Open navigation

Công văn 08/CT-UBND ngày 21/03/2024 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2024

 CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2024

Thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; ngày 29/01/2023, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền (viết tắt là HĐĐT khởi tạo từ MTT).

Sau hơn 01 năm thực hiện triển HĐĐT khởi tạo từ MTT, Cục Thuế cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban ngành trên địa bàn Thành phố đã đạt được những kết quả bước đầu.

Để tiếp tục mở rộng triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT trong năm 2024 và các năm tiếp theo đảm bảo hiệu quả, thực chất theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính nhằm tăng cường quản lý, chống thất thu thuế, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Cục Thuế

1.1. Chủ trì, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT.

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thư ngỏ, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT và các quy định pháp lý, thông tin liên quan về HĐĐT khởi tạo từ MTT dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP để người tiêu dùng, các cơ sở kinh doanh biết, hiểu và đồng thuận; kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT của NNT về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng.

1.3. Rà soát, phân loại tổng thể NNT (doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực trung tâm thương mại, siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn, vàng bạc, bán lẻ thuốc tân dược; xăng dầu, phí đường bộ, sân golf, cáp treo…) là đối tượng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT để triển khai, đảm bảo đúng lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đề ra. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các trường hợp trong diện triển khai nhưng chưa sử dụng máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng để kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

1.4. Chủ trì, tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình HĐĐT khởi tạo từ MTT gắn với chương trình “Hóa đơn may mắn” do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để NNT hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt.

1.5. Nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

1.6. Triển khai, hướng dẫn người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT trên địa bàn Thành phố, cụ thể:

1.6.1. Thực hiện đăng ký HĐĐT khởi tạo từ MTT đúng quy định.

1.6.2. Chấp hành nghiêm túc những quy định mới về HĐĐT khởi tạo từ MTT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1.6.3. Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.1. Thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh về việc đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký hoạt động kinh doanh.

2.2. Phối hợp với Cục Thuế thành phố tuyên truyền về việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT theo quy định pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình, cơ quan báo chí

3.1. Phối hợp với Cục Thuế thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thương mại, chính sách pháp luật thuế; chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT.

3.2. Tuyên truyền, vận động NNT thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; nâng cao uy tín của NNT; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước…).

3.3. Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh lưu ý trong quá trình giao dịch, mua bán và nhận hóa đơn. Kịp thời tuyên truyền nêu gương, nhân rộng mô hình tại các địa phương, đơn vị triển khai tốt HĐĐT khởi tạo từ MTT.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức

4.1. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử nói chung và triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao (theo quy định tại Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn).

4.2. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT theo Nghị định 123/20202/NĐ-CP của Chính phủ.

4.3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này trên hệ thống Trang thông tin điện tử của thành phố Thủ Đức, các quận, huyện.

5. Công an Thành phố, Cục Hải quan và Cục Quản lý thị trường

5.1. Phối hợp với Cục thuế thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn đối với hàng tiêu dùng trên khâu lưu thông, nguồn gốc của hàng hóa dịch vụ mua vào của NNT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

5.2. Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện việc kết nối, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý theo quy định của pháp luật ngay sau khi triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT tại địa phương.

5.3. Phối hợp với cơ quan thuế để đề xuất các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế tự doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ tiêu dùng, kinh doanh vàng bạc,…).

5.4. Thường xuyên phối hợp với cơ quan thuế để trao đổi thông tin về các đối tượng có hành vi mua, bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước để tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế hoặc xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu tội phạm.

6. Kho bạc Nhà nước Thành phố, Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

6.1. Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử tại các ngân hàng thương mại theo hướng thuận tiện, phù hợp với từng đối tượng sử dụng, đặc biệt với hộ, cá nhân kinh doanh.

6.2. Phối hợp với Cục Thuế trong chỉ đạo, hướng dẫn ngân hàng thương mại cung cấp thông tin với cơ quan thuế quản lý liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố.

6.3. Thông qua kiểm tra, kiểm soát thủ tục chi thường xuyên và chi đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, kịp thời thông báo đến cơ quan thuế cùng cấp các đơn vị sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, bán lẻ, cung ứng dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng ít lấy hóa đơn.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, trường hợp phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan kịp thời phản ảnh về Cục Thuế để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Cục QLTT, Cục Hải quan, Công an TP;
- Kho bạc Nhà nước TP,
- Ngân hàng nhà nước CN.TPHCM;
- Các cơ quan truyền thông (báo, đài)
- Các nhà cung cấp giải pháp triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT;
 - Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Dũng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.