Open navigation

Công văn 19/HD-LĐLĐ ngày 09/04/2024 Thực hiện Chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2024

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/HD-LĐLĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2024

 HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP” NĂM 2024

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-LĐLĐ ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” và thực hiện một số nội dung trọng tâm trong các hoạt động “Tháng Công nhân”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” cấp Thành phố - năm 2024 như sau:

I. BIỂU DƯƠNG CHỦ DOANH NGHIỆP CHĂM LO TỐT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP”

1. Đối tượng

Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp FDI sử dụng từ 100 lao động trở lên; Công ty cổ phần có vốn Nhà nước dưới 50% và Giám đốc (Tổng Giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sử dụng từ 50 lao động trở lên đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tiêu chí bình xét

- Doanh nghiệp có xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (còn hiệu lực) tại thời điểm nộp hồ sơ tuyên dương phải đảm bảo thỏa ước còn hiệu lực từ 6 tháng trở lên, không có nội dung trái luật và phải có các nội dung có lợi hơn so với luật và các văn bản quy định khác cụ thể như:

+ Tiêu chí 1: Tiền lương tối thiểu doanh nghiệp trả cho người lao động là 5.500.000 đồng.

+ Tiêu chí 2: Nội dung bữa ăn ca trong đó có bếp ăn từ 20.000 đồng trở lên, không có bếp ăn từ 25.000 đồng trở lên.

+ Tiêu chí 3: Có xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ nâng lương và quy chế trả lương, trả thưởng trong đó chế độ nâng lương phải đảm bảo tối đa 2 năm tăng 1 bậc lương và mỗi bậc lương tối thiểu từ 5% trở lên.

+ Tiêu chí 4: Thưởng lương tháng 13

+ Tiêu chí 5: Hàng năm có chế độ tham quan nghỉ mát.

+ Tiêu chí 6: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn Thông tư 09/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.

+ Tiêu chí 7: Có tổ chức đối thoại định kỳ và tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật trong năm 2023.

+ Tiêu chí 8: Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế; thực hiện trích nộp BHXH, kinh phí công đoàn đầy đủ (đến hết tháng 8/2024).

+ Tiêu chí 9: Doanh nghiệp không xảy ra tranh chấp lao động tập thể dẫn đến ngừng việc trong năm 2023 và trước thời điểm tổ chức lễ tuyên dương năm 2024.

+ Tiêu chí 10: Doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về thời gian hoặc kinh phí cho người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật và tay nghề cho người lao động.

+ Tiêu chí 11: Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (trừ nội dung thưởng lương tháng 13).

- Doanh nghiệp đủ điều kiện tuyên dương phải đảm bảo tối thiểu 9 tiêu chí từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 9.

- Mỗi doanh nghiệp chỉ được tuyên dương 1 lần trong thời hạn của thỏa ước lao động tập thể. Riêng trường hợp thỏa ước lao động tập thể có thời hạn là 1 năm thì 2 năm tuyên dương 1 lần.

3. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ vào điều kiện thực tế và tiêu chí xét chọn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức bình xét các gương doanh nghiệp tiêu biểu và tổ chức tuyên dương tại cấp mình. Thời hạn tuyên dương tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đến hết quý 3 năm 2024.

- Trên cơ sở xét chọn tại đơn vị, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bình chọn 02 chủ doanh nghiệp đảm bảo theo tiêu chí và thật sự tiêu biểu nhất đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương (đối với công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố theo tiêu chí bình chọn đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương).

- Lựa chọn doanh nghiệp có nhiều cố gắng trong duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đối với các doanh nghiệp bị giảm đơn hàng nhưng đảm bảo thời gian làm việc cho người lao động từ 14 ngày trở lên và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; các doanh nghiệp tạm hoãn hợp đồng lao động nhưng hỗ trợ cho người lao động 50% mức lương tối thiểu vùng và đóng bảo hiểm y tế trong mỗi tháng tạm hoãn cho người lao động.

4. Hồ sơ đề nghị tuyên dương cấp Thành phố Hồ Chí Minh

- Tờ trình (kèm theo danh sách đề nghị) của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (01 bản);

- Báo cáo thành tích của doanh nghiệp được bình chọn (mẫu 01 đính kèm);

- Giấy xác nhận của cơ quan Thuế, cơ quan Bảo hiểm Xã hội chứng nhận doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội đến hết tháng 6/2024.

- Bản sao có chứng thực hoặc dấu treo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (sau khi đã kiểm tra đối chiếu) thỏa ước lao động tập thể (còn hiệu lực).

- Bản sao có chứng thực hoặc dấu treo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (sau khi đã kiểm tra đối chiếu) hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ nâng lương và quy chế thưởng của doanh nghiệp.

- Hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và dịch vụ tham quan nghỉ mát.

- Biên bản họp tổ chức đối thoại, biên bản họp tổ chức hội nghị người lao động năm 2023.

- Xác nhận của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về việc doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn đầy đủ.

- 3 ảnh của người được tuyên dương (file ảnh), video clip thời lượng 5 đến 7 phút về các hoạt động của doanh nghiệp như: các hoạt động sản xuất kinh doanh, bữa cơm ca, tham quan du lịch, tổ chức khám sức khỏe, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động chăm lo Tết và các hoạt động khác ...

5. Thời gian gửi hồ sơ:

Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) đến hết ngày 02/8/2024.

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028.38.290.825 (hoặc đồng chí Trương Anh Tuấn - chuyên viên phụ trách - số điện thoại: 0988.0909.31) để được hướng dẫn.

Lưu ý:

- Đối với TƯLĐTT có nội dung trái quy định pháp luật, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh không xem xét hồ sơ. Trường hợp đề nghị không đúng đối tượng, không đảm bảo tiêu chí và thành phần hồ sơ theo hướng dẫn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh không tuyên dương.

- Sau thời gian quy định, các đơn vị chưa gửi hồ sơ về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh được xem như không tham gia; mỗi đơn vị đảm bảo 2 doanh nghiệp tham gia chương trình và được tuyên dương trong chương trình năm 2024 (nội dung này được tính vào điểm thi đua cuối năm, điểm thi đua được tính cụ thể khi đảm bảo doanh nghiệp đề nghị trong chương trình phải được Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương).

Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” cấp Thành phố - năm 2024. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trên./.

 
Nơi nhận:
- TT LĐLĐ TP “để b/c”;
- Công đoàn cấp trên cơ sở “để t/hiện”;
- CĐCS trực thuộc toàn diện “để t/hiện”;
 - Lưu: VT, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phạm Chí TâmCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO

Tham gia chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2024

- Tên Doanh nghiệp (hợp tác xã): ................................................................................ 

- Mã số doanh nghiệp: ................................................................................................... 

- Địa chỉ: .......................................................................................................................... 

- Số điện thoại liên lạc: ................................................................................................. 

- Số lao động đang làm việc: ........................................................................................ 

- Ngành nghề sản xuất - kinh doanh: .......................................................................... 

- Công đoàn cơ sở: ......................................................................................................... 

- Công đoàn cấp trên cơ sở1: ......................................................................................... 

- Họ và tên chủ doanh nghiệp: ..................................................................................... 

- Năm sinh: ...................................................................................................................... 

- Quốc tịch: ..................................................................................................................... 

1. Thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn:

- Thực hiện nghĩa vụ thuế cho Nhà nước năm 2023 và đến hết tháng 8/2024:

+ Năm 2023: ………………………………………………………… đồng.

+ Đến hết tháng 8/2024 : …………………………………………… đồng.

- Đóng BHXH cho người lao động năm 2023 và đến hết tháng 8/2024:

+ Năm 2023 : …………………………………… đồng/ ……….….. lao động

+ Đến hết tháng 8/2024 : ………………………… đồng/ ……...….. lao động

- Thực hiện đóng kinh phí Công đoàn năm 2023 và đến hết tháng 8/2024:

+ Năm 2023 : ………………………………………………………… đồng.

+ Đến hết tháng 8/2024 : …………………………………………… đồng.

2. Thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể:

- Doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể: tháng … năm 20….. (còn hiệu lực: ……. tháng).

- Thỏa ước lao động tập thể có những nội dung có lợi cho người lao động (ghi rõ những điều khoản có lợi hơn pháp luật quy định):

+ Tiêu chí 1: Tiền lương tối thiểu Doanh nghiệp trả cho người lao động.

 Số tiền cụ thể: …………………………………………… đồng/ tháng.

+ Tiêu chí 2: Nội dung bữa ăn ca.

 Có bếp ăn : …………………………………………… đồng/suất.

 Không có bếp ăn : …………………………………………… đồng/suất.

+ Tiêu chí 3: Có xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ nâng lương và quy chế trả lương, trả thưởng.

 Chế độ nâng lương : ……. năm/ 1 lần.

 Tăng lương mỗi bậc : ……..%.

+ Tiêu chí 4: Thưởng lương tháng 13.

 Số tiền bình quân : ………………………………. đồng.

+ Tiêu chí 5: Hàng năm có chế độ tham quan nghỉ mát.

 Tham quan nghỉ mát ở: ………………… Với số tiền: …………….. đ/suất

+ Tiêu chí 6: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ

 Số lao động được khám: ……….. người. Với số tiền: ………........... đồng.

+ Tiêu chí 7: Có tổ chức đối thoại định kỳ và tổ chức hội nghị người lao động trong năm 2023.

 Tổ chức hội nghị người lao động : Có □ Không □

 Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc : Có □ Không □

+ Tiêu chí 8: Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế; thực hiện trích nộp BHXH, kinh phí công đoàn đầy đủ (đến hết quý II/2024).

 Tổng số tiền thực hiện nghĩa vụ thuế : ……………………….. đồng

 Tổng số tiền thực hiện đóng BHXH : ………………………….. đồng

 Tổng số tiền đóng kinh phí công đoàn : ………………………. đồng

+ Tiêu chí 9: Trong năm 2023 và trước thời điểm tổ chức lễ tuyên dương năm 2024, doanh nghiệp có xảy ra tranh chấp lao động tập thể dẫn đến ngừng việc không.

 Có □ Không □

+ Tiêu chí 10: Doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về thời gian hoặc kinh phí cho người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật và tay nghề cho người lao động.

 Số người được nâng cao học vấn : ………………………. người

 Số người được nâng cao tay nghề : ………………………. người

 Số người được nâng cao chuyên môn, kỹ thuật : …………………. người

 Số lao động được đào tạo tại nước ngoài : ……………………….... người

+ Tiêu chí 11: Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (trừ nội dung thưởng lương tháng 13).

 Ngoài tiền lương, thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024. Người sử dụng tặng …………………… suất quà cho người lao động, với tổng số tiền: …………………… đồng.

 Hỗ trợ vé xe hoặc thuê xe cho công nhân về quê đón Tết với tổng số người được hỗ trợ : …………………… người, với tổng số tiền: …………………… đồng.

+ Tiêu chí 12: Các nội dung chăm lo khác

 Hỗ trợ tiền nhà trọ : ……………..........………đồng/người/tháng.

 Tiền chuyên cần : ……………..............………đồng/người/tháng.

 Tiền điện thoại : …................….………………đồng/người/tháng.

 Tiền xăng xe, chi phí đi lại : ……………………đồng/người/tháng.

 Xây nhà lưu trú cho công nhân : …………………người. Số phòng ...................

Trên đây, là các hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động của đơn vị, công ty, doanh nghiệp chúng tôi nhằm nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động, Đồng hành cùng tổ chức công đoàn và chính quyền thành phố xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 2024
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC
 (Ký và ghi rõ họ tên)

___________________________

1 Ghi tên Liên đoàn Lao động quận, huyện hoặc Công đoàn ngành, sở khối, Tổng công ty mà CĐCS trực thuộc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.