Open navigation

Công văn 4388/BTC-TCT ngày 04/05/2023 Trả lời kiến nghị về chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4388/BTC-TCT

V/v trả lời kiến nghị về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH Sài Gòn STEC.
(Địa chỉ: số 7 VSIP II Đường số 7, KCN Việt Nam - Singapore II, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6904/VPCP-QHQT ngày 14/10/2022 của Văn phòng Chính phủ gửi kèm công hàm số 886/2022 ngày 3/10/2022 của Đại sứ quán Nhật Bản và thư đề ngày 26/9/2022 của Tập đoàn Sharp (Nhật Bản) và Công ty TNHH Sài Gòn STEC (S-STEC) gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) quy định về kéo dài thời gian ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

“Điều 15. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại điểm này là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật;

c) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải;

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 (mười hai nghìn) tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao, Luật Khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

5. Đối với dự án thuộc đối tượng ưu đãi thuế quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều này có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% quy định tại Khoản này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5a. Dự án quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này được kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi nhưng không quá 15 năm nếu đáp ứng một trong các tiêu chí:

- Sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau năm năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư;

- Sử dụng thường xuyên trên 6.000 lao động được xác định theo quy định của pháp luật về lao động;

- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm: Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu.

Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điểm này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”.

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc các trường hợp được kéo dài thời gian ưu đãi thuế suất thuế TNDN gồm: (+) doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư; (+) Dự án quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (được bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) đáp ứng 01 trong 03 tiêu chí theo quy định. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng thời gian kéo dài thêm không quá 15 (mười lăm) năm.

Theo công văn ngày 26/9/2022 của Công ty TNHH Sài Gòn STEC nêu trên thì Công ty TNHH Sài Gòn STEC được thành lập năm 2007, là Công ty con trực thuộc Sharp Corporation (Nhật Bản), chuyên sản xuất các loại camera module ứng dụng công nghệ cao tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II tại Bình Dương. Tại công văn của Công ty có nêu kế hoạch đầu tư tăng thêm vào dự án đang hoạt động trong thời gian tới nhưng chưa nêu rõ thực tế dự án đầu tư của Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện nào, thời gian và mức thuế suất ưu đãi.

Đề nghị Công ty TNHH Sài Gòn STEC căn quy định của pháp luật về thuế TNDN và tình hình thực tế thực hiện dự án đầu tư, liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp thực tế dự án đầu tư của Công ty đáp ứng điều kiện được kéo dài thời gian ưu đãi thuế suất thuế TNDN thì Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để báo cáo cấp có thẩm quyền báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Sài Gòn STEC được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu VT, TCT (VT, CS (3b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.