Open navigation

Công văn 2245/BHXH-TT ngày 24/07/2023 Đẩy mạnh truyền thông chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2245/BHXH-TT

V/v đẩy mạnh truyền thông chính sách BHYT HSSV năm học 2023-2024

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 (Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thực hiện Kế hoạch số 4057/KH-BHXH ngày 30/12/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2023, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học 2023-2024, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam hướng dẫn truyền thông chuyên đề về BHYT học sinh, sinh viên như sau:

1. Chủ thể được truyền thông

- Học sinh, sinh viên.

- Phụ huynh học sinh, sinh viên.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

2. Thông điệp truyền thông

- Vì sức khỏe con em, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

- Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên - Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ.

- Bảo hiểm y tế vì sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên.

- Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới.

- Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình khi đi khám, chữa bệnh.

- Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học.

- Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cùng hướng tới thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

- Hãy sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trong khám, chữa bệnh và theo dõi quá trình tham gia, thụ hưởng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

3. Nội dung, hình thức truyền thông

3.1. Nội dung truyền thông

BHXH các tỉnh tập trung đẩy mạnh truyền thông cao điểm các nội dung sau:

- Quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia BHYT học sinh, sinh viên (HSSV); HSSV tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng tối thiểu 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ thêm (nếu có); nội dung các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2023-2024 của ngành BHXH Việt Nam.

- Ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và chính sách BHYT HSSV nói riêng; Việc tham gia BHYT là quyền và trách nhiệm của mỗi HSSV.

- Kết quả tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV (công tác chi trả chi phí khám, chữa bệnh (KCB) cho HSSV trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, trong đó, thông tin cụ thể về nhóm HSSV được chi trả chi phí KCB phí cao, ví dụ về một số trường hợp HSSV được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB cao…); HSSV được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường bằng nguồn chi từ quỹ BHYT.

- Ý nghĩa, tiện ích của ứng dụng VssID - BHXH số, như: HSSV có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để KCB; HSSV sử dụng ứng dụng để nắm bắt thông tin và giám sát quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT; người giám hộ (cha, mẹ học sinh) có thể cài đặt ứng dụng cho học sinh dưới 14 tuổi chưa được cấp căn cước công dân;…

- Lan tỏa gương “người tốt, việc tốt”, các kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV; Vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

- Vận động để mỗi HSSV là một tuyên truyền viên về BHYT; Biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV.

3.2. Hình thức truyền thông

- Truyền thông trên các kênh truyền thông của ngành BHXH Việt Nam: Cổng Thông tin điện tử, Fanpage Facebook, Zalo OA của BHXH Việt Nam/BHXH các tỉnh; Tạp chí BHXH; ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số; Tổng đài Chăm sóc khách hàng. Đồng thời, vận dụng truyền thông qua các trang mạng xã hội của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn Ngành.

- Truyền thông trên: Môi trường Internet, mạng xã hội; Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh/các sở, ngành/tổ chức chính trị - xã hội có liên quan.

- Truyền thông thông qua các: Hội nghị truyền thông; Chương trình tư vấn, đối thoại; Truyền thông nhóm nhỏ;… kết hợp sử dụng linh hoạt các sản phẩm truyền thông (tờ rơi, tờ gấp, Infographic, motion graphic, clip,…).

- Truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, truyền thông lưu động.

4. Thời gian triển khai: Từ tháng 8 đến tháng 11/2023.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Trung tâm Truyền thông

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc BHXH các tỉnh triển khai công tác truyền thông chính sách BHYT HSSV.

- Phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng cường các hoạt động truyền thông về BHYT HSSV theo các nội dung tại tiểu mục 3.1.

- Chủ trì xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông chính sách BHYT HSSV; đồng thời gửi BHXH các tỉnh để sử dụng trong công tác truyền thông.

- Tăng cường sản xuất các tin, bài, phóng sự, video, Infographic, motion graphic,… theo các nội dung tại tiểu mục 3.1 để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử, Fanpage Facebook và Zalo OA của BHXH Việt Nam.

5.2. Tạp chí BHXH

Xây dựng, đăng tải tuyến tin, bài chuyên sâu và các sản phẩm báo chí hiện đại theo các nội dung tại tiểu mục 3.1.

5.3. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ - Chăm sóc khách hàng

- Tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thông tin về chính sách BHYT HSSV qua: Tổng đài 1900.9068, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Fanpage Facebook BHXH Việt Nam và các kênh tiếp nhận, hỗ trợ thông tin khác của ngành BHXH Việt Nam.

- Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng cho đối tượng HSSV thông qua các hội nghị đối thoại, tư vấn, giải đáp.

5.4. Trung tâm Công nghệ thông tin

Chủ động phối hợp với Trung tâm Truyền thông cập nhật các sản phẩm truyền thông chính sách BHYT HSSV của ngành BHXH Việt Nam; các tin, bài của Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam lên ứng dụng VssID-BHXH số;...

5.5. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: Chủ động cung cấp các thông tin liên quan tới công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV (cần truyền thông nếu có); phối hợp với Trung tâm Truyền thông triển khai thực hiện các hoạt động liên quan.

5.6. BHXH các tỉnh

- Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH trong công tác truyền thông chính sách BHYT HSSV tại các cơ sở giáo dục; đồng thời tăng cường truyền thông, vận động tổ chức, cá nhân trao tặng thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành trên địa bàn có liên quan: Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHYT HSSV trước thềm năm học mới 2023-2024 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức.

- Phối hợp với các tổ chức, hội đoàn thể (Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên,…) lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp như: Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến, tư vấn, giải đáp về chính sách BHYT đến HSSV; Lồng ghép truyền thông chính sách BHYT HSSV trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, hội; Phát hành các sản phẩm truyền thông về BHYT HSSV;… Trong đó, chú trọng truyền thông vận động đối với nhóm: HSSV không tiếp tục được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Sinh viên cuối khóa sắp ra trường và tham gia thị trường lao động.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự; mở chuyên trang, chuyên mục truyền thông theo các nội dung tại tiểu mục 3.1.

- Chú trọng đẩy mạnh sản xuất, đăng tải các tin, bài theo các nội dung tại tiểu mục 3.1 trên: Cổng Thông tin điện tử, Fanpage Facebook, Zalo OA của BHXH các tỉnh/UBND cùng các sở, ngành liên quan; Hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Chủ động triển khai các hoạt động truyền thông chính sách BHYT HSSV phù hợp với đặc thù từng địa phương, văn hóa vùng miền, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về BHYT HSSV năm học 2023-2024.

Trên đây là hướng dẫn công tác truyền thông chính sách BHYT HSSV nhân dịp năm học mới 2023-2024 của BHXH Việt Nam, yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông, số điện thoại 0243.6285231) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
 - Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Đào Việt Ánh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.