Open navigation

Công văn 486/TB-TCT ngày 24/05/2024 Điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/TB-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

 THÔNG BÁO

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2024

Thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-BTC ngày 24/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

1. Bổ sung vị trí dự tuyển Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng tại Phần II của Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024

- Tại Cơ quan Tổng cục Thuế: Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ (chuyên ngành kinh tế) là 42 chỉ tiêu.

- Tại Cục Thuế TP. Hà Nội: Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch Kiểm tra viên thuế là 56 chỉ tiêu.

- Tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

(+) Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch Kiểm tra viên thuế là 92 chỉ tiêu.

(+) Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng ở ngạch Chuyên viên làm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng là 05 chỉ tiêu.

(Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng công chức kèm theo Thông báo)

2. Bổ sung nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tin học tại mục 2 phần III của Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 đối với vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

2.1. Về trình độ chuyên môn: Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau: Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ và quản lý môi trường, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật công trình xây dựng.

2.2. Về trình độ ngoại ngữ; tin học

- Về trình độ ngoại ngữ: trình độ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Về trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Không yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp chứng chỉ ngoại ngữ; tin học ở trình độ tương ứng khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

3. Bổ sung nội dung thi tuyển vòng 2 tại điểm b mục 1 phần IV của Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 đối với vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình.

4. Các nội dung khác:

Các nội dung quy định khác giữ nguyên theo Thông báo ban hành kèm theo Thông báo số 365/TB-TCT ngày 26/4/2024 của Tổng cục Thuế về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển tải Hướng dẫn kê khai Phiếu kê khai thông tin và Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo).

5. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000 đồng/người (bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng).

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tổng cục Thuế không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

- Thời gian thu hồ sơ và lệ phí: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 24/5/2024 đến 17h00 ngày 22/6/2024.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm thông báo công khai địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển để thí sinh biết.

Lưu ý: Đến 17h00 ngày 25/5/2024, Tổng cục Thuế sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ đối với các vị trí tuyển dụng đã thông báo tại Thông báo số 365/TB-TCT ngày 26/4/2024.

7. Danh sách đủ điều kiện; thời gian; địa điểm tổ chức thi tuyển

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng công chức; thời gian địa điểm tổ chức thi tuyển; kết quả thi tuyển và các thông tin khác trên trang thông tin điện tử của Cơ quan Tổng cục Thuế (địa chỉ: www.gdt.gov.vn) và tại trụ sở Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ qua số điện thoại: 0911.529.683 (thời gian tiếp nhận cuộc gọi, tin nhắn từ 14h00 đến 17h00 từ thứ 2 - thứ 6) để được giải đáp./.

 
Nơi nhận:
- TCTrg Mai Xuân Thành (để b/c);
- PTCTrg Vũ Chí Hùng - Chủ tịch HĐTD (để b/c);
- Website Tổng cục Thuế (để đăng tin);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Cục Thuế TP. Hà Nội (để biết);
 - Lưu: VT; TCCB (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 Dương Văn HùngCHỈ TIÊU THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo 486/TB-TCT của Tổng cục Thuế)

TT

ĐƠN VỊ

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024

Trong đó

Ghi chú

Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ

Kiểm tra viên Thuế

Kiểm tra viên trung cấp Thuế

Chuyên viên làm CNTT

Văn thư viên

Văn thư viên trung cấp

Chuyên viên làm công tác Đảng

Chuyên viên làm công tác quản lý XDCB

Chuyên ngành Luật

Chuyên ngành kinh tế

A

B

1=2+3+4+5+6+7+8+9+10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

An Giang

11

0

0

10

0

1

0

0

0

0

 

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

24

2

0

16

0

4

2

0

0

0

 

3

Bắc Kạn

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

 

4

Bắc Giang

3

0

0

2

0

1

0

0

0

0

 

5

Bạc Liêu

12

0

3

7

0

2

0

0

0

0

 

6

Bắc Ninh

6

0

1

5

0

0

0

0

0

0

 

7

Bến Tre

5

0

0

4

0

0

0

0

1

0

 

8

Bình Định

11

0

1

9

0

1

0

0

0

0

 

9

Bình Dương

13

2

0

10

0

1

0

0

0

0

 

10

Bình Phước

7

0

0

7

0

0

0

0

0

0

 

11

Bình Thuận

24

0

1

21

0

1

0

0

1

0

 

12

Cà Mau

11

0

3

5

0

0

2

0

1

0

 

13

Cần Thơ

21

0

2

19

0

0

0

0

0

0

 

14

Cao Bằng

4

0

1

3

0

0

0

0

0

0

 

15

Đà Nẵng

13

0

1

12

0

0

0

0

0

0

 

16

Đắk Lắk

13

0

0

10

0

0

0

0

3

0

 

17

Đắk Nông

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

 

18

Điện Biên

25

0

1

22

0

2

0

0

0

0

 

19

Đồng Nai

8

2

0

4

0

2

0

0

0

0

 

20

Đồng Tháp

13

0

0

11

0

1

0

1

0

0

 

21

Gia Lai

7

0

2

5

0

0

0

0

0

0

 

22

Hà Giang

10

0

6

4

0

0

0

0

0

0

 

23

Hà Nội

83

2

14

56

2

3

2

1

3

0

 

24

Hà Nam

6

0

0

5

0

0

0

0

1

0

 

25

Hà Tĩnh

14

0

2

12

0

0

0

0

0

0

 

26

Hải Dương

10

0

0

10

0

0

0

0

0

0

 

27

Hải Phòng

18

0

2

14

0

2

0

0

0

0

 

28

Hậu Giang

25

0

1

19

0

2

1

2

0

0

 

29

Hòa Bình

8

0

0

5

0

1

0

2

0

0

 

30

Hưng Yên

8

0

1

5

0

0

0

0

2

0

 

31

Khánh Hòa

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

 

32

Kiên Giang

20

0

4

11

0

3

0

1

1

0

 

33

Kon Tum

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

 

34

Lai Châu

7

0

0

2

0

1

4

0

0

0

 

35

Lâm Đồng

14

0

0

13

0

1

0

0

0

0

 

36

Lạng Sơn

8

0

0

7

0

0

0

1

0

0

 

37

Lào Cai

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

 

38

Long An

69

0

0

68

0

0

0

1

0

0

 

39

Nam Định

8

0

0

7

0

0

1

0

0

0

 

40

Nghệ An

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

 

41

Ninh Bình

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

 

42

Ninh Thuận

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

 

43

Phú Thọ

8

0

0

7

0

0

0

1

0

0

 

44

Phú Yên

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

 

45

Quảng Bình

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

 

46

Quảng Nam

11

0

0

10

0

0

0

1

0

0

 

47

Quảng Ngãi

15

0

0

12

0

3

0

0

0

0

 

48

Quảng Ninh

4

0

0

2

0

1

1

0

0

0

 

49

Quảng Trị

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

 

50

Sóc Trăng

10

0

0

10

0

0

0

0

0

0

 

51

Sơn La

13

0

0

9

0

3

0

1

0

0

 

52

Tây Ninh

20

0

2

15

0

3

0

0

0

0

 

53

Thái Bình

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

 

54

Thái Nguyên

14

0

0

14

0

0

0

0

0

0

 

55

Thanh Hóa

17

0

1

15

0

1

0

0

0

0

 

56

Tiền Giang

32

0

5

24

0

0

0

2

1

0

 

57

TP. Hồ Chí Minh

139

3

3

92

0

21

15

0

0

5

 

58

Trà Vinh

16

0

2

14

0

0

0

0

0

0

 

59

Tuyên Quang

6

0

0

5

0

0

1

0

0

0

 

60

Vĩnh Long

16

0

1

14

0

1

0

0

0

0

 

61

Vĩnh Phúc

14

0

1

11

0

0

0

2

0

0

 

62

Yên Bái

14

0

4

8

0

0

0

2

0

0

 

63

Cơ quan Tổng cục Thuế

50

3

42

0

0

5

0

0

0

0

 

Tổng

988

14

107

730

2

67

31

18

14

5

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.