Open navigation

Công văn 4224/KH-BHXH ngày 14/12/2023 Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16_02_1995-16_02_2025)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4224/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023 

 KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM (16/02/1995-16/02/2025)

Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025), đồng thời để truyền thông, giới thiệu hình ảnh, hoạt động và những thành tích nổi bật của Ngành; BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành là dịp để tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như các cấp, các ngành đối với sự nghiệp an sinh xã hội nói chung và chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nói riêng; là dịp để công chức, viên chức (CCVC), người lao động trong Ngành ôn lại và tự hào về những nỗ lực và cố gắng của ngành BHXH Việt Nam trong suốt 30 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển vì sự nghiệp an sinh xã hội.

- Đồng thời nhân sự kiện này, BHXH Việt Nam ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực đóng góp của các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành đã có nhiều công lao đóng góp trong việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong 30 năm qua. Qua đó chuẩn bị những điều kiện và tâm thế để toàn Ngành vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong chặng đường tiếp theo.

- Tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng 30 năm thành lập BHXH Việt Nam trong toàn Ngành.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm phải tạo được ý nghĩa và dấu ấn quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên CCVC và người lao động toàn Ngành ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

- Các hoạt động triển khai thống nhất từ trung ương đến địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong cơ quan cũng như BHXH các tỉnh, thành phố và được tổ chức theo phương châm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, trang trọng và ý nghĩa.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Về công tác chỉ đạo

Ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành (Kế hoạch tổ chức các hoạt động, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Quyết định thành lập các Tiểu Ban) thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

2. Tổ chức sự kiện

2.1. Nhóm sự kiện về Lịch sử truyền thống và Hội nghị, Hội thảo, Mít tinh

2.1.1. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngành tại Trung ương và kết nối điểm cầu BHXH các tỉnh (quý I/2025).

2.1.2. Tại Trung ương: Tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo BHXH Việt Nam qua các thời kỳ (quý I/2025). Tại BHXH tỉnh: Tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo BHXH tỉnh và viên chức quản lý BHXH tỉnh/huyện/thị xã/thành phố qua các thời kỳ (quý I/2025).

2.1.3. Hội thảo chuyên đề (trong nước): “30 năm góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh” (quý II, III/2024). Hội thảo chuyên đề (quốc tế): “Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 30 năm phát triển và hội nhập” (quý II, III/2024).

2.1.4. Ký kết hoạt động hợp tác với các tổ chức, đối tác quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, đối tác Pháp...) của BHXH Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành (trong năm 2024, quý I/2025).

2.2. Nhóm sự kiện về Truyền thông

2.2.1. Tổ chức phát động Cuộc thi viết về: “Người tốt, việc tốt; những cách làm hay trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT” ngành BHXH (quý I/2024); Tổng kết, trao giải (quý IV/2024).

2.2.2. Tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành BHXH (quý I/2024); Tổng kết, trao giải (quý III/2024).

2.2.3. Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT cấp cụm (quý II/2024); Chung khảo Hội thi toàn quốc (quý III/2024).

2.2.4. Tại Trung ương: Tổ chức hội thao giữa các cụm đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, đồng thời kết hợp giao lưu văn nghệ (quý II/2024). Tại BHXH tỉnh: Tổ chức hội thao cấp cụm, đồng thời kết hợp giao lưu văn nghệ (quý II/2024).

2.2.5. Biên soạn sách, đồng thời lồng ghép biên soạn kỷ yếu về 30 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam (hoàn thành trong quý IV/2024).

2.2.6. Xây dựng phim tài liệu về 30 năm truyền thống ngành BHXH Việt Nam. Tên phim: 30 năm, điểm tựa an sinh (hoàn thành trong quý IV/2024).

2.2.7. Tổ chức hội nghị, tọa đàm...cung cấp thông tin báo chí về kết quả 30 năm (1995-2025) tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành trung ương khoá XII về “Cải cách chính sách BHXH” giai đoạn 2018-2025 cho các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương để phối hợp truyền thông; đồng thời, lồng ghép gặp mặt, giao lưu, tri ân (trao tặng kỷ niệm chương của Ngành) cho đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều đóng góp trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN (Quý IV/2024).

2.2.8. Biên tập bộ sưu tập ảnh kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển của Ngành và tổ chức triển lãm ảnh tại Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành; Xây dựng nội dung tuyên truyền trực quan cho toàn Ngành trong dịp cao điểm kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành (hoàn thành trong quý IV/2024).

2.2.9. Biên tập hiện vật kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành; Xây dựng phòng Truyền thống của Ngành (hoàn thành trong quý III/2024).

2.2.10. Tổ chức Lễ Tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT (quý IV/2024).

2.2.11. Sản xuất các sản phẩm truyền thông kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (hoàn thành trong quý I/2024).

2.3. Nhóm sự kiện Thi đua - Khen thưởng

2.3.1. Xây dựng kế hoạch tôn vinh và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân trong Ngành có thành tích xuất sắc được ghi nhận khen thưởng (nếu có) tại Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành (Quý IV/2024).

2.3.2. Xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành, trong đó cụ thể các chỉ tiêu thi đua; xây dựng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; thi đua đề xuất sáng kiến, giải pháp công tác, những cách làm hay, mô hình hiệu quả....) (quý I/2024).

2.3.3. Thẩm định, xét đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam” cho đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều đóng góp trong 30 năm đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam (quý III/2024).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành, trình Tổng Giám đốc. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện các sự kiện tại mục 2.1.1, 2.2.9.

2. Vụ Tổ chức cán bộ: chủ trì, tham mưu trình Tổng Giám đốc ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức 30 năm ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam, thành lập các Tiểu ban để thực hiện các công việc trong Kế hoạch này do Lãnh đạo Ngành làm Trưởng tiểu ban (Tiểu ban Thông tin - Truyền thông, Tiểu ban Lịch sử - Truyền thống, Tiểu ban Thi đua - Khen thưởng, Tiểu ban Văn nghệ - Thể thao, Tiểu ban Tài chính - Hậu cần...). Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện sự kiện tại mục 2.1.2.

3. Vụ Tài chính - Kế toán: thẩm định dự toán kinh phí trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt đối với các hoạt động tại BHXH Việt Nam. Bố trí kinh phí tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước. Nguồn kinh phí thực hiện từ chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT được giao hàng năm và quỹ khen thưởng phúc lợi tập trung toàn Ngành.

4. Vụ Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp số liệu, phục vụ làm phim tài liệu và kỷ yếu của Ngành.

5. Các đơn vị nghiệp vụ chuẩn bị nội dung (hoàn thành trong quý II/2024):

5.1 Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ: xây dựng biểu đồ phản ánh độ bao phủ người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

5.2. Ban Thực hiện chính sách BHXH: xây dựng biểu đồ phản ánh độ bao phủ quyền lợi hưởng các chế độ BHXH.

5.3. Ban Thực hiện chính sách BHYT: xây dựng biểu đồ phản ánh độ bao phủ quyền lợi hưởng BHYT.

5.4. Trung tâm Công nghệ thông tin: lịch sử và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

5.5. Văn phòng: lộ trình cải cách hành chính và đăng ký, tiếp nhận, giải quyết các quyền lợi BHXH, BHTN, BHYT.

5.6. Vụ Tài chính - Kế toán: lộ trình thanh toán không dùng tiền mặt, tốc độ tăng trưởng quyền lợi bằng tiền.

5.7. Vụ Thanh tra - Kiểm tra: kết quả, hiệu quả của công tác thanh tra chuyên ngành đóng, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

6. Vụ Hợp tác quốc tế:

6.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai tại mục 2.1.3, 2.1.4.

6.2. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông tổ chức truyền thông rộng rãi về 30 năm xây dựng và phát triển của BHXH Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử tiếng Anh của Ngành, xây dựng các chuyên đề trên các kênh truyền hình ký kết hợp tác với BHXH Việt Nam và thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại của Ngành.

6.3. Truyền thông hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngành BHXH Việt Nam thông qua các đoàn BHXH Việt Nam đi công tác nước ngoài và nhân dịp các đối tác quốc tế đến làm việc với BHXH Việt Nam.

7. Vụ Thi đua - Khen thưởng: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện sự kiện tại mục 2.3.

8. Trung tâm truyền thông: chủ trì, hướng dẫn BHXH các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công việc tại mục 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.11.

9. Viện Khoa học BHXH: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện tại mục 2.1.3.

10. Tạp chí BHXH: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện sự kiện tại mục 2.2.1, 2.2.5.

11. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện sự kiện tại mục 2.2.10.

12. Đoàn Thanh niên cơ quan BHXH Việt Nam: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện sự kiện tại mục 2.2.2.

13. Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện sự kiện tại mục 2.2.4.

14. BHXH tỉnh, thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện sự kiện tại mục 2.1.2, 2.2.4, 2.2.7.

15. Đối với các nhiệm vụ nêu trên, các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự toán đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước, gửi Vụ Tài chính - Kế toán thẩm định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025). Đề nghị các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, BHXH Công an Nhân dân, BHXH Bộ Quốc phòng căn cứ vào Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam và tình hình thực tế, chủ động triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại đơn vị và địa phương bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, trang trọng và ý nghĩa. Đồng thời chuẩn bị tham dự đầy đủ và phối hợp thực hiện các hoạt động chung của Ngành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng) để được hướng dẫn chi tiết./.

 
Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH BQP, BHXH CAND;
- Công đoàn CQ BHXH Việt Nam;
- Đoàn TN CQ BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, VP (03 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.