Open navigation

Công văn 246/TB-BHXH ngày 27/02/2023 Phòng khám ngưng hoạt động khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

PHÒNG KHÁM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các Phòng khám đa khoa ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) từ 01/03/2023 như sau:

STT

MÃ KCB

Tên cơ sở KCB

1

79718

Phòng Khám Đa Khoa (Thuộc Công Ty Cổ Phần Bệnh viện Vạn Phúc Thủ Đức)

Địa chỉ: 431 Quốc lộ 13, KP5, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức

2

79544

Phòng khám đa khoa (Thuộc Bệnh viện quận Tân Phú)

Địa chỉ: 200/14 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, quận Tân Phú

Để đảm bảo quyền lợi BHYT của người tham gia BHYT. Đề nghị các BHXH quận, huyện, BHXH tỉnh, thành phố, các đại lý thu BHYT... chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký KCB ban đầu tại Phòng khám đa khoa trên đến đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác./.

 
Nơi nhận:
- Sở Y tế, Sở LĐTB&XH (để phối hợp);
- Các Đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB, Đại lý thu BHYT, Trường học (để áp dụng);
- Đối tượng tham gia BHYT (để áp dụng);
- BHXH tỉnh, thành phố;
- Các PGĐ BHXH TP;
- Văn phòng (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ (để thực hiện);
- BHXH quận, huyện;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, GĐ1 (LT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.