Open navigation

Công văn 4534/BTC-CST ngày 20/05/2022 Miễn phí thị thực cho các đối tượng tham dự SEA Games 31

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4534/BTC-CST

V/v miễn phí thị thực cho các đối tượng tham dự SEA Games 31

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2783/VPCP-KTTH ngày 04/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn phí thị thực nhập cảnh Việt Nam cho các đối tượng tham dự SEA Games 31. Trong đó, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 2730/VPCP-KTTH ngày 29/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn phí thị thực nhập cảnh Việt Nam cho các đối tượng tham dự SEA Games 31: “Về đề xuất miễn phí thị thực nhập cảnh, Bộ Văn hóaThể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2502/BTC-TCQH ngày 16/3/2022, trao đổi thống nhất với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật phí, lệ phí và Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 04/7/2021 của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ chuyn văn bản số 1487/BVHTTDL-TCTDTT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung vượt thẩm quyền.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn phí thị thực cho đối tượng tham dự SEA Games 31

Phí thị thực đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định: “1. Các trường hợp được miễn phí

a) Khách mời (kể cả vợ hoặc chồng, con) của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hoặc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mời với tư cách cá nhân.

b) Viên chức, nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của gia đình họ (vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi), không phân biệt loại hộ chiếu, không phải là công dân Việt Nam và không thường trú tại Việt Nam không phải nộp phí trên cơ sở  đi có lại.

c) Trường hợp miễn phí theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

d) Trường hợp miễn phí theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

e) Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện công việc cứu trợ hoặc giúp đỡ nhân đạo cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

đ) Miễn phí đối với trường hợp cấp thị thực, tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam vi phạm pháp luật bị xử lý nhưng không có khả năng tài chính và cơ quan đại diện của nước có công dân không chịu kinh phí hoặc không có cơ quan đại diện của nước có công dân vi phạm pháp luật  Việt Nam.

Việc xác định người nước ngoài ở Việt Nam vi phạm pháp luật bị xử lý thuộc diện miễn phí trong trường hợp này do tổ chức thu phí xem xét quyết định trong từng trường hp cụ thể và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Căn cứ quy định nêu trên thì các đối tượng tham dự SEA Games 31 không thuộc trường hợp được miễn phí thị thực.

Trường hợp xét thấy cần thiết miễn phí thị thực cho các đối tượng tham dự SEA Games 31, căn cứ khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí: Bộ quản lý chuyên ngành (Bộ Công an) phải có kiến nghị với “Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”. Trên cơ sở kiến nghị của Bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Tài chính xem xét thực hiện quy trình sửa đổi Thông tư số 25/2021/TT-BTC theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, việc ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 25/2021/TT-BTC cn có thời gian, trong khi theo kế hoạch thì chỉ còn 4 ngày nữa SEA Games 31 sẽ kết thúc (SEA Games 31 khai mạc ngày 12/5/2022 và kết thúc ngày 23/5/2022).

Qua trao đổi với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì khoảng 01 tuần trở lại đây, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã không nhận được đề xuất cấp thị thực cho các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Từ quy định của pháp luật phí, lệ phí và thực tiễn nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị việc thu phí thị thực theo quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

2. Về việc chi tiền lệ phí thị thực cho các đối tượng tham dự SEA Games 31

Tại Điều 3 Thông tư số 34/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam, quy định:

“Điều 3. Nội dung chi, mức chi

1. Chi công tác chuẩn bị: Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt: đối với các nội dung chi cần phải đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Nội dung chi bao gồm:

a) Chi thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá khác theo Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11;

...h) Chi trang phục, đồng phục: Trưởng Ban Tổ chức quyết định đối tượng cần trang bị, kiểu mẫu trang phục, đồng phục phù hợp với từng đối tượng và số lượng cần mua.

2. Chi tiền ăn, ở của các đoàn thể thao các nước tham dự, bao gồm cả đoàn thể thao Việt Nam trong thời gian tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11: Mức chi 1.880.000 đồng/người/ngày (tương đương mức chi 80 USD/người/ngày theo thông lệ quốc tế).

3. Chi tiền làm nhiệm vụ

a) Đối tượng và mức chi tiền làm nhiệm vụ:...

d) Mức chi tiền làm nhiệm vụ đối với trọng tài quốc tế, quan chức kỹ thuật, ban kỷ luật, khiếu nại, giám sát, điều phối viên quốc tế quy định tại điểm a Khoản này là mức để xây dựng dự toán được tính theo tỷ giá tại thời điểm ban hành Thông tư này. Mức chi thực tế theo tỷ giá do Kho bạc Nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán.

4. Chi tiền ăn, ở, đi lại của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này (trừ đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp chữ): Thực hiện theo chế độ công tác phí quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức Đại hội bố trí ăn tập trung cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này (trừ đối tượng tham gia đồng diễndiễu hành, xếp chữ) thì bố trí suất ăn hoặc ăn tập trung với mức chi là 200.000 đồng/người/ngày đã bao gồm đồ uống; thời gian chi tiền ăn không quá 02 ngày trước và 01 ngày sau Đại hội; không phát tiền ăn cho cá nhân.

5. Chi hỗ trợ cước điện thoại di động với mức khoản chi trong thời gian phục vụ Đại hội SEA Games 31 và Đại hội ASEAN Para Games 11 là 400.000 đồng/người/Đại hội áp dụng cho các đối tượng: Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức, Trung tâm Điều hành, Tiểu ban, Ban Tổ chức các môn, nhân viên phục vụ, tình nguyện viên.

6. Chi cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11: Nội dung chi thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán đảm bảo tuân thủ về hồ sơ đấu thầu, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm: a) Chi các hoạt động nghiệp vụ bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11;

...c) Các khoản chi khác có liên quan theo quy định của Bộ Công an và quy định tại Thông tư này.

7. Chi thực hiện phương án chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp cứu, sơ cứu và chữa trị chấn thương cho các đối tượng tham dự; kiểm tra doping; kiểm tra, kiểm dịch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bao gồm; a) Chi mua thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nước sát khuẩnkhẩu trang, trang bị phòng hộ cá nhân phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

...d) Các khoản chi khác có liên quan.

8. Các khoản chi khác liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, bao gồm:

a) Chi tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng, diễn tập triển khai các hoạt động phục vụ SEA Games 31 và ASEAN Para Games II: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

...đ) Đối với những khoản chi phát sinh theo thực tế chưa được quy định nội dung, mức chi tại Thông tư này và các văn bản pháp luật Khác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động liên quan đến SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 hoặc Trưởng Ban Tổ chức quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ về hóa đơn, chứng từ hợp pháp”.

Căn cứ quy định nêu trên, không có cơ sở pháp lý đ chi tiền lệ phí thị thực cho các đối tượng tham dự SEA Games 31.

Bộ Tài chính trả lời đ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Văn phòng Chính phủ (
để biết, phối hợp);
- Lưu: VT, CST(CST5). 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Vũ Thị Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.