Open navigation

Công văn 01/CĐ-TCT ngày 04/06/2024 Quyết liệt triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

 CÔNG ĐIỆN

VỀ QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ VIỆC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

 

- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc nâng cao năng lực quản lý thu thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; tiếp tục mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ MTT để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của ngành Tài chính. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn tiếp tục khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai rà soát, kiểm tra đồng bộ, toàn diện việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT, tiếp thị liên kết (affiliate marketing), cung cấp các sản phẩm nội dung thông tin số và nhận thu nhập từ hoạt động quảng cáo, cung cấp phần mềm... đặc biệt là các tổ chức, cá nhân kinh doanh online, phát video trực tiếp (livestream) bán hàng hóa, dịch vụ,...

2. Triển khai các giải pháp để áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 01/8/2024 đối với các loại hình kinh doanh sau:

- Bán vé sân golf và cung cấp các dịch vụ trong sân.

- Kinh doanh trang phục, dụng cụ, phụ kiện,... phục vụ chơi golf.

3. Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với loại hình nêu trên để các CSKD hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện nghiêm túc việc kê khai, nộp thuế theo quy định, thúc đẩy việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, chống thất thu NSNN.

4. Quyết liệt triển khai nhiệm vụ đến các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thuế và cụ thể đến công chức quản lý đơn vị để làm việc, tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch tới từng cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh sân golf, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sân golf...

5. Chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá công tác quản lý thuế để lập kế hoạch áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các loại hình kinh doanh có doanh thu từ hoạt động bán vé tham quan khu du lịch, hoạt động vui chơi giải trí,...báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 01/8/2024.

Cục Thuế báo cáo cụ thể việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công điện này và gửi kết quả thực hiện theo mẫu biểu đính kèm về Tổng cục Thuế (qua Vụ QLT DNNCN), đồng thời gửi vào địa chỉ email: dhtuan@gdt.gov.vn.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về nâng cao năng lực quản lý thu thuế, chống thất thu thuế./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các Vụ, Cục: CS, PC, KK, CNTT, TTKT, DNL
(để phối hợp);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, VP, DNNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai SơnTỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ...
 -------

Mẫu số 01/RS-CĐ

DANH SÁCH CSKD HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỰC TẾ NGÀNH NGHỀ ĐẶC THÙ

(sân golf, dịch vụ hỗ trợ sân golf, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, cáp treo, trạm thu phí)

STT

Tỉnh

Cục Thuế

Cơ quan thuế quản lý

Mã số thuế NNT

Tên NNT

Hình thức hóa đơn đang sử dụng (HĐĐT có mã, HĐĐT không mã, HĐĐT khởi tạo từ MTT)

Ngành nghề kinh doanh thực tế (sân golf, dịch vụ hỗ trợ sân golf, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, cáp treo, trạm thu phí)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

- Cột (8): Ghi theo ngành nghề kinh doanh thực tế: sân golf, dịch vụ hỗ trợ sân golf, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, cáp treo, trạm thu phí.

- Thời gian gửi báo cáo về Tổng cục Thuế chậm nhất ngày 20/6/2024, đồng thời gửi vào địa chỉ email: dhtuan@gdt.gov.vn.TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ...
 -------

Mẫu số 02/KQ-CĐ

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HĐĐT TỪ MTT CỦA CÁC CSKD CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỰC TẾ NGÀNH NGHỀ ĐẶC THÙ

(sân golf, dịch vụ hỗ trợ sân golf, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, cáp treo, trạm thu phí)

STT

Tỉnh

Cục Thuế

Cơ quan thuế quản lý

Mã số thuế NNT

Tên NNT

Ngành nghề kinh doanh thực tế (sân golf, dịch vụ hỗ trợ sân golf, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, cáp treo, trạm thu phí)

Ngày đăng ký áp dụng giải pháp HĐĐT từ MTT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cột (7): Ghi theo ngành nghề kinh doanh thực tế: sân golf, dịch vụ hỗ trợ sân golf, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, cáp treo, trạm thu phí.

- Thời gian gửi báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 01/8/2024, đồng thời gửi vào địa chỉ email: dhtuan@gdt.gov.vn.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.