Open navigation

Công văn 15605/BTC-TCHQ Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị xe máy chuyên dùng, thang nâng người


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 15605 / BTC - TCHQ

V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị xe máy chuyên dùng, thang nâng người

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố


Quá trình triển khai thực hiện Điều 27 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu có phát sinh một số vướng mắc trong việc đưa hàng về bảo quan. Tiếp theo công văn số 15269 / BTC - TCHQ ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:


Đối với thiết bị thang nâng người, máy móc thiết bị; xe máy chuyên dùng: Doanh nghiệp được mang về địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho của doanh nghiệp bảo quản chờ kết quả kiểm tra hoặc để kiểm tra nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận đã kiểm tra hoặc đồng ý kiểm tra tại nơi hàng hóa được đưa về. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản hàng hóa đến khi được cơ quan Hải quan xác nhận thông quan.


Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Tài chính giải quyết./.KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.