Open navigation

Công văn 262/TB-VP ngày 07/04/2023 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi tại Phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Quý I; nhiệm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/TB-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN VĂN MÃI TẠI PHIÊN HỌP VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ QUÝ I; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023

Ngày 01 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi đã chủ trì Phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội Quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2023. Tham dự phiên họp có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Phó Chú tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Dũng, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, các đồng chí Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học. Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các thành viên dự họp, trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; tiếp thu các nội dung chỉ đạo của Bí thư Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi đã kết luận như sau:

I. Về kết quả chỉ đạo, điều hành Quý I

1. Trên cơ sở đánh giá tình hình và nhận diện những khó khăn, thách thức, Chính quyền Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố từ những ngày cuối năm 2022; phân công 262 nhiệm vụ nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho từng cơ quan, đơn vị; ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2023; tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả triển khai 171 Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tổ chức các hội nghị gặp gỡ, lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp trong và ngoài nước; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức các Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố với các tỉnh; phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54 năm 2017 của Quốc hội và nhiều nội dung quan trọng khác.

2. Kinh tế - xã hội Thành phố 3 tháng đầu năm đạt một số kết quả: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 0,7% so với cùng kỳ; 05/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng khá; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,08% và thu hút đầu tư nước ngoài tăng 22,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 26,6% dự toán năm. Ngành du lịch tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và số lượng khách. Số lao động được giải quyết việc làm và số chỗ việc làm mới tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Thành phố triển khai và đạt kết quả bước đầu về thực hiện Chủ đề năm 2023; tập trung khởi động nhiều dự án quan trọng, tháo gỡ nhiều dự án vướng mắc kéo dài; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực; các hoạt động văn hóa - xã hội được triển khai theo kế hoạch, tổ chức tốt, chu đáo các hoạt động chăm lo Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội được quan tâm củng cố, cơ bản giải quyết tình trạng khan hiếm thuộc và vật tư y tế tại các bệnh viện. Hoạt động đối ngoại được tổ chức hiệu quả. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm, giảm được thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông.

Bên cạnh những mặt tích cực, Thành phố chịu tác động nhiều chiều từ các biến động chính trị, tài chính bên ngoài và việc củng cố thị trường bất động sản, thị trường tài chính trong nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế Thành phố rất thấp; 04/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm; số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tiến độ thực hiện Chương trình công tác Ủy ban nhân dân Thành phố và tiến độ giải quyết đối với khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành còn chậm, tỷ lệ nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành còn cao. Tình hình tội phạm về kinh tế, ma túy, tội phạm công nghệ cao còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II

Dự báo trong quý II, Kinh tế Thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, khó lường; thị trường bất động sản, thị trường tài chính, thị trường lao động tiếp tục gặp nhiều khó khăn; sức ép lạm phát cao, rủi ro nợ xấu ngân hàng, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng có chiều hướng tăng; sức mua giảm, xu hướng hoạt động xuất khẩu thu hẹp. Các cấp, các ngành, từng đồng chí Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường khả năng dự báo, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung giải quyết thủ tục hành chính, các vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp; phát huy tối đa các động lực tăng trưởng hiện có; trong đó tập trung thực hiện:

1. Nhiệm vụ, giải pháp chung

1.1. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung tham mưu Ban Cán sự Đảng và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố; nhất là đối với các nhiệm vụ trễ hạn Quý I. Tiếp tục thực hiện các nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023 theo Thông báo số 33/TB-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn Thành phố đã được phân công tại Công văn số 768/UBND-TH ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố; thường xuyên báo cáo kết quả gửi Ủy ban nhân dân Thành phố. Tăng cường thông tin các chương trình, đề án, dự án và đề xuất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố để thực hiện chức năng phản biện xã hội năm 2023.

1.2. Ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện 03 Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 24-NQ/TW; Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Chủ động phối hợp với các Ủy ban Quốc hội và các cơ quan Trung ương tiếp thu, rà soát Đề án dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội; đồng thời chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua.

1.3. Rà soát, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 33 Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 8 và 138 Nghị quyết ban hành từ đầu nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân Thành phố đến nay; triển khai, thực hiện có hiệu quả các kết luận, kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố tại các phiên giải trình, các buổi khảo sát, giám sát; tập trung giải quyết hiệu quả các kiến nghị cử tri. Tổ chức rà soát, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đã có nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố. Khẩn trương nghiên cứu, trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp và người dân như: Chính sách kích cầu tiêu dùng, kích cầu đầu tư, kích cầu trong nông nghiệp, công nghiệp.

1.4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương rà soát tiến độ, bổ sung giải pháp, tiếp tục tập trung các hoạt động tuyên truyền nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 về thực hiện Chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ, chủ động làm tốt công việc được phân công; nhất là trong việc phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc, trao đổi ý kiến giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Định kỳ hằng tuần, từng cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, báo cáo danh mục các công việc đang tiếp nhận có nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố theo lĩnh vực được phân công.

1.5. Ban hành, triển khai thực hiện Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Phát huy cơ chế hoạt động của 03 Tổ công tác; tăng cường tương tác, trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án giữa chủ đầu tư và các nhà thầu; tập trung công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn trong xây lấp.

1.6. Thực hiện Kết luận số 501/KL-TU ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2020 - 2025 do Ban Thường vụ Thành ủy giám sát, chỉ đạo; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện 26 đề án, chương trình tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030.

1.7. Hoàn thành tổ chức công tác đấu thầu lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và công tác lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình hợp tác giữa đã ký kết giữa Thành phố và các địa phương; giữa Ủy ban nhân dân Thành phố với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.

1.8. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn, tiếp tục tổ chức các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất kinh doanh và tiểu thương trên địa bàn quản lý; báo cáo kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể trong quý II

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu: (1) Đề xuất giải pháp thực hiện các cam kết của chính quyền Thành phố và giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp; (2) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023; (3) Kế hoạch cải thiện, khắc phục và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố năm 2023; (4) Kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) của Thành phố năm 2023; (5) Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2026; (6) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của 47 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố; (7) Danh mục các dự án mời gọi đầu tư năm 2023.

2.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát lại nguồn thu ngân sách năm 2023 trong bối cảnh kinh tế hiện nay, tính toán các nguồn thu ngân sách giai đoạn 2023 - 2025 từ cổ phần hóa, đấu giá quyền sử dụng đất. Tham mưu: (1) Chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thuộc thẩm quyền Thành phố; (2) Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công và số hóa dữ liệu liên quan đến tài sản công; (3) Tổ chức đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023.

2.3. Sở Công Thương chủ trì rà soát, đẩy mạnh các hoạt động khuyến mãi, các hội chợ kích cầu tiêu dùng. Tham mưu: (1) Tổ chức Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2023; (2) Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm 04 ngành công nghiệp chủ lực của Thành phố năm 2023: cơ khí - tự động hóa, cao su - nhựa, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng điện tử; (3) Kế hoạch phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố năm 2023; (4) Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và tết Giáp Thìn; (5) Chương trình Khuyến mại tập trung 2023; (6) Chương trình kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2023.

Xây dựng và triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư thương mại - du lịch gắn với quảng bá hình ảnh, thương hiệu Thành phố. Tổ chức chu đáo: (1) Hội thảo quốc tế “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050”; (2) Triển khai kế hoạch hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố năm 2023 với 21 nội dung, đề án, chương trình; (3) Tổ chức Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu; (4) Diễn đàn liên kết vùng hướng tới xuất khẩu xanh; (5) Hội nghị kết nối thông tin thị trường xuất khẩu.

2.4. Sở Nội vụ đẩy nhanh tiến độ tham mưu việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn các tổ công tác liên ngành. Tập trung: (1) Tiếp tục các bước triển khai xây dựng Đề án thành lập cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; (2) Kế hoạch thực hiện việc giảm biên chế giai đoạn 2023 - 2026; (3) Tham mưu Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền Đô thị tại Thành phố; (4) Đề án về chính sách, giải pháp tạo động lực cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong bộ máy chính quyền Đô thị của Thành phố.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu thực hiện quản trị thực thi công việc trên môi trường mạng; từng bước hoàn thiện Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội Thành phố phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực; xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, Kế hoạch thực hiện Giai đoạn 2, Đề án sắp xếp, quản lý và phát triển báo chí đến năm 2025 và Kế hoạch thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu: (1) Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025; (2) Ứng dụng di động cổng giao tiếp thống nhất giữa công dân với chính quyền Thành phố; (3) Kế hoạch “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông Thành phố giai đoạn 2022 - 2025”.

2.6. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu: (1) Hoàn thiện Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo Thành phố; (2) Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2030, năm 2023; (3) Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố; (4) Đề án về mô hình, cơ chế hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố.

2.7. Sở Quy hoạch - Kiến trúc tập trung nguồn lực tổ chức rà soát, phân loại, đề xuất hướng giải quyết đối với các quy hoạch treo trên địa bàn Thành phố; Nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch nguồn lực đất đai đảm bảo các chỉ tiêu, tiêu chí phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu: (1) Tổ chức thi tuyển ý tưởng Quy hoạch không gian xây dựng ngầm khu vực trung tâm hiện hữu thành phố (930 ha) và Khu Đô thị mới Thủ Thiêm (657 ha); (2) Xây dựng Đề án phối hợp rà soát quy hoạch Đô thị dọc 02 bên tuyến đường Vành đai 3 để phục vụ Kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất; (3) Thẩm định các đồ án quy hoạch phân khu dọc rạch Xuyên Tâm.

2.8. Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Tham mưu: (1) Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố năm 2023; (2) Quyết định thay thế Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; (3) Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai Thành phố Hồ Chí Minh theo khu chức năng và loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (4) Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (5) Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

2.9. Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức báo cáo về bố trí, rà soát tình hình sử dụng và điều chỉnh quyết định phân bổ số lượng nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ tái định cư cho các dự án đầu tư công. Tham mưu: (1) Xây dựng định mức, đơn giá công tác vận hành và bảo trì Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1); (2) Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023; (3) Chương trình phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình phát triển Đô thị Thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2050.

2.10. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ khởi công các công trình giao thông; xây dựng định mức và đơn giá dự toán công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn; tiếp tục tham mưu hoàn thiện Đề án Thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố.

2.11. Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục tổ chức các sự kiện, lễ hội của Thành phố đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng, hoàn thành Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035 và Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

2.12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo sát diễn biến thị trường lao động Thành phố và các vùng lân cận; cập nhật, đánh giá đầy đủ tình hình lao động mất việc làm và kịp thời đề xuất giải pháp; tập trung rà soát, đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao tay nghề, đào tạo lại để chuyển đổi nghề; tham mưu Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố; Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng khó khăn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2025; Chính sách giảm lãi suất vay vốn để sản xuất kinh doanh.

2.13. Sở Y tế tập trung các giải pháp đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế. Tập trung: (1) Xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” năm 2023; (2) Hoàn thiện Đề án Chính sách đặc thù giúp củng cố hoạt động tự chủ tài chính của các bệnh viện công lập thuộc Ngành y tế Thành phố; (3) Triển khai đề án phát triển y tế cộng đồng và Kế hoạch triển khai đề án nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Thành phố; (4) Tiếp tục hoàn thiện Đề án Phát triển mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện.

3. Nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tháng 4

Hoàn thành 16 nội dung trình Hội đồng nhân dân Thành phố tại Kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2023 và chuẩn bị kế hoạch triển khai các nghị quyết ngay sau khi được thông qua.

Tập trung: (1) Hoàn thiện Đề án thu hút FDI và thu hút nguồn lực xã hội cho các dự án hạ tầng giao thông, đô thị và dịch vụ cho Thành phố; (2) Đánh giá và triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ tăng trưởng 04 ngành công nghiệp trọng điểm và 9 ngành dịch vụ; (3) Rà soát các quy hoạch của Thành phố gắn với định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và định hướng chính sách phát triển công nghiệp Thành phố trong bối cảnh mới; xây dựng Đề án Mở rộng Khu Công nghệ cao hiện hữu; (4) Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC); (5) Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống quản trị thực thi, tiến độ triển khai Đề án dữ liệu; triển khai một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; (6) Tổ chức chu đáo Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5; (7) Đánh giá toàn diện về thị trường lao động Thành phố; (8) Nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh; (9) Hoàn thiện Đề án huy động chuyên gia nhà khoa học phục vụ công tác tham mưu tư vấn; xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để thực hiện các nhiệm vụ theo đặt hàng của Thành phố; (10) Thông qua Đề án chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố đến năm 2030; (11) Chuẩn bị tổ chức chu đáo Đoàn công tác Ủy ban nhân dân Thành phố đi công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo nội dung kết luận nêu trên đến các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND TP.HCM (để b/c);
- Ban TT UBMTTQVN TP.HCM (để ph/h);
- ĐUK Dân-Chính-Đảng Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND: TP Thủ Đức, các quận-huyện;
- Doanh nghiệp trực thuộc UBND TP. HCM;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các Phòng NCTH, TH (3b);
 - Lưu: VT, (TH/Tân)

CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đặng Quốc Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.