Open navigation

Công văn 1784/TCT-TVQT ngày 26/05/2022 Thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1784/TCT-TVQT

V/v thực hiện Luật Phòng chng c hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022. Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng, cục Thuế.

Thực hiện Công văn số 603/KHTC-QT ngày 20/05/2022 của Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính về việc tổ chức các hoạt động thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022. Theo Tổ chức Y tế thế giới, hút thuốc lá cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với cá nhân, gia đình và toàn xã hội, các tổn thất này bao gồm chi tiêu cho thuốc lá, chi phí cho khám, điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm suy hoặc mất khả năng lao động vì m đau tử vong sớm. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 t đô la M, sử dụng thuốc lá cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sng. Đ nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phònchống tác hại thuốc lá, với chủ đề của năm 2022 “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta” cho Ngày Thế giới không hút thuốc lá, thông qua chủ đề này, để tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại (PCTH) thuốc lá tại các đơn vị. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm túc quy định của Luật PCTH thuốc lá.

- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTH thuốc lá theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật PCTH thuốc lá.

- Đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển báo “Cấm hút thuốc” tại các khu vực cấm theo quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá của đơn vị để đảm bảo công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động PCTH thuốc lá tại đơn vị được thường xuyên, liên tục.

- Lãnh đạo các đơn vị gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị không hút thuốc lá nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; có hình thức động viên khen thưng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá.

- Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các quy định về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc; trách nhiệm của người đứng đu cơ quan, đơn vị, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền, nghĩa vụ của công dân trong PCTH thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong PCTH thuốc lá.

2. Lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của đơn vị đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Thực hiện các hoạt động hưng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2022.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu hưng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần l Quốc gia không thuốc lá tại cổng ra, vào cơ quan, đơn vị hoặc nơi dễ thấy, đông người qua lại với ch đề “Thuốc lá - mối đe dọa ti môi trường của chúng ta”. Các đơn vị lựa chọn nội dung khẩu hiệu đ in, treo băng rôn, khẩu hiệu tun truyền tại cơ quan, đơn vị theo phụ lục đính kèm.

- Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, kinh nghiệm giám sát việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc.

- Tổ chức tìm hiểu về tác hại ca thuốc lá/thuốc lào/thuc lá điện t/ thuốc lá nung nóng bng các hình thức phù hợp với từng đơn vị.

- Ngoài ra, các đơn vị tham kho tìm hiểu thêm các thông tin về Luật PCTH thuốc lá, tài liệu truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá, tài liệu tư vấn cai nghiện thuốc lá, tài liệu về tác hại của thuc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hướng dẫn về kiểm tra giám sát hoạt động PCTH thuốc lá: www.vinacosh.gov.vn.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế biết và triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả thực hin v Tổng cục Thuế qua mail (pvbao@gdt.gov.vn) trước ngày 5/6/2022 để Tổng cục Thuế tng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TVQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Chí Hùng

 


PHỤ LỤC

THÔNG ĐIỆP
HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ 25-31/5/2022
ính kèm công văn số 1784/TVQT-TCT ngày 26/5/2022 của Tổng cục Thuế)

1. Thuc lá gây ô nhiễm trái đất và đe dọa sức khỏe con người.

2. Mọi người có quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc lá.

3. Không hút thuốc lá vì môi trưng trong lành.

4. Không hút thuốc lá là khe mạnh, văn minh, lịch sự.

5. Không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi.

6. Không hút thuốc lá gần người khác.

7. Mọi sn phm thuc lá đều có hại cho sức khe.

8. Thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều gây hại cho sức khe của bạn.

9. Không có sản phẩm thuốc lá nào là an toàn cho sức khỏe.

10. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ tử vong do ung thư phi.

11. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ tử vong do bệnh phổi tắc nghn mãn tính.

12. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ đột quỵ.

13. Hút thuốc lá là tự hại mình và đầu độc những người xung quanh.

14. Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuc lá nung nóng.

15. Hãy gọi 18006606 để được tư vấn cai thuốc lá min phí.

16. Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học và nơi làm việc (Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá).

17. Cm hút thuốc lá trên phương tiện giao thông công cộng (Luật phòng, chng tác hại ca thuc lá).

18. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn, nhà hàng (Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá).

19. Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc (Luật phòng, chống tác hại của thuc lá).

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.