Open navigation

Quyết định 11855/QĐ-BCT Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015

 Không còn phù hợp 


BỘ CÔNG THƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  11855 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM

2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số  72 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các Đề án thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 (Chương trình) gồm 212 Đề án theo Danh mục ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đơn vị chủ trì Chương trình có trách nhiệm:

 1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

 2. Hướng dẫn, tạo điều kiện, lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín, có năng lực sản xuất,

  kinh doanh, xúc tiến thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thực hiện Đề án.

 3. Đăng tải công khai thư mời doanh nghiệp tham gia trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công Thương, của Đơn vị chủ trì, của Sở Công Thương (đối với đơn vị chủ trì là cơ quan xúc tiến thương mại địa phương). (Mẫu thư mời tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này).

4. Đối với các Đề án Xúc tiến thương mại quốc gia thực hiện tại nước ngoài, đơn vị chủ trì Chương trình có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Tham tán thương mại Việt Nam tại nước sở tại để phối hợp và hỗ trợ trong việc tổ chức thực hiện Đề án tối thiểu mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày diễn ra sự kiện theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.

 1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án gửi về Văn phòng Ban quản lý Chương trình (Cục Xúc tiến thương mại, địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành Đề án theo mẫu tại Phụ lục 4, Phụ lục 5 kèm theo bản sao báo cáo kết quả của các doanh nghiệp tham gia theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Quyết định này.

 2. Thực hiện quyết toán theo quy định tại Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số  72 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và các quy định về tài chính liên quan.

Điều 3. Doanh nghiệp tham gia Chương trình có trách nhiệm:

 1. Thực hiện nghiêm túc nội quy của Ban Tổ chức Chương trình.

 2. Nộp báo cáo kết quả theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 5;

 • Bộ Tài chính;

 • Lãnh đạo Bộ;

 • Các Vụ: TC, TTTN, BGMN;

 • Lưu: VT, XTTM.

BỘ TRƯỞNG


Vũ Huy Hoàng


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH XTTM QUỐC GIA NĂM 2015

STT

Đơn vị chủ

trì

Địa chỉ

Điện  thoại /  Fax

Người liên hệ


1


Cục Xúc tiến thương mại


20 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội


T: 04. 3 9347654

F: 04. 3 9344260

Bà Trương Thị Lan - Phó Trưởng phòng Chính sách Phát triển xuất khẩu

0439345413, máy lẻ 41


2


Hiệp hội Cao su Việt Nam


236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh


T: 08.3 9322605

F: 08.3 9320372

Ông Võ Hoàng An - Tổng thư ký

0918347552

Bà Trần Thị Thúy Hoa, Chánh Văn

phòng 0903383564


3


Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Số 62 đường Nguyễn Thị Thập, Khu quy hoạch Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM


T: 08.3 62983497

F: 08.3 62983490


Ông Huỳnh Minh Huệ - Tổng thư

ký 0903180267


4


Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

218 Đường 6 Lô A Dự án An Phú, An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh


T: 08.62810430

F: 08.62810437


Bà Tô Thị Tường Lan - Phó Tổng thư ký

0904.234.805


5


Hiệp hội Chè Việt Nam

Tầng 3, tòa nhà 46 Tăng Bạt Hổ,

P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội


T: 04.3,6251030

F: 04.3 6251801


Bà Ngô Thuý Hà, điều phối viên

0919335888


6

Hiệp hội Da Giày Túi xách Việt Nam

160 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội

T: 04.3  7281562 / 60 

F: 04.3 7281561

Bà Phan Thị Thanh Xuân - Tổng thư ký

0949871612


7

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Tầng 2, số 32 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội


T: 04.3 9361167

F: 04.3 9349842

Bà Đặng Phương Dung - Tổng thư

ký 0913212114


8


Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Tầng 10, Nhà D, Khách sạn Thể thao, Hacinco, đường Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội


T: 04.3 858 1888

F: 04.3 556  4488 /  3858

1888


Ông Tô Hoài Nam - Tổng thư ký

0902622222

Ông Lương Ngọc Nhàn

0913291104


9


Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam

Tầng 11, Tòa nhà Cung Trí Thức Thành phố, lô D25, Đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội


T: 04.35772336

F: 04. 35772337


Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phụ

trách XTTM 0912.012.010


10


Hiệp hội Rau quả Việt Nam

Lầu 2, 24

Trương Định, Phường 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh


T: 08.39330665

F: 08.3 9330664


Ông Nguyễn Văn Kỳ - Tổng Thư

ký 090383249911

Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Tầng 1, 20 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội


T: 04.39369284

F: 04.39366759

Ông Lê Bá Ngọc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

0903471318


12


Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Phố Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội


T: 04.0804 9710

F: 04.37472983


Ông Đỗ Tùng Thanh - Điều phối

viên 0979439346


13

Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp

2 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội


T: 04 3755 5458

F: 04.3754 0131


Ông Đào Văn Hồ - Giám đốc

0913075491


14


Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam


138B, Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội


T: 04.3846 5223

F: 04.3846 5224

Ông Trần Đức Chính - Tổng thư

ký 01275536768

Ông Nguyễn Văn Tựu - Chủ tịch

0913222997


15

Hiệp hội Cà Phê - Ca Cao Việt Nam

5 Ông Ích Khiêm, Q. Ba Đình, Hà Nội

T: 04.37336520

F: 04.37337498

Ông Lương Văn Tự - Chủ tịch

0903443818


16


Hiệp hội Điều Việt Nam

135 Pasteur,

Phường 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.


T: 08.3 8242136

F: 08.3 8242138

Ông Đặng Hoàng Giang - Tổng thư ký

0908097988


17


Hiệp Hội Hồ tiêu Việt Nam

135A Pasteur, Phường 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.


T: 08.38237288

F: 08.38223901

Bà Nguyễn Mai Oanh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 0919338715


18


Hiệp hội Thép Việt Nam

Tầng 4, Số 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội


T: 04.3 5146230

F: 04.3 5145113


Ông Chu Đức Khải - Tổng thư ký

0913372196


19


Hiệp hội bán lẻ Việt Nam

P310 nhà E1, khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội


T: 04 62753379

F: 04 62753393


Bà Đinh Thị Mỹ Loan - Chủ tịch

0912647237


20

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

163 Hai Bà Trưng, P.6, Q. 3, Tp. HCM


Tel: 08.8296322

Fax: 08.8221778

Ông Nguyễn Phương Đông - điều phối viên

0903 705 343


21


Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

Số 337 Châu Phong, P.Gia Cẩm, Tp.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ


Tel: 0210.3841946

Fax: 0210.3853581


Ông Đặng Thế Kiên, điều phối

viên 0912061777


22

Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Số 123B Trần Phú, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum


Tel: 0603 862060

Fax: 0603 862508

Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo -

điều phối viên

0983861051


23


Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu


Tel: 0781 3823 848

Fax: 0781 3824 890


Giám đốc Lê Hiền24


Sở Công Thương tỉnh An Giang

Số 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang


Tel: 0763 956 701

Fax: 0763 846 498


PGĐ Nguyễn Thị Minh Kiều

0908 718 999


25


Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

596 đường Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam


Tel: 0510.3852876

Fax: 0510.3859130


Ông Nguyễn Quang Lâm - điều phối viên

0913.492888


26


Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk


09 Nguyễn Tất

Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk


Tel: 0500-3957689

Fax: 0500-3952635


Phó Giám đốc Huỳnh Ngọc Dương

0913435508


27

Trung tâm

Khuyến công

- Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang

Số 103 Trần Hưng Đạo, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang


Tel: 02193 875 275

Fax: 02193 860 630


Giám đốc Lê Thị Thu Hằng

0986566889


28

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn

211 Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn


Tel: 0253 625 398

Fax: 0253 873 142


Giám đốc Bùi Văn Phấn

0988 596 999

xttmls@gmail.com


29


Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai

Trung tâm hội chợ triển lãm Kim Thành - Khu Thương mại Công nghiệp Kim

Thành, Tỉnh Lào

Cai


Tel: 0203 837 575

Fax: 0203 830 003


Giám đốc Hà Đức Bình

0913287995

hdbinh-sct@laocai.gov.vn


30

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh

Cầu I, phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh


Tel: 0333 626 720

Fax: 0336 250 288

Giám đốc Nguyễn Kiên

0913 262 769

qnitrade_qn@vnn.vn kienhaso9@gmail.com


31

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tỉnh

An Giang

2A Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang


Tel: 0763 945 006

Fax: 0763 945 002

Phó giám đốc Nguyễn Hồng

Quang

0913 971 668

ttxttmdldt@angiang.gov.vn


32

Trung tâm Xúc tiến phát triển thương mại Hải Phòng


54 Lê Lợi, Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng


Tel: 0313.628058

Fax: 0313.552465


GĐ. Hoàng Sơn

0903 436 951

info@hptrade.com.vn


33

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam

Đường Lê Chân, Phường Lê

Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam


Tel. 03513 858 990

Fax: 03513 858 990


GĐ Bùi Mạnh Hà

0982 311 057

khuyenconghanam@gmail.com


34

Trung tâm XTTM tỉnh Nghệ An

70 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An


Tel: 0383 596 628

Fax: 0383 596 638

GĐ. Nguyễn Trọng Hùng

0903 446 608

ntpcnghean@gmail.com35

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Bình

7 Quang Trung, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình


Tel: 0363 831 028

Fax: 0363 642 806

GĐ. Phạm Văn Hợp

0983 599 966

xuctientmtb@yahoo.com


36

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

1 Đường Đàm Thuận Huy, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang


Tel: 0240.3828607

Fax: 0240.3829290


GĐ. Ông Nguyễn Khanh

0912829064

khanhxttmbg@gmail.com


37


Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hòa Bình

số 227, đường Đà Giang, tổ 16, phường Phương Lâm, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình


Tel: 02183 852 057

Fax: 02183 852 057


GĐ. Mai Châu Tuấn

0912 822 251

mctuan.xuctientmdl@gmail.com


38

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên

4 Đường Cách mạng Tháng Tám, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên


Tel: 02803 858 102

Fax: 02803 858 102


Giám đốc Lê Thanh Thủy

0943569991

thainguyen@gmail.com


39

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Khánh Hòa


40 Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa


Tel: 058.3562252

Fax: 058.3561511


Quyền GĐ Lê Ngọc

058 3822 701

ttkhuyenconkhanhhoa@gmail.com


40

Trung tâm XTTM thành phố Đà Nẵng

24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

Tel: 0623 810 803

Fax: 0623 710 152

Giám đốc Hứa Tự Anh

0913 415 469


41

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre

77 Nguyễn Huệ,

Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre


Tel: 0753 822 403

Fax: 0753 822 634


Giám đốc Phạm Thị Hân

0913 646 177

ttxttmbentre@gmail.com


42

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long

61 Nguyễn Thị Minh Khai, P1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long


Tel: 0703 837890

Fax: 0703 837891


Giám đốc Hồ Văn Hùng

0913 773 015

ttxttmai@gmail.com


43

Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

01 đường số 2, chợ Mỹ Trà, Phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp


Tel: 0673 853 383

Fax: 0673 853 381


Giám đốc Huỳnh Thế Phiên

0913 967 512

tmdldt@hcm.vnn.vn


44

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

Đường 16 tháng

4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận


Tel: 0683 821 998

Fax: 0683 821 998


Giám đốc Phạm Thanh Bình

0913 882 825

khuyencongninhthuan@yahoo.com


45

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi


58, Phaṃ Văn Đồ ng, Tp Quảng Ngai, Tı̉nh Quảng Ngaĩ


Tel: 0553 819 716

Fax: 0553 818 382


GĐ. Nguyễn Thành Nam

0905 041 479


46

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Gia Lai

Tầng 8 - Tòa nhà Liên cơ quân, 17 Trần Hưng Đạo, Tp Pleiku, Gia Lai


Tel: 0593 830 835

Fax: 0593 717 006


Giám đốc Phan Minh Túc

0903 518 423

gialaitipc@gmail.com47

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Hà Tĩnh

Số 2, Đường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh


Tel: 0393 880 788

Fax: 0393 891 182


Giám đốc Phan Văn Tứ

0904 412 008


48

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Phú Yên

Số 78-80 Đường Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Tel: 0573 843 065/ 3843

073

Fax: 0573 843 073


Giám đốc Lê Thanh Khanh

0913455422


49


Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Bình

Tầng 4, Trụ sở Sở Công Thương Quảng Bình, 11 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình


Tel: 052. 3850508 /   3829380 / 3843607  Fax: 052.3822019


GĐ. Đào Anh Tuấn

0912 637 077

tuansctqb@gmail.com


50

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Trị

Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị


Tel: 0533 563356

Fax: 0533 553955


Giám đốc Nguyễn Văn Trình

0913 474 705

khuyencongqt@gmail.com


51

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Thừa Thiên Huế


Số 2 Tôn Đức Thắng, Thành phố Huế


Tel: 054.3849944

Fax: 054.3826029

Nguyễn Lương Bảy

0914075418

pcictthue@vtic.vn baysct@gmail.com


52

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tuyên Quang

Số 6 đường Chiến thắng Sông Lô, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang


Tel: 027.3814654

Fax: 027.3822113


Giám đốc Đàm Xuân Hùng

0912974569

dxhung.tq@gmail.com


53

Trung tâm Thông tin - Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Phúc


P.Khai Quang, Tp.Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc


Tel: 0211.3 843 456

Fax: 0211.3 843 357


GĐ. Nguyễn Ngọc Long

0912 191 287

xttm@vinhphucit.gov.vn


54

Trung tâm XTTM tỉnh Bình Định

01 Nguyễn Tất Thành, Tp. Quy Nhơn

Tel: 056.3522280

Fax: 056.3524710

GĐ. Ông Nguyễn Thanh Kỳ

0935190254


55

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang

222-224 Trần

Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang


Tel: 0773 877 812/ 3946

345/ 3877 625

Fax: 0773 875 248


Giám đốc Trần Thanh Mộc

0913 885 114

kitra@hcm.vnn.vn


56

Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Cao Bằng

Tổ 23, Phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng


Tel: 0263 855 379

Fax: 0263 950 015

Giám đốc Phạm Đức Minh

0936281299

Phamducminh247@gmail.com


57

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương

39 Đại lộ Hồ Chí Minh, Tp. Hải Dương,

Tỉnh Hải Dương


Tel: 03203 845 502

Fax: 03203 845 614


GĐ. Nguyễn Văn Thuấn

0913 255 13358

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang

Khu hành chính 406, Đường Trần Hưng Đạo

B, KV3, Phường 5, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang


Tel: 07113 580 234

Fax: 07113 580 345


Quyền Giám đốc Trần Thị Cẩm

Lình ttkchg@yahoo.com.vn


59

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Long An

112 CMT8,

Phường 1, Tp. Tân An, Tỉnh Long An

Tel: 0723 500 583/ 500

584

Fax: 0723 553 595

Giám đốc Trần Thanh Toản

0989617663

xttmlan@vnn.vn


60

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Sóc Trăng

14 Châu Văn

Tiếp, Phường 2, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng


Tel: 0793 620 231

Fax: 0793 622 535


Giám đốc Châu Thị Kim Chi

0918 504 679

xttmst@vnn.vn


61

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh

25 Hù ng Vương,

khó m 1, phườ ng 3, tp Trà Vinh


Tel: 0743 858 242

Fax: 0743 868 448

Giám đốc Vương Quốc Tuấn

0743 753 989

xuctienthuongmaitv@gmail.com


62

Trung tâm

Khuyến công

& Xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu

Phường Quyết Thắng - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu


Tel: 0231 3790 446

Fax: 02313790 446


PGĐ:Nguyễn Quốc Hùng

0982 072 067

phongxttmlaichau@gmail.com


63

Trung tâm Khuyến công và XTTM Ninh Thuận

Đường 16 tháng

4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận


Tel: 0683 821 998

Fax: 0683 821 998


Giám đốc Phạm Thanh Bình

0913 882 825

khuyencongninhthuan@yahoo.com


64

Trung tâm Khuyến công và XTTM Quảng Ngãi

58, Phaṃ Văn Đồ ng, Tp Quảng Ngai, Tı̉nh Quảng Ngaĩ


Tel: 0553 819 716

Fax: 0553 818 382


GĐ. Nguyễn Thành Nam 0905 041 479


65

Trung tâm

Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn


Tổ 5 Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn


Tel: 0281.3811858

Fax: 0281.3870120

ttxtdttmdl.bk@gmail.com;


Giám đốc Ngô Văn Vấn

0912339477

ngovan0211@gmail.com


66

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên

tổ 10, Phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên


Tel: 02303 926 080

Fax: 02303 829 703


GĐ. Nguyễn Thị Minh

0945045062

ttxttmdienbien@gmail.com


67

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận

210 Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận


Tel: 0623 810 803

Fax: 0623 710 152


GĐ.Đồng Văn Tuyền

0982 789 311

trungtamxttmbth@gmail.com


68

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La


Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La


Tel: 0223 750176

Fax: 0223 858 991

GĐ. Đinh Văn Bông

0914 648 429

bongkcsl@gmail.com xttmsonla@gmail.com


69

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái

Tổ 36, Phường Nguyễn Thái Học, Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái


Tel: 0293 857 484

Fax: 0293 857 484


Giám đốc Đoàn Lê Khoa

0912 135 605

xttmyenbai@gmail.com


Phụ lục 1:

DANH MỤC PHÊ DUYỆT

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số  11855 / QĐ - BCT 

ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


STT


Đơn vị chủ trì


Tên đề án

Thời

gian


Địa điểm

Nội dung hỗ trợ

Thông tin thương mại


1


Hiệp hội Cao su Việt Nam

Mua thông tin thương mại ngành

cao su

Năm

2015

Thành phố Hồ Chí Minh

điều 9,

khoản 1

2

Hiệp hội Lương thực Việt

Nam

Mua thông tin thương mại

Năm

2015

Việt Nam

điều 9,

khoản 1


3


Trung tâm XTTM tỉnh Nghệ

An

Cung cấp thông tin thương mại, thị trường xuất khẩu trọng điểm đối với một số sản phẩm chủ lực của Nghệ An năm


Năm

2015


Nghệ An


điều 9,

khoản 1


4


Cục Xúc tiến thương mại

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm

Năm

2015

một số tỉnh, thành phố

điều 9, khoản 3b

Hội chợ triển lãm thương mại tại nước ngoài


5

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Tham gia triển lãm thủy sản Bắc Mỹ

15 -

17/3

Boston,

Hoa kỳ

điều 9, khoản 5a


6

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Tham gia Triển lãm thủy sản toàn cầu - ESE

21 -

23/4


Brussels, Bỉ

điều 9, khoản 5a


7


Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam


Tham gia Hội chợ thủy sản Trung Đông và Châu Phi - Seafex Dubai


27-

29/10

Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất


điều 9, khoản 5a


8


Hiệp hội Chè Việt Nam

Hội chợ Quốc tế Chè & Cà phê

2015

04 -

05/10

Vancouver

- Canada

điều 9, khoản 5a


9

Hiệp hội Da Giày Túi xách Việt Nam

Tham gia Hội chợ giày quốc tế

GDS

04 -

06/02

Duseldoff,

CHLB Đức

điều 9, khoản 5a


10

Hiệp hội Da Giày Túi xách Việt Nam

Tham gia Hội chợ giày quốc tế

WSA

31/7-

02/8

Las Vegas,

Hoa kỳ

điều 9, khoản 5a


11


Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Tham dự Hội chợ Magic Show

2015

31/7-

02/8

Las Vegas,

Hoa kỳ

điều 9, khoản 5a


12


Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Tham gia Hội chợ quốc tế về quần áo, thời trang và phụ kiện thời trang Paris


14-17/9


Paris, Pháp

điều 9, khoản 5a


14


Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam

Tham dự triển lãm phần mềm Nhật Bản (Sodec) và tổ chức khu Triển lãm gia công phần mềm Việt Nam


11/5 -

16/5


Tokyo,

Nhật Bản


điều 9, khoản 5a15


Hiệp hội Rau quả Việt Nam

Tham gia Hội chợ Rau quả Asia

Fruit Logistica 2015

02 -

04/9


Hồng Kông

điều 9, khoản 5a


16

Liên minh Hợp tác xã Việt

Nam

Tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Milan lần thứ 20

28/11 -

06/12

Milan, Italia

điều 9, khoản 5a


17

Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp

Tham gia Hội chợ Quốc tế về Thực phẩm và Đồ uống Nhật Bản - Foodex Japan 2015

03 -

06/3

Chiba, Nhật Bản

điều 9, khoản 5a


18

Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp

Tham gia Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống SIAL Trung Đông 2015

22 -

24/11

Abu Dabi, UAE

điều 9, khoản 5a


19


Cục Xúc tiến thương mại

Tham gia Hội chợ đồ gỗ nội ngoại thất Las Vegas Market 2015

02 -

06/8

Las Vegas,

Hoa Kỳ

điều 9, khoản 5a


20


Cục Xúc tiến thương mại

Tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc 2015 (CAEXPO 2015)


Tháng 9

Nam Ninh, Trung Quốc

điều 9, khoản 5a


21


Cục Xúc tiến thương mại

Tham gia Triển lãm Thực phẩm quốc tế Seoul 2015

12 -

15/5

Seoul, Hàn

Quốc

điều 9, khoản 5a


22


Cục Xúc tiến thương mại

Tham gia Triển lãm Thực phẩm quốc tế Đài Bắc 2015

24 -

27/6

Đài Bắc, Đài Loan

điều 9, khoản 5a


23


Cục Xúc tiến thương mại

Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2015


Tháng 7

Viêng

Chăn, Lào

điều 9, khoản 5a


24


Cục Xúc tiến thương mại

Hội chợ hàng Việt Nam tại

Myanmar 2015

Tháng 11

Yangon, Myanmar

điều 9, khoản 5a


25


Cục Xúc tiến thương mại

Tham gia Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 33 (FIHAV 2015)

28/10 -

02/11

La Habana, Cuba

điều 9, khoản 5a

Hội chợ định hướng xuất khẩu tổ chức tại Việt Nam


26


Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Hội chợ Thời trang Quốc tế

VIFF HCM 2015

Tháng 10

Thành phố Hồ Chí Minh

điều 9, khoản 5b


27

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Triển lãm chuyên ngành Y Dược Việt Nam năm 2015


Tháng 9

Thành phố Hồ Chí Minh

điều 9, khoản 5b


28

Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Hội chợ Quốc tế về hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng Việt Nam (Lifestyle Vietnam)

18 -

21/4

Thành phố Hồ Chí Minh

điều 9, khoản 5b


29


Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Triển lãm quốc tế Lần thứ 2 về Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam 2015 (VSI EXPO 2015)


Tháng 5

Thành phố Hồ Chí Minh

điều 9, khoản 5b


30

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Hà Giang năm 2015)


Tháng 9

Thành phố

Hà Giang

điều 9, khoản 5b


31

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn năm 2015)

Tháng 10

thành phố Lạng Sơn

điều 9, khoản 5b


32

Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai năm 2015)

Tháng 11

Thành phố

Lào Cai

điều 9, khoản 5b33


Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh

Hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Việt - Trung 2015 (Móng Cái - Việt Nam) - (Đông Hưng - Trung Quốc)


Tháng 12


Thành phố

Móng Cái


điều 9, khoản 5b


34

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang

Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2015


Tháng 6

Huyện Tịnh Biên, An Giang

điều 9, khoản 5b

Đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài


35


Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai

Tổ chức Đoàn doanh nghiệp nông thủy sản sang giao thương khảo sát thị trường các tỉnh vùng Tây Nam Trung Quốc


Quý III

Côn Minh, Trùng Khánh, Thành Đô


điều 9,

khoản 6


36


Cục Xúc tiến thương mại

Tổ chức đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Liên bang Nga và Belarus


tháng 9

Liên bang Nga, Belarus

điều 9,

khoản 6

37

Cục Xúc tiến thương mại

Tổ chức Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Anh

tháng 10

Anh

điều 9,

khoản 6

38

Cục Xúc tiến thương mại

Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại thị trường Nhật Bản

Tháng 9

Tokyo,

Nhật Bản

điều 9,

khoản 6


39


Cục Xúc tiến thương mại


Tổ chức đoàn giao dịch thương mại- công nghiệp tại thị trường Dubai


Quý IV

Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất


điều 9,

khoản 6


40


Cục Xúc tiến thương mại


Các hoạt động xúc tiến thương mại kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức, Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều tại Ba Lan


Tháng 11

Warsaw - Ba Lan, Berlin, Freiberg, Frankfurt - Đức


điều 9,

khoản 6


41


Hiệp hội Cà Phê - Ca Cao

Việt Nam

Khảo sát, tìm kiếm cơ hội giao thương tại thị trường cà phê Hàn Quốc kết hợp tham dự Hội chợ Coffee Expo tại Seoul Hàn Quốc


Tháng 4

Seoul và một số thành phố lân cận


điều 9,

khoản 6


42


Hiệp hội Điều Việt Nam

Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại thị trường Mỹ kết hợp tham dự Hội nghị thường niên Công nghiệp Thực phẩm Hoa Kỳ AFI 2015


Tháng 4


Hoa kỳ


điều 9,

khoản 6


43


Hiệp Hội Hồ tiêu Việt Nam

Tổ chức đoàn giao thương tại Thị trường Đức, Hà Lan, Pháp và kết hợp dự hội nghị Anuga, Natexport


Tháng 10


Đức, Hà

Lan, Pháp


điều 9,

khoản 6


44


Hiệp hội Lương thực Việt

Nam


Tổ chức Đoàn giao thương tại

Washington DC và California


Quý III

Washington D.C,

California,

Hoa Kỳ


điều 9,

khoản 6


45


Hiệp hội Thép Việt Nam


Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại Ấn Độ


Tháng 11

New Dehli

-

Jamshepur

- Mumbai,

Ấn Độ


điều 9,

khoản 6


46

Cục Xúc tiến thương mại

Tổ chức đoàn giao thương, xúc tiến thương mại tại Ai Cập

Tháng 9

Cairo, Ai

Cập

điều 9,

khoản 6


47


Cục Xúc tiến thương mại

Tổ chức đoàn giao thương, xúc tiến thương mại tại Pakistan

Tháng 10

Islamabad và Karachi, Pakistan

điều 9,

khoản 6

Hội nghị quốc tế ngành hàng, đón nhà nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam


48


Cục Xúc tiến thương mại

Hội nghị quốc tế ngành hàng thực phẩm đồ uống và tổ chức đón nhà nhập khẩu vào Việt Nam mua hàng


Tháng 5


Thành phố Hồ Chí Minh


điều 9,

khoản 8


49


Hiệp hội Cao Su Việt Nam

Tổ chức tiếp xúc đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua cao su kết hợp Hội nghị quốc tế ngành hàng cao su


Tháng 12


Thành phố Hồ Chí Minh


điều 9,

khoản 8


50


Hiệp hội Điều Việt Nam

Tổ chức tiếp xúc với các nhà nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng

Tháng 11

Thành phố Hồ Chí Minh

điều 9,

khoản 8


51


Hiệp hội Chè Việt Nam

Hội nghị quốc tế Chè Việt Nam

2015


Tháng 5

Thành phố Hồ Chí Minh

điều 9,

khoản 9


52

Hiệp hội Da Giày Túi xách Việt Nam

Hội nghị xúc tiến xuất khẩu ngành giầy và mời các nhà nhập khẩu vào Việt Nam


Tháng 7

Thành phố Hồ Chí Minh

điều 9,

khoản 9


53

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam

Hội nghị quốc tế gia công xuất khẩu phần mềm Việt Nam năm 2015

Tháng 10


Việt Nam

điều 9,

khoản 9

Hội chợ Vùng

54

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

Hội chợ Hùng Vương 2015

Tháng 4

Thành phố Việt Trì

điều 10,

khoản 1


55

Trung tâm Xúc tiến phát triển thương mại Hải Phòng

Hội chợ Công -Thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2015


Tháng 5

thành phố Hải Phòng

điều 10,

khoản 1


56

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam

Hội chợ Công - Thương đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2015

Tháng 12

Thành phố Phủ Lý

điều 10,

khoản 1

57

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Bình

Tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2015

Tháng 11

thành phố

Thái Bình

điều 10,

khoản 1

58

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Hội chợ Công - Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Giang 2015

Tháng 10

Thành phố Bắc Giang

điều 10,

khoản 1

59

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hòa Bình

Hội chợ Công - Thương vùng Tây Bắc - Hòa Bình năm 2015

Tháng 10

Thành phố

Hòa Bình

điều 10,

khoản 1


60

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên

Hội chợ triển lãm thương mại

Festival trà Thái Nguyên 2015

Tháng 11

Thành phố Thái Nguyên

điều 10,

khoản 1


61

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Khánh Hòa

Hội chợ Công - Thương các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Khánh Hòa 2015


Tháng 4

Thành phố

Nha Trang

điều 10,

khoản 1


62

Sở Công Thương tỉnh Kon

Tum

Hội chợ Công - Thương khu vực Tây Nguyên - Kon Tum 2015


Tháng 4

Tỉnh Kon

Tum

điều 10,

khoản 163


Trung tâm XTTM thành phố Đà Nẵng

Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2015


Tháng 8


Thành phố Đà Nẵng


điều 10,

khoản 1

65

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre

Hội chợ triển lãm các sản phẩm dừa năm 2015

Tháng 4

Tỉnh Bến

Tre

điều 10,

khoản 1


66

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long

Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Cửu Long - Vĩnh Long 2015


Tháng 6

Thành phố Vĩnh Long

điều 10,

khoản 1


67


Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Hội chợ Công - Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Triển lãm sinh vật cảnh lần 2 - Đồng Tháp năm 2015


Tháng 12


Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp


điều 10,

khoản 1


68

Sở Công Thương tỉnh Bạc

Liêu

Hội chợ Công - Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Bạc Liêu năm 2015

Tháng 12

Thành phố Bạc Liêu

điều 10,

khoản 1

Đào tạo

69

Hiệp hội bán lẻ Việt Nam

Đào tạo "Quản lý cửa hàng bán lẻ"

Quý II

Hà Nội

điều 10,

khoản 7

70

Hiệp hội bán lẻ Việt Nam

Đào tạo "Nâng cao chất lượng dịch vụ trong bán lẻ

Quý II

Hà Nội

điều 10,

khoản 7


71


Hiệp hội bán lẻ Việt Nam

Đào tạo "Quản lý cửa hàng bán lẻ"


Quý III

Thành phố Hồ Chí Minh

điều 10,

khoản 7


72


Hiệp hội bán lẻ Việt Nam

Đào tạo "Quản lý kênh phân phối"


Quý III

Thành phố Hồ Chí Minh

điều 10,

khoản 7

Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn


73

Sở Công Thương tỉnh An

Giang

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Châu Thành


Quý II

Huyện Châu Thành

điều 10,

khoản 2


74

Sở Công Thương tỉnh An

Giang

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Chợ Mới


Quý III

Huyện Chợ Mới

điều 10,

khoản 2


75

Sở Công Thương tỉnh An

Giang

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Thoại Sơn


Quý II

Huyện Thoại Sơn

điều 10,

khoản 2


76

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về khu công nghiệp Tụy Vân, thành phố Việt Trì


Quý II

Thành phố Việt Trì

điều 10,

khoản 2


77

Sở Công Thương tỉnh Quảng

Nam

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về KCN Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn

Tháng 10

Huyện Điện Bàn

điều 10,

khoản 2


78

Sở Công Thương tỉnh Quảng

Nam

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Quế Sơn


Tháng 7

Huyện Quế Sơn

điều 10,

khoản 2


79

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Thuận Nam

Quý II, III

Huyện Thuận Nam

điều 10,

khoản 2


80

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Ninh Hải

Quý II, III

Huyện Ninh Hải

điều 10,

khoản 281

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Đức Phổ


Tháng 5

Huyện Đức Phổ

điều 10,

khoản 2


82

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Bình Sơn


Tháng 6

Huyện Bình Sơn

điều 10,

khoản 2


83

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Gia Lai

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Đak Đoa


Tháng 4

Huyện Đắk Đoa

điều 10,

khoản 2

84

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Gia Lai

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về thị xã An Khê

Tháng 4

Thị xã An

Khê

điều 10,

khoản 2

85

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Gia Lai

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về thị xã A Yun Pa

Tháng 11

Huyện A

Yun Pa

điều 10,

khoản 2

86

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Gia Lai

Tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Chư Pưh

Tháng 11

Huyện Chư Pưh

điều 10,

khoản 2


87

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Hà Tĩnh

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh


Quý I

Huyện Kỳ

Anh

điều 10,

khoản 2


88

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Hà Tĩnh

Tổ chức phiên chợ đưa hàng

Việt về nông thôn tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh


Quý I

Huyện Kỳ

Anh

điều 10,

khoản 2


89

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Phú Yên

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Đông Hòa


Quý III

Huyện Đông Hòa

điều 10,

khoản 2


90

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Phú Yên

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Tây Hòa


Quý III

Huyện Tây

Hòa

điều 10,

khoản 2


91

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Phú Yên

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Đồng Xuân


Quý IV

Huyện Đồng Xuân

điều 10,

khoản 2


92

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Phú Yên

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Sơn Hòa


Quý IV

Huyện Sơn

Hòa

điều 10,

khoản 2


93

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Bình

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới


Tháng 7

Tỉnh Quảng

Bình

điều 10,

khoản 2


94

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Bình

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy


Tháng 9

Huyện Lệ Thủy

điều 10,

khoản 2

95

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Trị

Phiên chợ hàng Việt về thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh

Quý II, III

Thị trấn Cửa Tùng

điều 10,

khoản 2

96

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Trị

Phiên chợ hàng Việt về thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

Tháng 4-8

Thị trấn Cửa Việt

điều 10,

khoản 2


97

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Trị

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Gio An, huyện Gio Linh

Tháng 4-8

Huyện Gio

Linh

điều 10,

khoản 2


98

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Trị

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Hải Quế, huyện Hải Lăng

Tháng 4-8

Huyện Hải Lăng

điều 10,

khoản 2


99


Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Thừa Thiên Huế


Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Phong Điền


Tháng 6

Thị trấn Phong Điền, huyện

Phong Điền


điều 10,

khoản 2100

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại thị xã Hương Trà


Tháng 6

Thị xã Hương Trà

điều 10,

khoản 2


101

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam

Đưa hàng Việt về nông thôn huyện Lý Nhân


Quý II

huyện Lý

Nhân

điều 10,

khoản 2


102

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam

Đưa hàng Việt về nông thôn huyện Duy Tiên


Quý II

huyện Duy

Tiên

điều 10,

khoản 2


103

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ tại huyện Lâm Bình


Quý III

Huyện Lâm

Bình

điều 10,

khoản 2


104

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ tại huyện Na Hang


Quý III

Huyện Na

Hang

điều 10,

khoản 2


105

Trung tâm Thông tin - Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Phúc

Tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn huyện Yên Lạc


Tháng 6

huyện Yên Lạc

điều 10,

khoản 2


106

Trung tâm Thông tin - Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Phúc

Tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn huyện Tam Dương


Tháng 6

huyện Tam Dương

điều 10,

khoản 2


107

Trung tâm XTTM thành phố Đà Nẵng

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang


Tháng 6

Thành phố Đà Nẵng

điều 10,

khoản 2


108

Trung tâm XTTM thành phố Đà Nẵng

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang


Tháng 6

Thành phố Đà Nẵng

điều 10,

khoản 2


109

Trung tâm XTTM tỉnh Bình Định

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân


Tháng 5

Huyện

Hoài Ân

điều 10,

khoản 2


110

Trung tâm XTTM tỉnh Bình Định

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn


Tháng 6

Huyện Tây Sơn

điều 10,

khoản 2


111

Trung tâm XTTM tỉnh Bình Định

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước


Tháng 7

Huyện Tuy Phước

điều 10,

khoản 2


112

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang

Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện An Minh


Quý II

Huyện An

Minh

điều 10,

khoản 2


113

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang

Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về khu công nghiệp tại huyện Châu Thành


Quý III

Huyện Châu Thành

điều 10,

khoản 2


114

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang

Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về khu công nghiệp tại huyện Kiên Lương


Quý III

Huyện Kiên Lương

điều 10,

khoản 2


115

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang

Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện U Minh Thượng


Quý IV

Huyện U Minh Thượng

điều 10,

khoản 2

116

Trung tâm Xúc tiến phát triển thương mại Hải Phòng

Phiên chợ đưa hàng Việt về

nông thôn

Tháng 6

huyện Kiến Thụy

điều 10,

khoản 2

117

Trung tâm Xúc tiến phát triển thương mại Hải Phòng

Phiên chợ đưa hàng Việt về

nông thôn

Tháng 6

huyện Vĩnh Bảo

điều 10,

khoản 2


118

Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Cao Bằng

Tổ chức phiên chợ hàng Việt tại thành phố Cao Bằng

Quý III, IV

Thành phố Cao Bằng

điều 10,

khoản 2

119

Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Cao Bằng

Tổ chức phiên chợ hàng Việt tại huyện Hòa An

Quý III, IV

huyện Hòa

An

điều 10,

khoản 2

120

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt tại thị xã Chí Linh

Quý III

Thị xã Chí

Linh

điều 10,

khoản 2


121

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Bình Giang


Quý III

huyện Bình

Giang

điều 10,

khoản 2


122

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Kinh Môn


Quý III

huyện Kinh

Môn

điều 10,

khoản 2

123

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Tứ Kỳ

Quý III

huyện Tứ Kỳ

điều 10,

khoản 2

124

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về huyện Vị Thủy

Quý I, II

Huyện Vị Thủy

điều 10,

khoản 2

125

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về huyện Long Mỹ

Quý I, II

Huyện Long Mỹ

điều 10,

khoản 2

126