Open navigation

Công văn 501/BHXH-TST ngày 29/02/2024 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/BHXH-TST 

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024 

 Kính gửiĐoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024, nội dung kiến nghị như sau:

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mẫu mới không ghi thời hạn hết hiệu lực trên thẻ. Điều này gây khó khăn cho người sử dụng trong việc theo dõi thời gian hết hạn của thẻ để đóng tiếp; theo quy định thì khi tới hạn nộp tiền, cơ quan BHXH có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền và đôn đốc đơn vị, người tham gia tiếp tục đóng theo quy định nhưng thực tế thì chưa phải như vậy, nên cử tri kiến nghị BHXH Việt Nam xem xét, thiết kế lại mẫu thẻ để người tham gia bảo hiểm có thể theo dõi hạn sử dụng tiện lợi và dễ dàng hơn.

BHXH Việt Nam xin trả lời như sau:

Khi người dân tham gia BHYT thì các thông tin của người tham gia (bao gồm cả các trường hợp thay đổi thông tin) trong đó có thông tin về hạn sử dụng thẻ BHYT được ghi đầy đủ trong cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH. Trên Biên lai thu tiền đóng cơ quan BHXH cấp cho người tham gia lưu giữ cũng thể hiện hạn sử dụng thẻ BHYT. Trước 30 ngày hết hạn sử dụng thẻ, cơ quan BHXH gửi Danh sách đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho các Tổ chức dịch vụ thu để thông tin, thông báo, vận động người dân tích cực tham gia nhằm duy trì thời hạn sử dụng thẻ BHYT. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng đã cung cấp các tiện ích để người dân có thể dễ dàng tìm hiểu tra cứu thông tin hạn sử dụng thẻ BHYT của mình thông qua nhiều hình thức như: Tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, trên Ứng dụng BHXH số (VssID) đối với người tham gia đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, qua Tổng đài hỗ trợ 1900 9068 hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH, các Tổ chức dịch vụ thu BHXH nơi tham gia BHYT.

Như vậy, khi tham gia BHYT người dân đã được cơ quan BHXH cung cấp nhiều kênh thông tin, nhiều tiện ích để biết được thời hạn sử dụng thẻ của mình. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, thời gian tới BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu có thêm các giải pháp để thực hiện tốt nội dung trên.

Trên đây là trả lời của BHXH Việt Nam đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời cử tri.

BHXH Việt Nam xin trân trọng cảm ơn và kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri tỉnh Thanh Hóa về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, để chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN ngày càng hoàn thiện, công tác tổ chức thực hiện chính sách đáp ứng được sự hài lòng của đông đảo Nhân dân, người lao động./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Trung tâm Truyền thông (để p/hợp);
- Tạp chí BHXH (để p/hợp);
- Văn phòng BHXH Việt Nam;
- BHXH tỉnh Thanh Hóa;
 - Lưu: VT, TST.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.