Open navigation

Công văn 65/XNK-NS ngày 26/01/2024 Chứng nhận Halal chưa được Tổng Cục quản lý Dược phẩm và thực phẩm Ả-rập Xê-út (SFDA) chấp nhận

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/XNK-NS

V/v chứng nhận Halal chưa được SFDA chấp nhận

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam;
- Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam;
- Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam;
- Hiệp hội Rau quả Việt Nam;
- Hiệp hội Điều Việt Nam;
 - Hiệp hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ả-rập Xê út thông báo tin nội bộ từ Tổng Cục quản lý Dược phẩm và thực phẩm Ả-rập Xê-út (SFDA) gửi lãnh đạo Liên đoàn các phòng Thương mại, Phòng Thương mại Riyadh, Jeddah, Dammam về việc một số sản phẩm thực phẩm xuất khẩu sang Ả-rập Xê-út có giấy chứng nhận Halal nhưng cơ quan cấp những giấy chứng nhận này không trong danh sách được SFDA chấp thuận hoặc ủy quyền.

Điều này sẽ dẫn đến việc đình chỉ thông quan hoặc phải trả hàng về cảng xuất khẩu do quy định của SFDA theo Nghị định (M/1) của Hoàng gia ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm số 3-16-1439 ngày 27 tháng 12 năm 2017 do SFDA ban hành.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đề nghị các Hiệp hội thông báo tới các doanh nghiệp hội viên xuất khẩu thực phẩm sang thị trường Ả-rập Xê-út biết thông tin và tuân thủ các quy định về chứng nhận Halal. Trường hợp doanh nghiệp đang xuất hàng, hàng đã hoặc đang trên đường đến các cảng Riyadh, Jeddah, Dammam đề nghị tiếp cận chứng chỉ Halal của đơn vị được SFDA ủy quyền để tránh bị lưu công hoặc trả hàng về.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Hiệp hội./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ AP (p/h);
 - Lưu: VT, NS, oanhvt.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Quốc Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.