Open navigation

Công văn 5278/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2023 Thuế chống bán phá giá

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5278/TCHQ-TXNK

V/v thuế chống bán phá giá

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét.
(Lô D5ACN, D5CCN, D5ECN, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, xã Bến Cát, Bình Dương)
- Công ty TNHH Millenium Furniture.
(Số 1 đường số 1 KCN Việt Nam - Singgapore, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 132/2022/XNK/WANEK ngày 04/11/2022 của Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét và công văn số 206/2022/CV/XNK-MF ngày 04/11/2022 của Công ty TNHH Millenium Furniture vướng mắc về đối tượng chịu thuế chống bán phá giá (CBPG). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc đối với các trường hợp này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4963/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2022; công văn số 1748/TXNK-CST ngày 01/3/2023 đề nghị Cục Phòng vệ thương mại báo cáo Bộ Công Thương hướng dẫn. Ngày 12/7/2023, Cục Phòng vệ thương mại có công văn số 524/PVTM-P1 hướng dẫn vướng mắc thực hiện Quyết định số 235/QĐ-BCT, trong đó có nội dung hướng dẫn liên quan đến vướng mắc của 02 Công ty nêu trên, theo đó:

1. Sản phẩm ghế có  HS 9401.69.90 của Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Điểm a, mục 1.2 Thông báo kèm Quyết định số 1991/QĐ-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2022 quy định sản phẩm ghế bị áp thuế CBPG tạm thời  chiều cao từ mặt đất đến mặt trên của mặt ghế từ trên 420mm đến dưới 600mm.

Điểm a, mục 1.2 Thông báo kèm Quyết định số 235/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2023 quy định sản phẩm ghế bị áp thuế CBPG chính thức có chiều cao từ mặt đất đến mặt trên của mặt ghế ở vị trí thấp nhất ca mặt ghế từ trên 450mm đến dưới 600mm (đối với ghế không điều chỉnh được độ cao và có mặt ghế cố định).

Đề nghị Công ty căn cứ nội dung quy định trên của Bộ Công Thương, đối chiếu với hàng hóa thực tế để xác định chính xác chiều cao của sản phẩm trên cơ sở đó xác định đối tượng áp dụng thuế CBPG đúng quy định.

2. Sản phẩm tủ TV bằng gỗ của Công ty TNHH Millennium Furniture

Sản phẩm nhập khẩu được mô tả “Tủ TV bằng gỗ, dùng cho phòng khách - Dorrinson 60” TV stand. Kích thước 64 W x 22 D x 7 H (inches)” của Công ty TNHH Millennium Furniture tại Tờ khai số 104871317940 dược phân loại vào mã HS 9403.60.90.

Điểm a, mục 1.1 Thông báo kèm Quyết định số 1991/QĐ-BCT ngày 30/9/2022 quy định về hàng hóa bị áp dụng thuế CBPG như sau:

1.1. Sn phẩm bàn

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

Sản phẩm bàn bị áp dụng thuế CBPG tạm thời là bàn ở dạng đã lắp ghép hoàn chỉnh hoặc đóng gói như các bộ phận bàn đi kèm với nhau để lắp ghép tại chỗ. Bàn đã lắp ghép hoàn chỉnh là bàn sẵn sàng cho việc sử dụng hoặc có thể được lắp ghép thêm một số phần như hộc tủ, kệ...

Sản phẩm bàn nói trên  các đặc điểm sau:

- Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp, bề mặt phủ melanin, dán giấy, phủ véc-ni hoặc laminate.

Chân bàn được làm bằng gỗ công nghiệp hoặc kim loại.

- Bàn có kích thước như sau:

• Chiều dài: từ 990mm đến không vượt quá 3.210mm;

• Chiều rộng: từ 590mm đến không vượt quá 1.410mm;

• Độ dày mặt bàn (bao gồm lớp phủ): từ 12mm đến không vượt quá 85mm.

• Chiều cao từ mặt đất đến mặt trên của mặt bàn: từ 675mm đến không vượt quá 770mm.”

Sản phẩm do Công ty TNHH Millennium Furniture nhập khẩu nói trên có tên gọi là tủ ti vi, không phù hợp về tên gọi cũng như định nghĩa của sản phẩm bàn.

Bên cạnh đó, theo mô tả, sản phẩm do Công ty TNHH Millennium Furniture nhập khẩu có kích thước chiều rộng là 64 inches (162,56 cm), chiều sâu 22 inches (55,88 cm) và chiều cao 7 inches (17,78 cm). Như vậy, dựa trên mô tả này có thể hiểu sản phẩm này có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 162,56 cm, chiều rộng 55,88 cm và chiều cao 17,78 cm. Theo đó, sản phẩm này có kích thước chiều rộng là 55,88cm nằm ngoài phạm vi “từ 590mm đến không vượt qua 1.140mm và chiều cao 17,78cm nằm ngoài phạm vi “từ 675mm đến không vượt quá 770mm.

Căn cứ quy định nêu trên, sản phẩm tủ TV của Công ty TNHH Millennium Furniture theo như mô tả không thuộc phạm vi áp dụng thuế CBPG tạm thời theo Quyết định số 1991/QĐ-BCT.

3. Các sản phẩm vướng mắc khác

Đối với các sản phẩm được các Công ty mô tả là bộ phận của bàn hoặc ghếđề nghị các Công ty tham khảo ý kiến của Cục PVTM - Bộ Công Thương tại điểm 3 công văn số 524/PVTM-P1, cụ thể như sau:

“Điểm a mục 1.1 trong Thông báo ban hành kèm Quyết định 1991/QĐ-BCT mô tả chi tiết về phạm vi sản phẩm bàn bị áp dụng thuế CBPG tạm thời như sau: 

Sản phẩm bàn bị áp dụng thuế CBPG tạm thời là bàn  dạng đã lắp ghép hoàn chỉnh hoặc đóng gói như các bộ phận bàn đi kèm với nhau để lắp ghép tại chỗ…”

Điểm a mục 1.2 trong Thông báo ban hành kèm Quyết định 1991/QĐ-BCT mô tả chi tiết về phạm vi sản phẩm ghế bị áp dụng thuế CBPG tạm thời như sau:

“Sản phẩm ghế bị áp dụng thuế CBPG tạm thời là ghế quay hoặc không quay, có thể điều chỉnh độ cao hoặc không thể điều chỉnh độ cao, có thể ngả hoặc không thể ngả, có thể hoặc không thể chuyn thành giường, ở dạng lắp ghép hoàn chỉnh hoặc đóng gói như các bộ phận ghế đi kèm với nhau để lắp ghép tại chỗ

Theo đóchỉ có sản phẩm bàn, ghế ở dạng lắp ghép hoàn chỉnh hoặc đóng gói như các bộ phận đi kèm với nhau để lắp ghép tại chỗ mới thuộc đối tượng áp dụng biện pháp CBPG tạm thời. Các hàng hóa nhập khẩu là bộ phận của bàn, ghế được xác định không đi kèm với nhau để lắp ghép tại chỗ cho dù được phân loại vào các mã HS 9401.90.40, 9401.90.92, 9401.90.99, 9403.90.90 không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp CBPG tạm thời ...”

Tổng cục Hải quan đề nghị các Công ty nghiên cứu nội dung nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Cục PVTM- Bộ Công Thương (
để p/h);
 - Lưu: VT
, TXNK (3b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.