Open navigation

Công văn 1799/BKHĐT-TH ngày 12/03/2024 Tình hình thực hiện Nghị quyết 01_NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 3 năm 2024

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1799/BKHĐT-TH

V/v tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 3 năm 2024

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, để chuẩn bị tài liệu báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

1. Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì.

(Báo cáo theo biểu mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo)

2. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2024

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 3 và Quý I năm 2024, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, diễn biến mới phát sinh trong tháng 3 và đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai thực hiện trong các tháng tiếp theo. Trong đó, lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 3 và Quý I năm 2024 được giao tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024.

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực trong tháng 3 năm 2024, trong đó: (i) đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong tháng 3 và Quý I năm 2024, so sánh với cùng kỳ các năm trước; (ii) tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024; (iii) dự báo tình hình ngành, lĩnh vực phụ trách, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần thực hiện.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung phân tích, dự báo: diễn biến điều hành chính sách tiền tệ của FED, các ngân hàng trung ương và giải pháp ứng phó trong nước; việc điều hành ổn định thị trường ngoại hối, tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp; việc bảo đảm ổn định của hệ thống ngân hàng, xử lý các TCTD yếu kém; công tác triển khai các gói tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ ngành lâm sản, thủy sản, phát triển nhà ở xã hội; tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống ngân hàng; tình hình và dự kiến triển khai công tác tín dụng các tháng đầu năm 2024; tình hình tỷ giá, ngoại hối, giá vàng, thị trường vàng trong nước, đề xuất các giải pháp có liên quan.

- Bộ Tài chính phân tích, đánh giá: (i) tình hình thu - chi ngân sách nhà nước; (ii) việc xây dựng, triển khai chính sách thuế, phí,... hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế; (iii) việc phát hành, đáo hạn và trả nợ trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 3 năm 2024, tình hình thị trường trái phiếu, chứng khoán, tình hình hoạt động của sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp; (iv) việc phối hợp với Bộ Y tế triển khai đấu thầu mua sắm thiết bị vật tư y tế tập trung.

- Bộ Công Thương phân tích, đánh giá: việc quản lý, phân phối bán lẻ, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước; tình hình hoạt động của các nhà máy điện, đảm bảo nguồn điện trong nước; tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường trọng điểm, thị trường mới; tình hình đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại; tình hình sản xuất công nghiệp (nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo); công tác bảo đảm hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước; triển khai các chương trình bình ổn giá; tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII; đánh giá tác động của biến động tỷ giá, giá vàng trong nước đến tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, đề xuất các giải pháp liên quan.

- Bộ Giao thông vận tải phân tích, đánh giá, dự báo: (i) tình hình thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; (ii) việc bảo đảm hoạt động của hệ thống đăng kiểm trên cả nước; (iii) đánh giá tình hình nguồn cung, giá vật liệu xây dựng và tác động đến việc triển khai kế hoạch đầu tư công, đặc biệt đối với các dự án quan trọng quốc gia; (iv) đánh giá việc thực hiện thử nghiệm sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường để thực hiện nhân rộng cho các dự án giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

- Bộ Xây dựng phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thị trường bất động sản, trong đó đánh giá kỹ tình hình khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản; tình hình triển khai chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/02/2023 của Chính phủ; triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội; tình hình xử lý, tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực trong nước; công tác phòng chống mưa, bão, lũ, hạn hán, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp; diễn biến thị trường gạo khu vực, thế giới, tình hình sản xuất, sản lượng lúa gạo trong năm để cân đối phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét; các giải pháp phòng, chống hạn hán trong mùa khô; việc điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 326/QĐ-TTg về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; các vấn đề về quản lý tài nguyên, môi trường, ô nhiễm môi trường,...

- Bộ Y tế báo cáo tình hình triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo đảm nguồn cung trong nước; công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm cung ứng vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới công tác phát hành sách giáo khoa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình việc làm, thị trường lao động, nhất là tại các địa bàn công nghiệp trọng điểm, nhóm ngành thâm dụng lao động...; các giải pháp kết nối cung-cầu, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; kết quả triển khai công tác hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng bị cắt giảm lao động, người nghèo...

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế các tháng đầu năm 2024; việc quản lý giá dịch vụ du lịch tại các địa phương; tiến độ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

- Bộ Công an báo cáo việc triển khai tháo gỡ vướng mắc về quy định phòng cháy, chữa cháy theo Công điện số 220/QĐ-TTg ngày 5/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống tội phạm, lừa đảo...; tình hình triển khai Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi năm 2023; báo cáo công tác kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy theo Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai công tác phòng ngừa gia tăng tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tình hình an toàn giao thông tháng 3 năm 2024.

- Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới; kiểm soát hàng hóa qua khu vực biên giới, phòng chống buôn lậu qua khu vực biên giới, người nhập cảnh trái phép.

- Bộ Ngoại giao phân tích, dự báo tình hình, chính sách của các nước và tác động đến Việt Nam; chính sách đối ngoại về kinh tế, chính trị và giải pháp ứng phó phù hợp; công tác bảo hộ, cứu trợ công dân.

3. Tổ chức thực hiện

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo bằng văn bản và qua thư điện tử1: thktxh@mpi.gov.vn, nthao@mpi.gov.vn chậm nhất trong ngày 25 tháng 3 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT: Vụ KTĐPLT (để tổng hợp báo cáo các địa phương); Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (để đăng tải lên hệ thống thông tin);
 - Lưu: VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Quốc Phương

 


1 Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bổ sung [Tên bộ, cơ quan trung ương, địa phương] tại phần tiêu đề của thư điện tử.DANH SÁCH BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG NHẬN VĂN BẢN

TT

Bộ, ngành trung ương và địa phương

Số lượng

 

TỔNG SỐ

94

I

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

31

1.

Văn phòng Chính phủ

1

2

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

1

3.

Bộ Quốc phòng

1

4.

Bộ Công an

1

5.

Bộ Ngoại giao

1

6.

Bộ Tư pháp

1

7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1

8.

Bộ Tài chính

1

9.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

10.

Bộ Công thương

1

11.

Bộ Giao thông vận tải

1

12.

Bộ Xây dựng

1

13.

Bộ Thông tin và Truyền thông

1

14.

Bộ Khoa học và Công nghệ

1

15.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1

16.

Bộ Y tế

1

17.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

18.

Bộ Nội vụ

1

19.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1

20.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1

21.

Thanh tra Chính phủ

1

22.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1

23.

Ủy ban dân tộc

1

24.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

1

25.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

1

26.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1

27.

Thông tấn xã Việt Nam

1

28.

Đài tiếng nói Việt Nam

1

29.

Đài Truyền hình Việt Nam

1

30.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

1

31.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

1

II

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

63

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.