Open navigation

Công văn 1019/BHXH-CSXH ngày 23/03/2012 Ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1019/BHXH-CSXH

V/v ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Online, có trụ sở tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và Văn phòng đại diện tại các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang với thủ đoạn lập thủ tục tuyển lao động là phụ nữ đã mang thai, thực hiện đăng ký đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng thực tế không làm việc tại đơn vị để trục lợi BHXH thông qua việc giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Để đảm bảo thực hiện chế độ chính sách BHXH chặt chẽ, đúng quy định, ngăn chặn việc trục lợi chế độ thai sản, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai ngay một số nội dung như sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp phát hiện người lao động thực tế không làm việc, không có tiền lương hoặc tiền công tại doanh nghiệp thì không thực hiện thu BHXH bắt buộc và không giải quyết chế độ BHXH bắt buộc đối với số lao động này, đồng thời chuyển hồ sơ kiểm tra đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Sở tiến hành thanh tra và có kết luận xử lý.

2. Đối với hồ sơ đã giải quyết hoặc đang đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản từ ngày 01/01/2012 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, rà soát kỹ các trường hợp đề nghị giải quyết chế độ thai sản mà có thời gian đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Qua kiểm tra, xác minh nếu phát hiện có hiện tượng đăng ký đóng BHXH nhưng thực tế không làm việc, không có tiền lương hoặc tiền công tại đơn vị thì không giải quyết hưởng chế độ thai sản, đồng thời báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có chức năng của địa phương tiến hành thanh tra và kết luận xử lý vi phạm; những vụ vi phạm điển hình đề nghị truy tố trước pháp luật.

3. Riêng BHXH thành phố Cần Thơ và BHXH các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang là những địa phương liên quan đến sự việc mà các phương tiện thông tin đại chúng có nêu, yêu cầu lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung trên và báo cáo BHXH Việt Nam trước ngày 15/4/2012 cụ thể về tình hình lạm dụng đã xảy ra, cũng như biện pháp xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ; Bộ LĐTB&XH; Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Thu, Ban Chi, Ban Kiểm tra;
 - Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đỗ Thị Xuân Phương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.