Open navigation

Công văn 8960/BCT-XNK ngày 15/12/2023 Tạm nhập tái xuất phương tiện cơ giới phục vụ phóng sự quảng bá du lịch Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8960/BCT-XNK

V/v tạm nhập tái xuất phương tiện cơ giới phục vụ phóng sự quảng bá du lịch Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Ngoại giao (Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn)

Trả lời công văn số 3309/CPVNGD-TTHDBCNN ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Bộ Ngoại giao (Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn) về việc xin tạm nhập, tái xuất phương tiện cơ giới phục vụ phóng sự quảng bá du lịch Việt Nam, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Ngoại giao (Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn) về việc tạm nhập, tái xuất 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford (model: Explorer, chassis.no: WF0RPCEF2RPL83393, sản xuất năm 2023, tay lái thuận), đã qua sử dụng, nhằm mục đích quay phim phóng sự quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

- Cửa khẩu tạm nhập: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất;

- Cửa khẩu tái xuất: Cửa khẩu Xa Mát (tỉnh Tây Ninh).

- Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn đoàn sử dụng ô tô nêu trên đúng mục đích quay phim phóng sự quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam. Sau khi kết thúc chương trình, phải tái xuất, tuyệt đối không được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam để sử dụng với mục đích khác.

- Thời hạn tạm nhập, tái xuất: đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2023.

2. Các mặt hàng thiết bị, phụ tùng ô tô (mới 100%) dùng để thay thế cho xe ô tô nhãn hiệu Ford nêu trên không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, thủ tục tạm nhập, tái xuất thực hiện tại cơ quan hải quan, không phải có giấy phép tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương xin gửi thông tin để quý Bộ được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
 - Lưu: VT, XNK. (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.