Open navigation

Công văn 553/HQTPHCM-TXNK ngày 08/03/2024 Thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 553/HQTPHCM-TXNK

V/v thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Chi cục Hải quan trực thuộc;
- Các Doanh nghiệp theo danh sách đính kèm.

Căn cứ khoản 15 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu như sau:

Điều 31a. Thông báo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

1. Thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

a) Đối tượng thông báo:

Chủ dự án có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục VlIa ban hành kèm theo Nghị định này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoặc theo Mẫu số 18 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế đối với các trường hợp phải thông báo Danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan.

b) Thời điểm và thời hạn thông báo:

Định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức, cá nhân thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế cho đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyn tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy...”

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Doanh nghiệp thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế theo đúng mẫu và đúng thời hạn quy định cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

Hành vkhông nộp báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hi quan.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các Chi cục Hải quan trực thuộc và các Doanh nghiệp theo danh sách đính kèm biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục trư
ng (để báo cáo);
- Phòng CNTT (để đăng website Cục);
 - Lưu: VT, TXNK (15b). 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Phan Minh LêDANH SÁCH DOANH NGHIỆP

(Kèm theo công văn số 553/HQTPHCM-TXNK ngày 08/3/2024 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh)

STT

DOANH NGHIỆP

MST

ĐỊA CHỈ

1

Công ty CP Sài Gòn Food

0302994301

Lô C24-24B/II, C25/II, Đường 2F, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc,  Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt

0302994301

Lô D10b, đường D3, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

3

Talisman Việt Nam 135-136 B.V

0310929962-001

Lầu 5, Cao ốc Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4

Văn phòng điều hành Idemitsu Kosan Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh

0303616990

Lầu 28, Tòa nhà Vietcombank, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

0100681592-023

Tòa nhà PetroVietnam, Tầng 3, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

6

Văn phòng Điều hành Murphy Phương Nam Oil., Ltd

0312373279

02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

7

Công ty TNHH Công nghệ cao EPS Vina

0314412420

Green building, Lô 1-15, đường D12, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

8

Công ty TNHH Scansia Pacific

0302307213

Lô 18 đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

9

Văn phòng Điều hành Nhà thầu Công ty Petronas Carigali Over seas SND., BHD

0303435056

235 Nguyễn Văn Cừ, Royal Centre, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

10

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

0305250928

29 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.