Open navigation

Công văn 967/BHXH-VP ngày 11/04/2024 Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa Bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 967/BHXH-VP

V/v sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa BHXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Công văn số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn việc triển khai thực hiện nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện, cụ thể như sau:

1. Về phạm vi áp dụng nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa

a) Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa được áp dụng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc BHXH cấp tỉnh/huyện. Nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa áp dụng cho ứng dụng nội thất, ngoại thất gồm:

- Bảng hiệu ngang;

- Biển vẫy ngang;

- Bảng hiệu dọc (gắn cố định trên tường hoặc có chân giá đứng độc lập - Standee);

- Trên ứng dụng điện tử tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của ngành BHXH Việt Nam.

b) Không áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa với các ứng dụng Văn phòng (như Danh thiếp; Tiêu đề thư; Phong bì khổ A4; Phong bì khổ A5; Bì kẹp tài liệu…) và các ứng dụng khác (sử dụng logo nhận diện thương hiệu của BHXH Việt Nam như hiện hành).

2. Nội dung nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa

Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của ngành BHXH Việt Nam được lựa chọn dựa trên tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh ban hành kèm theo Công văn số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu về việc chuyển tải ý nghĩa, nội dung của bộ nhận diện thương hiệu với 05 tinh thần cốt lõi: “khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng và thân thiện”; thể hiện được tính chính trị của nền hành chính phục vụ, đơn giản, dễ hiểu, ấn tượng với đại chúng, cụ thể:

a) Tên nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa

Tên nhận diện Bộ phận Một cửa của ngành BHXH Việt Nam bao gồm cụm từ “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” và tên “Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố” đối với cấp tỉnh; “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” và tên “Bảo hiểm xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh” đối với cấp huyện và tương đương.

Ví dụ:

Tại trụ sở BHXH Thành phố Hồ Chí Minh

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tại trụ sở BHXH quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀN KIẾM 

b) Logo:

Biểu tượng của logo là hình ảnh 05 bàn tay đan vào nhau.

Ý nghĩa của biểu tượng logo lấy cảm hứng từ hình ảnh lá Quốc kỳ của Việt Nam và 05 bàn tay đan vào nhau theo mẫu thiết kế: màu đỏ tượng trưng cho cách mạng, ngôi sao vàng tượng trưng cho linh hồn dân tộc, 05 cánh sao tượng trưng cho 05 tầng lớp cách mạng; hình ảnh 05 bàn tay đan vào nhau là biểu tượng đại đoàn kết. Màu của logo: Vàng ánh sao.

c) Khẩu hiệu (Slogan):

“Hành chính phục vụ”

Nội dung khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” đặt trên dải băng màu xanh dương có màu nhạt dần từ trái qua phải. Trước nội dung khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” là hình ảnh logo của Ngành (hình bông hoa 5 cánh) với ý nghĩa: (i) Đối với cán bộ công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam: Luôn xác định nâng cao tinh thần và chất lượng phục vụ cho cá nhân, tổ chức. (ii) Đối với cá nhân, tổ chức: Luôn được cơ quan BHXH phục vụ chu đáo, đáp ứng sự hài lòng.

Màu xanh của dải băng cùng logo hình bông hoa năm cánh theo màu sắc của ngành BHXH Việt Nam.

d) Màu nền: màu đỏ tự hào.

đ) Font chữ, Màu chữ:

Font chữ: Được viết hoa toàn bộ, sử dụng font SVN-Kelson Sans Bold và cùng size.

Màu chữ và hình ảnh các biểu tượng phía chân biển hiệu: màu trắng.

e) Màu sắc thương hiệu:

Bảng màu

CMYK

HEX

RGB

Pantone

Đỏ tự hào

C0

M100

Y100

K10

#D2232A

R210

G35

B42

P48-16C

Vàng ánh sao

C0

M20

Y100

K0

#FFCB05

R255

G203

B5

P7-8C

g) Về bố cục của logo và phần chữ

- Đối với Bảng hiệu ngang; Biển vẫy ngang: Lấy vị trí Logo và phần chữ căn giữa. Logo đặt phía bên trái của bảng; phần chữ bên phải, chữ căn lề trái;

- Đối với Bảng hiệu dọc: Lấy vị trí Logo nằm căn giữa, phía trên phần chữ (phần chữ nằm phía dưới, căn giữa).

- Phần chân của biển hiệu là số điện thoại tổng đài hỗ trợ của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng (1900 9068); biểu tượng và địa chỉ tra cứu dịch vụ công; địa chỉ tra cứu trực tuyến thông tin về BHXH.

h) Chất liệu:

Sử dụng bạt hiflex in ngược bạt chống chói.

(Chi tiết mẫu tại Phụ lục kèm theo).

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật, quy chuẩn về màu sắc, phông chữ, bố cục, tỷ lệ kích thước, khoảng cách tối thiểu từ Logo đến lề và những điều cần tránh khi sử dụng Logo bảo đảm thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 2319/VPCP-KSTT.

3. Về áp dụng ứng dụng nội, ngoại thất nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa

a) Tại trụ sở cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện, thống nhất sử dụng Bảng hiệu ngang tại vị trí mặt tiền Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC. Trường hợp thiết kế Bảng hiệu ngang không phù hợp thì đặt Bảng hiệu dọc gắn cố định (khuyến khích gắn cố định trên tường). Bên trong Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, có thể đặt Bảng hiệu ngang, Biển vẫy ngang, Bảng hiệu dọc tùy theo vị trí, không gian và diện tích phù hợp.

b) Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan BHXH đặt tại Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: Thực hiện theo hướng dẫn và quy định của Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp tại địa phương.

c) Đối với cơ quan BHXH các tỉnh/huyện đã đưa toàn bộ TTHC ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và không tiếp nhận tại trụ sở cơ quan BHXH thì không áp dụng ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa tại trụ sở cơ quan BHXH.

d) Áp dụng trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Ngành BHXH Việt Nam

Mẫu logo hình 5 bàn tay tạo thành ngôi sao năm cánh trên nền đỏ được thiết kế nhận diện tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn); Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) và Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC (địa chỉ https://tnhs.bhxh.gov.vn) thực hiện bảo đảm phù hợp với màu sắc logo, màu nền và màu chữ theo hướng dẫn tại mục 2 của Văn bản này.

4. Tổ chức thực hiện

a) Đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC tại trụ sở cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện.

Triển khai áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa BHXH cấp tỉnh/huyện với ứng dụng nội thất, ngoại thất theo hướng dẫn tại Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30/5/2024.

Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ điều kiện thực tế về vị trí, diện tích, không gian của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của từng đơn vị, lựa chọn áp dụng Bảng hiệu ngang, Biển vẫy ngang, Bảng hiệu dọc tùy theo không gian và diện tích phù hợp.

b) Đối với Bộ phận một cửa đặt tại Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giám đốc BHXH tỉnh/huyện phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện để triển khai áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa theo hướng dẫn của UBND các cấp tại địa phương.

c) Đối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của ngành BHXH Việt Nam

- Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện việc đưa hình ảnh logo và khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” vào banner của Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc đưa hình ảnh logo và khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” vào banner của Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh, thành phố tại các chuyên mục liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết TTHC/Dịch vụ công (theo mẫu do Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện). Hoàn thành trước ngày 10/5/2024.

Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm triển khai theo hướng dẫn, báo cáo BHXH Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện, bổ sung thành 01 nội dung trong Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý II/2024.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các nội dung khó khăn, vướng mắc (nếu có) đề nghị BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng BHXH Việt Nam) để tổng hợp, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng SơnPHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
 BỘ PHẬN MỘT CỬA BHXH

(Ban hành kèm theo Công văn số 967/BHXH-VP ngày 11/04/2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Mẫu Bảng hiệu ngang

Hình 1: Bảng hiệu ngang

Thông số thiết kế theo tài liệu hướng dẫn: Kích thước 600 x 150 cm; kích thước của Logo là 110 x 110 cm, cách các lề trên dưới 20 cm; trường hợp lựa chọn kích thước khác phù hợp với trụ sở Bộ phận một cửa của đơn vị cần bảo đảm tỷ lệ, bố cục cân đối.

2. Mẫu Biển vẫy ngang

Hình 2: Biển vẫy ngang

3. Mẫu Bảng hiệu dọc (gắn tường hoặc giá đỡ Standee)

Hình 3: Bảng hiệu dọc

(Lưu ý: BHXH các tỉnh, thành phố tải File mẫu biển để thiết kế, áp dụng cho địa phương).

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.