Open navigation

Công văn 509/TCHQ-TXNK ngày 31/01/2024 Phân loại dàn nóng của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 509/TCHQ-TXNK

V/v phân loại “dàn nóng” của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
(Tầng 25, Tòa nhà Bitexco Financial, số 2, đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được đơn số SEHCS-LOG20231109 ngày 09/11/2023 của Công ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Công ty) đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) cho mặt hàng “Dàn nóng của hệ thống điều hòa trung tâm”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/ 02/ 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/ 2015; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Quy tắc 2a quy định về phân loại các mặt hàng ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thuộc 6 Qui tắc Tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Chú giải 2a Phần XVI quy định về phân loại các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85 47);

1. Theo nội dung đơn số SEHCS-LQG20231109 nêu trên thì Công ty đề nghị XĐTMS cho mặt hàng có đặc điểm:

- Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dàn nóng của hệ thống điều hòa không khí trung tâm kiểu Variable Refrigerant Flow (“VRF”) một chiều (lạnh), có dùng ống dẫn khí.

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Các bộ phận chính của Đàn nóng bao gồm: Máy nén; Dàn trao đổi nhiệt ống đồng cánh nhôm; Quạt chạy bằng động cơ; Bo mạch điều khiển; Vỏ.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Hệ thống điều hòa trung tâm kiêu VRF của Samsung bao gồm: một hoặc một cụm các Dàn nóng (Outdoor Unit) công suất rất lớn, kết nối với nhiều Dàn lạnh (Indoor Unit) bang hệ thống ống đồng dẫn chất làm lạnh và dây điện điều khiển. Các Dàn lạnh được thiết kế một cách linh hoạt để có thể: Lắp đặt tại mỗi khu vực riêng, để trực tiếp làm mát cho khu vực đó; hoặc Lắp đặt hệ thống ống dẫn khí (Duct) để phân phối không khí lạnh tời các khu vực cần làm mát khác nhau.

+ Hệ thống điều hòa trung tâm VRF được lắp đặt sử dụng cho các dự án lớn, công suất yêu cầu lớn: một Dàn nóng của hệ thống điều hòa trung tâm VRT có thể kết nối tói đa 64 Dàn lạnh với chủng loại và công suất khác nhau, miễn là tổng công suất các Dàn lạnh dao động 50% ~ 130% công suất Dàn nóng. Mỗi Dàn lạnh hoạt động hoàntoàn độc lập với nhau thông qua bộ điều khiển. Khi số lượng Dàn lạnh hoạt động trong hệ thống giảm thì công suất Dàn nóng sẽ tự động được điều chỉnh một cách tương ứng.

+ Cơ chế hoạt động của cả hệ thống: Dàn nóng (Outdoor Unit) - đảm nhiệm chức năng trao đổi nhiệt với không khí bên ngoài tòa nhà. Máy nén xoắn ốc hút chất làm lạnh ở dụng hơi, nén lên áp suất cao & nhiệt độ cao, rồi đưa vào Dàn ngưng tụ (Condenser) để chuyển chất làm lạnh về thể lỏng. Quạt hút không khí ngoài trời đi qua để giải nhiệt cho dàn ngưng tụ và thải nhiệt ra ngoài trời, đồng thời làm mát chất làm lạnh trong dàn ngưng. Dàn lạnh (Indoor Unit) – đảm nhiệm chức năng trao đổi nhiệt với không khí bên trong tòa nhà. Van tiết lưu làm giảm áp suất & nhiệt độ của chất làm lạnh, rồi dẫn vào Dàn bay hơi (Evaporator). Tại đây chất làm lạnh hấp thụ nhiệt trong tòa nhà, làm mát không khí. Chất làm lạnh chuyển về dạng hơi, sau đó được máy nén hút về và chu trình cứ thế tiếp tục Quạt thổi không khí để phân tán khí mát ra các khu vực cần làm mát.

- Thông số kỹ thuật: 1295(H) x 1695(W) x 765(D) mm; công suất: 191072 Btu ~ 56 kW. Mới 100%; Model: AM200AXVANC/EA; Nhà sản xuất: SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

2. Do mặt hàng đề nghị XĐTMS nêu trên là Dàn nóng, bộ phận của hệ thống điều hòa không khí trung tâm một chiều (lạnh), có dùng ống dẫn khí, vì vậy để xác định được mà số cụ thể đề nghị Công ty căn cứ thực tế nhập khẩu để phân loại mặt hàng trên theo 1 trong 2 trường hợp sau:

- Trường hợp Dàn nóng nhập khẩu đồng bộ cùng các chi tiết khác của hệ thống điều hòa không khí trung tâm (cùng chuyến hoặc theo nhiều chuyến) thì phân loại theo hệ thống điều hòa không khí trung tâm hoànchỉnh, thuộc nhóm 84.15 “Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt”, phân nhóm 8415.82 “- - - - Loại khác, có kèm theo bộ phận làm lạnh”, phân nhóm “- - - Loại khác”, mã số 8415.82.99 “- - - - Loại khác”.

- Trường hợp Dàn nóng nhập khẩu riêng lẻ với mục đích thay thế thì thuộc nhóm 84.15, phân nhóm 8415.90, phân nhóm “- - Của máy có công suất làm mát trên 52,75 kW”, phân nhóm “- - - Loại khác”, mã số 8415.90.49 “- - - - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
 - Lưu: VT, TXNK (My- 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.