Open navigation

Công văn 3348/BTC-TCT ngày 29/03/2024 Chỉ đạo công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3348/BTC-TCT

V/v Chỉ đạo công tác triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;
 - Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đã đạt được kết quả quan trọng, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 1.752,5 nghìn tỷ đồng, bằng 108,1% dự toán. Nhờ vậy đã góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, bố trí cân đối nguồn vốn đảm bảo nhiệm vụ chi NSNN được giao.

Bộ Tài chính xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã thường xuyên dành thời gian quan tâm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính cũng như chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp, giúp đỡ cơ quan thuế trong chỉ đạo điều hành công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong ngành thuế nói riêng. Ngành thuế đã từng bước thực hiện có kết quả công cuộc chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế đóng góp vào tiến trình cải thiện chỉ số cải cách hành chính của địa phương, trong đó công tác triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong chương trình chuyển đổi số, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế xây dựng giải pháp và chính thức vận hành Hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022. Cụ thể như sau:

1. Mục đích của triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, từ ngày 01/07/2022 hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo đó 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) đã sử dụng hoá đơn điện tử.

Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử như hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng tần suất phát hành hóa đơn lớn như: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; kinh doanh vàng bạc; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác. Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ngành Thuế đã chính thức triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

2. Kết quả đạt được thời gian qua

Việc triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử của những hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng tần suất phát hành hóa đơn lớn như: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Trong hơn một năm triển khai đã có hơn 40 nghìn cơ sở kinh doanh áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với trên 104 triệu HĐĐT từ máy tính tiền được phát hành. Giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã và đang dần đi vào cuộc sống, người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng đã dần tiếp cận với giải pháp HĐĐT mới. Triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền kết hợp với chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ là giải pháp có hiệu quả lâu dài trong thay đổi thói quen của người tiêu dùng theo hướng tiêu dùng văn minh, lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, với người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Việc thay đổi thói quen của người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ là một trong những yếu tố thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động xã hội số một cách toàn diện, hướng tới mục tiêu của Chính phủ phát triển xã hội số giúp người dân, doanh nghiệp được thuận lợi hơn trong việc tuân thủ pháp luật Thuế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Đề nghị của Bộ Tài chính

Trong bối cảnh năm 2024 dự báo công tác thu ngân sách phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nền kinh tế nước ta có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt. Trong khi đó, kinh tế thế giới đang gia tăng khả năng suy thoái, bất ổn; biến động nhanh và khó lường về kinh tế, chính trị, quân sự; thiên tai dịch bệnh khó dự báo trước. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và công tác chuyển đổi số trong đó có nhiệm vụ triển khai hoá đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng.

Với tinh thần đó, Bộ Tài chính kính đề nghị các đồng chí quan tâm và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan (Tài chính, Ngân hàng, Công thương, Công an, Thông tin truyền thông, Quản lý thị trường...) trên địa bàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế để triển khai các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc,...). Triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua theo quy định.

Hai là: Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử nói chung, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với chương trình hóa đơn may mắn do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc.

Ba là: Phối hợp với cơ quan thuế trong việc rà soát cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngoài việc tập trung triển khai đối với lĩnh vực ăn uống, nhà hàng đã triển khai từ năm 2023 thì năm 2024 cần thực hiện mở rộng việc rà soát và triển khai đối với một số lĩnh vực đặc thù khác là: xăng dầu, phí đường bộ, dịch vụ sân golf, cáp treo....để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất hóa đơn điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với quyền được nhận hóa đơn khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Bốn là: Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tuyên truyền đối với người bán hàng và người mua hàng về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong việc đáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn thường xuyên, liên tục, 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng lấy hóa đơn điện từ một cách thuận tiện để tham gia chương trình hóa đơn may mắn của ngành Thuế.

Bộ Tài chính kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và phối hợp của Đồng chí Bí thư, Đồng chí Chủ tịch trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nói chung và quản lý thu thuế nói riêng.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của các đồng chí./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg Lê Minh Khái (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Lưu: VT, TCT.

BỘ TRƯỞNG
 Hồ Đức Phớc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.