Open navigation

Công văn 1372/TCHQ-TXNK ngày 01/04/2024 Mã số và thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng đá hoa trắng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/TCHQ-TXNK

V/v mã số và thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng đá hoa trắng

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Đá cẩm thạch An Phú.
(Thôn Khau Ca, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/AP-BTL ngày 21/2/2024 của Công ty TNHH Đá cẩm thạch An Phú về việc xem xét hướng dẫn xuất khẩu đá hoa trắng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan:

1. Về phân loại hàng hóa:

Theo nội dung công văn và hình ảnh kèm theo thì mặt hàng đá hoa trắng xuất khẩu của Công ty liên quan đến các nhóm sau:

- Nhóm 25.15 “Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đủ hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).”

Chú giải chi tiết nhóm 25.15

Đá hoa (marble) là dạng đá vôi cứng, hạt mịn và đồng nhất, thường kết tinh và mờ đục hoặc trong mờ. Đá hoa thường có màu sắc khác nhau do sự có mặt của các loại oxit khoáng (ví dụ đá hoa có vân đỏ, đá hoa mã não) nhưng cũng có các loại màu trắng tinh khiết.

Nhóm này hạn chế các loại đá đã được định rõ, ở dạng khối hoặc đã đẽo thô hoặc chỉ được cắt bằng cách cưa, xẻ hoặc các cách khác thành khối, tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), ở dạng hạt, mảnh vở hoặc bột chúng được xếp vào nhóm 25.17.

Những dạng khối, đã gia công hơn, ví dụ như đã được xử lý qua công đoạn đập bằng búa, đẽo bằng búa chim, búa răng hoặc đục v.v, mài bằng cát, nghiền, đánh bóng, vát cạnh ..., được phân loại vào nhóm 68.02. Việc phân loại tương tự được áp dụng cho các loại phôi sản phẩm.

Nhóm 25.17 “Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xi, từ xi luyện kim (2) hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt”

- Nhóm 68.01 “Các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến).

- Nhóm 68.02 “Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01; đá khối dùng để khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến), có hoặc không có lớp lót; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo, làm bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến).

Do công ty không cung cấp tài liệu liên quan đến thành phần, bản chất, quy trình khai thác, gia công, chế biến sản phẩm,... nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định mã số HS cho mặt hàng.

2. Về thuế suất thuế xuất khẩu

- Trường hợp mặt hàng là Đá hoa trắng dạng khối mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) (đá hoa trắng dạng khối) thuộc mã 2515.12.10.10: thuế suất thuế xuất khẩu 30%.

- Trường hợp mặt hàng là đá hoa trắng dạng viên, mảnh có kích cỡ đến 400mm thì thuộc mã số 2517.41.00.30, thuế suất thuế xuất khẩu hiện hành là 25% và từ ngày 01/7/2024 thuế suất thuế xuất khẩu là 30%.

- Trường hợp mặt hàng là đá hoa trắng dạng viên, mảnh có kích cỡ lớn hơn 400mm thì thuộc mã số 2517.41.00.90, thuế suất thuế xuất khẩu hiện hành là 25% và từ ngày 01/7/2024 thuế suất thuế xuất khẩu là 30%.

- Trường hợp mặt hàng đá hoa trắng được tạo hình đá hộc (đá tảng) bằng phương pháp thủ công hay bằng máy dùng để lát vỉa hè hoặc lát viền lề đường hoặc tương tự thuộc mã số 6801.00.00: thuế suất thuế xuất khẩu là 15%, từ ngày 01/01/2025 thuế suất thuế xuất khẩu là 20%

- Trường hợp mặt hàng là đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01; đá khối dùng để khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến), có hoặc không có lớp lót thì thuộc nhóm 6802 thuế suất thuế xuất khẩu là 15%, từ ngày 01/01/2025 thuế suất thuế xuất khẩu là 20%.

Chính sách thuế nêu trên áp dụng cho các mặt hàng đá hoa trắng đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Đá cẩm thạch An Phú được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
 - Lưu: VT, TXNK-PL(Uyên) (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.