Open navigation

Công văn 1584/TCHQ-GSQL ngày 12/04/2024 Xuất khẩu tinh dầu quế làm thực phẩm đồ uống gia vị

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1584/TCHQ-GSQL

V/v xuất khẩu tinh dầu quế làm thực phẩm, đồ uống, gia vị

Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2024 

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Về vướng mắc liên quan xuất khẩu tinh dầu quế, Bộ Y tế có công văn số 1757/BYT-QLD ngày 07/04/2024, số 1371/BYT-QLD ngày 22/03/2024 đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn: “Việc xuất khẩu sản phẩm tinh dầu quế với mục đích nào là nhu cầu của doanh nghiệp và do doanh nghiệp tự xác định. Hiện nay, việc xuất khẩu sản phẩm tinh dầu quế phục vụ mục đích thực phẩm, đồ uống, cây gia vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế chỉ quản lý đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu; chất chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu vi mục đích làm thuốc, phụ gia thực phẩm và mỹ phẩm....”

Căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Y tế, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ đạo Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai báo rõ mục đích xuất khẩu đối với mặt hàng tinh dầu quế khi thực hiện xuất khẩu, cụ thể:

- Trường hợp doanh nghiệp khai báo mặt hàng tinh dầu quế xuất khẩu để làm dược liệu thì thực hiện theo quy định của pháp luật dược;

- Trường hợp doanh nghiệp khai báo tinh dầu quế xuất khẩu làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, mỹ phẩm hoặc mục đích khác thì đối chiếu quy định của pháp luật an toàn thực phẩm và các lĩnh vực liên quan để xác định chính sách quản lý tương ứng và giải quyết thủ tục theo quy định.

Trưng hp phát sinh vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyn thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 1757/BYT-QLD ngày 07/04/2024, số 1371/BYT-QLD ngày 22/03/2024)

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo)
 - B
ộ Y tế;
 - PTCT Nguyễn V
ăn Thọ (để b/cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị VN;
 - Công ty TNHH Thương mại Bích Ngọc 
(đ/c: s 134 đường Trần Phú, khối 6 P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Lạng Sơn);
 - L
ưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.