Open navigation

Công văn 51/HQTPHCM-GSQL ngày 09/01/2024 Vướng mắc về thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/HQTPHCM-GSQL

V/v vướng mắc v thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Diệp Nam Phương.
(Địa chSố 133A Đường Trn Văn Ơn, tổ 10, Khu 12, Xã Long Đức, 
Huyện Long Thành, Tnh Đồng Nai)

Ngày 28/12/2023, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 28122023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Diệp Nam Phương về việc thể hiện xuất x hàng hóa trên nhãn hàng hóa. Liên quan đến vấn đề nêu trên, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định ghi xuất xứ hàng hóa như sau:

“Trường hợp hàng hóa không xác định được xuất xứ theo quy định tại khon 1 Điều này thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Th hiện bằng một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: “lắp ráp tạiđóng chai tại; “phối trộn tại; “hoàn tt tại; “đóng gói tạidán nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu và đối chiếu với các quy định nêu trên. Trường hợp phát sinh vướng mắc khi làm thủ tục hải quan, Quý Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục trư
ng (để báo cáo);
 - Các Phó Cục trưởng (đ
 báo cáo);
- Lưu: VT. Trang (03b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.