Open navigation

Công văn 12355/BTC-TCNH ngày 13/11/2023 Chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số qua Internet và tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định của pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12355/BTC-TCNH

V/v chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số qua Internet và tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định của pháp luật

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước thông tin phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng về việc một số trang mạng cung cấp dịch vụ mua vé xổ số nước ngoài và mua vé xổ số trong nước qua mạng Internet nêu trên và các hành vi tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định của pháp luật (in vé xổ số giả, tự mở bảng quay số mở thưởng...) liên quan tới hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành khác nhau, Bộ Tài chính có Công văn số 9110/BTC-TCNH ngày 24/8/2023 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để ngăn chặn các hoạt động nêu trên và kết quả xử lý xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2023 để Bộ Tài chính tổng hợp thông tin, quản lý và báo cáo Lãnh đạo Chính phủ. Tuy nhiên đến nay, Bộ Tài chính chưa nhận được ý kiến của Quý Ủy ban.

Đề nghị Quý Ủy ban có ý kiến và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 17/11/2023 để tổng hợp thông tin, quản lý và báo cáo Lãnh đạo Chính phủ.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (để b/c);
 - Lưu: VT, TCNH (VT Tùng - 31b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Thanh TâmDANH SÁCH UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN SỐ 12355/BTC-TCNH NGÀY 13/11/2023)

TT

UBND

1

Bắc Giang

2

Hà Giang

3

Hà Nam

4

Hà Tĩnh

5

Hải Dương

6

Hải Phòng

7

Hưng Yên

8

Lào Cai

9

Lạng Sơn

10

Lai Châu

11

Quảng Ninh

12

Sơn La

13

Thái Bình

14

Thanh Hoá

15

Vĩnh Phúc

16

Bắc Kạn

17

Khánh Hòa

18

Phú Yên

19

Quảng Bình

20

Quảng Trị

21

Bến Tre

22

Bạc Liêu

23

Sóc Trăng

24

Tây Ninh

25

Bình Thuận

26

Tp. HCM

27

Bình Phước

28

Kiên Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.