án FDI có quy mô lớn, tác động mạnh đến xuất khẩu, việc làm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung xử lý, giải quyết vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách ưu đãi, thủ tục pháp lý, mặt bằng... để đẩy nhanh triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

c) Nắm bắt thông tin về việc thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tiễn.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát triển kinh tế ban đêm, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tăng trưởng kinh tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2023.

đ) Bảo đảm tiến độ đầu tư để khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trong tháng 10 năm 2023.

e) Khẩn trương tổ chức thẩm định dứt điểm trước ngày 20 tháng 9 năm 2023 về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc triển khai theo phương thức PPP Gia Nghĩa - Chơn Thành.

g) Phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường huy động nguồn lực đầu tư cho các đối tượng, địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; trong đó ưu tiên cho các nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù, đối tượng nghèo là phụ nữ và trẻ em, các địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc các xã biên giới, xã bãi ngang, ven biển và hải đảo, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

h) Nghiên cứu, báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách nhà nước đầu tư một số phòng thí nghiệm hiện đại về công nghệ bán dẫn và nghiên cứu khả năng giao cho các trường đại học, viện nghiên cứu... vận hành.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ các nguồn thu; triệt để cắt giảm các khoản chi, nhất là chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách.

b) Tập trung thực hiện hiệu quả, đánh giá việc triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua, nhất là chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%; trên cơ sở đó, chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, gia hạn cần áp dụng trong thời gian tới.

c) Khẩn trương đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện 03 dự án xây dựng đường bộ cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng theo Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Theo dõi sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để ưu tiên hơn nữa cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội.

b) Điều hành tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên; khẩn trương hoàn thiện theo thẩm quyền các quy định, chính sách tín dụng, điều kiện cho vay với thủ tục thông thoáng, thuận tiện, khả thi, hợp lý hơn, tăng mạnh khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp và hấp thụ vốn của nền kinh tế, góp phần hạn chế “tín dụng đen”. Tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; theo dõi việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-NHNN, Thông tư số 03/2023/TT-NHNN để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh (nếu có).

c) Có giải pháp tiếp tục đẩy mạnh giải ngân các gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất, 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, 15 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản. Khẩn trương xem xét, điều chỉnh phù hợp theo thẩm quyền hệ số rủi ro đối với các phân khúc bất động sản khác nhau; rà soát các quy định liên quan đến cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho đồng bộ, phù hợp với chính sách phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ.

d) Tập trung xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, báo cáo các cấp có thẩm quyền trong tháng 9 năm 2023. Giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9 năm 2023 phương án xử lý Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, không để chậm trễ hơn nữa.

đ) Phối hợp với Bộ Công an trong việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 để có cơ chế, chính sách cho vay tín chấp phù hợp, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.

5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ để bảo đảm an ninh năng lượng, triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII; thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân các tháng cuối năm 2023, năm 2024 và những năm tiếp theo, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 745/TTg-CN ngày 15 tháng 8 năm 2023. Khẩn trương hoàn thiện các nội dung, báo cáo về việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) về Bộ Công Thương theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Thông báo số 355/TB-VPCP ngày 26 tháng 8 năm 2023, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện báo cáo thẩm định. Chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

b) Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại để phát triển, mở rộng các thị trường mới, nhiều tiềm năng, tranh thủ tối đa sự phục hồi của các thị trường lớn, truyền thống để xuất khẩu các nhóm hàng chủ lực, nhất là hàng nông sản. Phát huy hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; hoàn thành ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong tháng 9 năm 2023.

c) Tập trung nghiên cứu tình hình thị trường trong nước, đánh giá thực trạng, cơ cấu sản xuất, sản phẩm hiện nay để cung cấp thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp khai thác hiệu quả thị trường nội địa. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức các chương trình quốc gia về khuyến mại, kích cầu tiêu dùng. Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh hơn nữa phát triển thương mại điện tử.

d) Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ các ngành hàng, doanh nghiệp kịp thời ứng phó và thích ứng với các rào cản kỹ thuật mới nhằm thúc đẩy phát triển xuất khẩu bền vững trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023.

đ) Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (trong đó tập trung hỗ trợ đổi mới về quản trị, công nghệ...) nhằm đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2023.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, khơi thông thị trường cho hàng hóa nông nghiệp, tận dụng cơ hội thuận lợi trên các thị trường quốc tế để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Thực hiện tốt việc chuẩn bị Festival lúa gạo tại tỉnh Hậu Giang.

b) Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); khẩn trương xây dựng kế hoạch và chuẩn bị chu đáo các điều kiện làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu về lưu lần thứ 4 (dự kiến vào tháng 10 năm 2023) đạt kết quả tốt nhất, sớm gỡ được cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

c) Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống, giảm thiệt hại do thiên tai, nhất là bão, lũ, sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển; bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ xung yếu, hồ đập đã xảy ra sự cố trong mưa lũ vừa qua.

7. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, đảm bảo chất lượng, tiến độ, phục vụ tốt nhất yêu cầu tháo gỡ khó khăn của thực tiễn và mục tiêu phân cấp, phân quyền, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

b) Thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, cụ thể hơn nữa các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan và địa phương triển khai hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” và gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng.

8. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án giao thông chiến lược, quan trọng quốc gia, dự án có tính liên vùng; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan và địa phương bảo đảm cung ứng đủ vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung rà soát, đầu tư hoàn thiện các tuyến đường gom, nút giao kết nối để phát huy tối đa hiệu quả các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác. Khẩn trương xây dựng bộ quy chuẩn về đường cao tốc để trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 10 năm 2023.

b) Nghiên cứu tích hợp, đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe phục vụ nộp phạt vi phạm giao thông trên VNelD; nghiên cứu triển khai nộp phạt vi phạm giao thông thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông trên VNelD.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm. Hoàn thành việc hướng dẫn tính giá đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương trình Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của các địa phương trong tháng 9 năm 2023 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Hoàn thiện, trình Quốc hội Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Tiếp tục chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế, hộ nghèo; tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, thuộc hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

b) Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh KTXH, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Theo dõi sát tình trạng người lao động bị mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động. Khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền về sàn giao dịch lao động.

c) Kịp thời có giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

d) Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách đào tạo nghề, trong đó ưu tiên cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đào tạo nghề được giao tại Nghị quyết số 100/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội.

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tập trung xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2023 Nghị định quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2023 dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cho giai đoạn tới. Bám sát tiến độ và nội dung, kết quả tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền dự thảo Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam trong giai đoạn tới.

b) Khẩn trương, quyết liệt thúc đẩy đổi mới xúc tiến du lịch; rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế để thúc đẩy hơn nữa phục hồi và phát triển du lịch; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch mới, giá trị gia tăng cao, tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu để thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024; tăng cường công tác quản lý giá dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống tại các địa bàn trọng điểm du lịch.

c) Khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2023 Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

12. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tập trung tiếp thu, hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác tiêu chuẩn, đo lường chất lượng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; bảo đảm chất lượng, tiến độ và quy trình quy định.

b) Báo cáo hằng năm việc thực hiện chính sách, biện pháp để phát triển khoa học công nghệ, việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học công nghệ, kết quả hoạt động khoa học công nghệ (năm 2023, gửi Quốc hội trước ngày 01 tháng 10).

c) Khẩn trương hoàn thiện Đề án về giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9 năm 2023; có giải pháp cụ thể, hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu về tăng năng suất lao động xã hội.

13. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; giải quyết triệt để vướng mắc trong hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế; thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng. Đảm bảo đủ vắc xin cho các loại dịch bệnh, nhất là đối với trẻ em.

b) Tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt cung cấp mã Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để phục vụ thực hiện dịch vụ công liên thông. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc nhập dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để đồng bộ lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các địa phương trong việc khắc phục hiệu quả tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các địa phương, bất cập giữa các cấp học, chưa đảm bảo đủ định mức giáo viên theo quy định, đặc biệt là giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương triển khai Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024.

b) Sớm hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2023.

c) Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chuẩn bị tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 theo quy định; sớm nghiên cứu, công bố Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực, giảm áp lực, giảm chi phí và tạo sự đồng thuận xã hội.

15. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Quốc hội về lộ trình và phương án cải cách chính sách tiền lương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 9 năm 2023.

b) Tiếp tục thực hiện việc phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; phối hợp cơ quan, địa phương đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, thực chất việc thực hiện các Phong trào thi đua: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2023.

16. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Đôn đốc các bộ, cơ quan kịp thời ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết, pháp lệnh nhằm khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì tổng hợp, rà soát các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết, pháp lệnh còn nợ đọng đến nay, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục triệt để, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023.

c) Nghiên cứu, hoàn thiện, tối ưu hóa Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, bảo đảm ký số Giấy khai sinh, Trích lục khai tử và bảo đảm hiệu quả trong thực hiện các thủ tục hành chính liên thông tại Đề án 06, khắc phục tình trạng hồ sơ chưa đồng bộ về hệ thống cho cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

17. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Chủ động làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến độc lập, chủ quyền, biên giới, biển đảo, góp phần ngăn ngừa nguy cơ xung đột, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự được các cấp có thẩm quyền giao.

b) Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm và không gian mạng; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua cửa khẩu, lối mở, kiên quyết, kiên trì xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam; quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn...

18. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh tại các địa bàn chiến lược. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam.

b) Tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện các giải pháp quyết liệt bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó cứu nạn, cứu hộ và phòng chống thiên tai.

c) Tăng cường giải pháp công nghệ, đường truyền bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm việc cấp thị thực điện tử (e-visa) được thuận lợi, thông suốt, kịp thời; tiết kiệm chi phí cho việc xin visa. Xây dựng, hoàn thiện giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay. Nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện ứng dụng VNelD tích hợp các tiện ích quản lý xã hội, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

19. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Đề án phát triển quan hệ với các đối tác quan trọng. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn, bạn bè truyền thống. Phối hợp chặt chẽ các lĩnh vực chính trị - ngoại giao - an ninh - quốc phòng để tăng cường, triển khai đồng bộ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

20. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Rà soát, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các văn bản pháp luật về báo chí, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên không gian mạng; triển khai hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục tăng cường rà quét, ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu độc trên các nền tảng xuyên biên giới.

b) Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2023 Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2023 Chỉ thị về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2023.

c) Định kỳ hằng tháng xây dựng, trình Chính phủ Báo cáo chuyển đổi số quốc gia với nội dung về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số (thay thế “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử”).

d) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí chủ lực tăng cường thông tin đậm nét về các quyết sách của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, tạo đà phát triển KTXH.

đ) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để giải quyết dứt điểm tình trạng SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định (SIM rác) trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.

e) Khẩn trương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về đề xuất ban hành Chương trình quốc gia về hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng công nghệ số để đổi mới quản trị và sản xuất kinh doanh và thống nhất cơ quan chủ trì xây dựng Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2023.

21. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình về KTXH, an ninh, trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc trên địa bàn.

b) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2023. Đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa việc giải ngân vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

22. Thanh tra Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện đúng quy định về việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Khẩn trương phối hợp với Bộ Nội vụ kiện toàn lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong tháng 9 năm 2023.

23. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp tục tháo gỡ triệt để các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả, tồn đọng kéo dài nhiều năm; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; phê duyệt Đề án cơ cấu lại các doanh nghiệp theo thẩm quyền của Ủy ban; chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu, phát huy cao nhất hiệu quả nguồn lực đầu tư để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hoàn thành Đề án tách A0, thành lập doanh nghiệp mới theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Thông báo số 355/TB-VPCP ngày 26 tháng 8 năm 2023, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện báo cáo thẩm định.

24. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, truyền thông chính sách, các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng pháp luật chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; các chỉ đạo, điều hành cũng như tình hình, kết quả triển khai các nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoạt động của các bộ, ngành, địa phương; tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu, nhân tố tích cực. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, bôi nhọ, vu khống, suy diễn của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm các vi phạm.

25. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hiệu quả, khả thi để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

26. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội; tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng, thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, trợ cấp một lần, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương phòng và chống trục lợi các quỹ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

II. Về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KTXH

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 7313/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu:

1. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình được giao tại Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của bộ, cơ quan, địa phương mình; đẩy mạnh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của Chương trình; điều chuyển kế hoạch vốn của Chương trình và Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trong Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao theo quy định, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất, cho vay ưu đãi, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực.

III. Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 7312/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu của từng cơ quan để tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, các Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2023, 749/CĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2023, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2023; phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

IV. Về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và tối thiểu 95% vốn kế hoạch năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần nghiêm túc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa với quyết tâm chính trị cao nhất, khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó lưu ý thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân và phát huy tốt hơn nữa trí tuệ tập thể trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 335/TB-VPCP ngày 18 tháng 8 năm 2023 và các văn bản số: 666/TTg-QHĐP ngày 18 tháng 7 năm 2023, 555/TTg-QHĐP ngày 16 tháng 6 năm 2023, bảo đảm thực chất, hiệu quả, cải thiện đời sống và sinh kế của người dân.

2. Chú trọng nghiên cứu các văn bản mới ban hành, đặc biệt là Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ; 02 Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2023 và số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, 06 Thông tư và các văn bản hướng dẫn, trả lời kiến nghị của các Bộ, cơ quan Trung ương; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản của trung ương, địa phương theo thẩm quyền được phân cấp; nghiên cứu, thành lập Tổ công tác cấp tỉnh để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp cơ sở.

3. Tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt là với các địa phương có kết quả giải ngân tốt và đã ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

4. Các Bộ, cơ quan Trung ương, trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và 03 Bộ, cơ quan Chủ Chương trình phối hợp tốt hơn nữa, tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương để có văn bản trả lời sớm trong thời hạn 07 ngày làm việc và đồng gửi Văn phòng Chính phủ để tham mưu tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

V. Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 7251/BC-BKHĐT ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng thể chế và cải cách thủ tục hành chính của bộ, cơ quan; thành lập Tổ công tác rà soát, cải cách thủ tục hành chính của bộ, cơ quan, đảm bảo thực chất, hiệu quả; đồng thời, chú trọng những nội dung sau:

1. Khẩn trương tập trung triển khai bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề xuất phương án đơn giản hóa 59 thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 01 tháng 10 năm 2023.

3. Thực hiện nghiêm việc kiểm soát các quy định về thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, đánh giá khả năng phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa các quy định này ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành các thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội.

4. Các bộ, cơ quan, địa phương:

a) Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình đánh giá tác động thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế thuộc bộ, ngành và Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Trong hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải nêu rõ: Số lượng thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; số lượng, tỷ lệ thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm, đơn giản hóa so với hiện hành; những thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành dự kiến ban hành mới và lý do ban hành.

5. Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định chặt chẽ thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

6. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiên quyết trả lại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành để bộ, cơ quan hoàn thiện.

VI. Về Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 7280/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại Phiên họp, đồng thời, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

VII. Về Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2021 - 2025)

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 7285/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại Phiên họp, đồng thời, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Quốc hội theo quy định.

VIII. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 7287/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại Phiên họp để hoàn thiện Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thống nhất số liệu trong các báo cáo liên quan.

IX. Về Báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 7286/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại Phiên họp, đồng thời tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

X. Về Báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026

Chính phủ cơ bản thống nhất với các Báo cáo số: 1101/BC-BTC, 1102/BC-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại Phiên họp, đồng thời, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thống nhất số liệu trong các báo cáo liên quan.

XI. Về Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 1103/BC-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại Phiên họp, đồng thời, tiếp thu ý kiến của để Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thiện Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thống nhất số liệu trong các báo cáo liên quan.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết này./.

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN,các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐTCP;
 - Lưu: Văn thư, TH (3b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 Phạm Minh Chính

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.